หลักสูตรเร่งรัดเกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิง
ด้วย TensorFlow API

Google'#33;

คําถามบางส่วนที่ตอบในหลักสูตรนี้

ดูแนวทางปฏิบัติแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Google เกี่ยวกับแนวคิดสําคัญของแมชชีนเลิร์นนิง

หากพร้อมที่จะฝึกแมชชีนเลิร์นนิงแล้ว

เรียนรู้และประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นฐานของแมชชีนเลิร์นนิงด้วย Crash Course, สัมผัสประสบการณ์ในชีวิตจริงด้วยการแข่งขัน Kalk ที่ใช้ร่วมกัน หรือไปที่ "Learn with Google AI" เพื่อสํารวจคลังทรัพยากรการฝึกอบรมทั้งหมด