Omówienie interfejsu Maps Embed API

Umieść interaktywną mapę lub panoramę Street View na swojej stronie internetowej za pomocą interfejsu Maps Embed API. Użyj prostego żądania HTTP, bez obsługi JavaScriptu.

Adres URL interfejsu Maps Embed API możesz ustawić jako atrybut src elementu iframe. Podczas konfigurowania właściwości src wymagany parametr q może obsługiwać nazwę miejsca, adres, kod plus lub identyfikator miejsca ze zmianą znaczenia w adresie URL:

<iframe
  width="600"
  height="450"
  style="border:0"
  loading="lazy"
  allowfullscreen
  referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
  src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key=API_KEY
    &q=Space+Needle,Seattle+WA">
</iframe>

Pierwsze kroki