เปิดใช้ Google Maps

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS

คุณมี 2 ตัวเลือกในการเปิดใช้งาน Google Maps ไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

URL ของ Maps (แนะนำ)

คุณสามารถใช้ URL ของ Maps เพื่อสร้าง URL ข้ามแพลตฟอร์มสากลเพื่อเริ่มใช้งาน Google Maps และทำการค้นหา ขอเส้นทางและการนำทาง ตลอดจนแสดงมุมมองแผนที่และภาพพาโนรามา URL สากลเหล่านี้ช่วยให้จัดการคำขอแผนที่ได้กว้างขึ้น ไม่ว่าผู้ใช้จะใช้แพลตฟอร์มใดก็ตาม

สคีม URL ของ Google Maps สําหรับ iOS / Universal Link

คุณสามารถใช้รูปแบบ URL ของ Google Maps เพื่อเปิดแอป Google Maps สําหรับ iOS และทําการค้นหา รับคําขอเส้นทาง และแสดงผลแผนที่ คุณสามารถใช้ Universal Link เพื่อเปิด Google Maps เมื่อมี URL ของ Google Maps ในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9 ขึ้นไป

หากคุณต้องการฝังแผนที่ในแอป โปรดดูคำแนะนำในการเริ่มต้นใช้งาน Maps SDK สำหรับ iOS