ภาพรวม

Places SDK สำหรับ iOS รองรับการใช้งานทั้ง Swift และ Objective-C

  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Objective-C
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน Swift (ปัจจุบันอยู่ในเวอร์ชันตัวอย่าง)