การคลัสเตอร์

การศึกษาด้วยตนเองแบบกลุ่มเป็นการแนะนําการใช้งานแบบคลัสเตอร์เกี่ยวกับการใช้งาน

หลักสูตรนี้ไม่ได้เป็น

  • การตรวจสอบคลัสเตอร์โดยละเอียด
  • คําอธิบายที่สมบูรณ์และเปรียบเทียบการเปรียบเทียบระหว่างอัลกอริทึมต่างๆ กับการจัดกลุ่ม
  • หลักสูตรเกี่ยวกับคลัสเตอร์กับ TensorFlow
  • บทแนะนําเกี่ยวกับ การจัดประเภท (แทนที่จะเป็นการจัดกลุ่ม)

สิ่งที่ต้องมีก่อน

หลักสูตรนี้จะถือว่าคุณมี

ขอให้สนุกกับการเรียนรู้