google.maps

google.maps ad alanı

google.maps ad alanı

version Tarayıcı tarafından yüklenen Google Haritalar JavaScript API'si sürümü. https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/versions sayfasına bakın
importLibrary
importLibrary(libraryName)
Parametreler: 
  • libraryNamestring
Maps JavaScript API'nin bir kitaplığı yükleyerek söz konusu API'nin doğrudan üyeleriyle (ad ilerleme hızı olmadan) çözümlenir. (Kitaplıklar yüklendiğinde kendilerini genel google.maps ad alanına da ekler ancak genel ad alanının kullanılması genellikle önerilmez.)