เริ่มต้นใช้งาน Signed Exchange ใน Google Search

Signed Exchange (SXG) ช่วยให้ Google Search ดึงข้อมูลเนื้อหาล่วงหน้าในขณะที่รักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ในทางปฏิบัติหมายความว่าผลการค้นหาทั้งแบบ AMP และไม่ใช่ AMP ที่แสดงใน Google Search อาจดึงข้อมูลทรัพยากรสำคัญล่วงหน้า (เช่น HTML, JavaScript, CSS, รูปภาพ หรือแบบอักษร) ในลักษณะที่รักษาความเป็นส่วนตัว หากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงรองรับ SXG

เมื่อผู้ใช้คลิกผลการค้นหาในที่สุด หน้าเว็บจะเริ่มแสดงผลเร็วขึ้นมากเนื่องจากมีทรัพยากรสำคัญอยู่แล้ว ทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เนื้อหาได้คะแนน Largest Contentful Paint (LCP) ต่ำลง แม้ว่า Google Search จะไม่พิจารณาการใช้ SXG เป็นปัจจัยโดยตรงในการจัดอันดับ แต่ LCP ที่ต่ำก็อาจส่งผลต่อการจัดอันดับเนื่องจากประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บจะเป็นปัจจัยการจัดอันดับ

ใช้งาน SXG

โปรดทำตามคำแนะนำอย่างละเอียดของ web.dev เพื่อใช้งาน SXG

สําหรับหน้า AMP โปรดทําตามคำแนะนำอย่างละเอียดของ amp.dev

Google ใช้แคชของ SXG เพื่อดึงข้อมูลเนื้อหาล่วงหน้า และอาจแสดง SXG ที่แคชไว้เหล่านี้หลายครั้ง

ตั้งค่าวันหมดอายุของ SXG อย่างเหมาะสมเพื่อให้เนื้อหาที่อัปเดตปรากฏใน Google Search หลักการทั่วไปคือ ตรวจสอบว่าวันที่หมดอายุน้อยกว่าทั้งสองวันที่ต่อไปนี้

 • วันหมดอายุที่ส่วนหัวการควบคุมแคช HTTP กำหนด
 • 1 วันข้างหน้าในกรณีที่เนื้อหาเป็น JavaScript หรือ JavaScript ในหน้า หากเป็นเนื้อหาประเภทอื่นให้ตั้งค่าเป็น 7 วันข้างหน้า

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้เนื้อหาแสดงอย่างถูกต้องเมื่อปรากฏในอุปกรณ์หลายเครื่อง

 1. ย้ายเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนในแบบของผู้ใช้ เช่น รถเข็นช็อปปิ้ง ไปไว้ในองค์ประกอบที่โหลดแบบ Lazy Loading ซึ่งอยู่นอก SXG ตัวอย่างเช่น รับรองเฉพาะทรัพยากรที่มีส่วนหัว Cache-Control มีคําสั่ง public เท่านั้น
 2. สร้างหน้าเว็บโดยใช้การออกแบบเว็บที่ตอบสนองตามอุปกรณ์ หรือแสดงหน้าเว็บในเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ใน URL ที่แยกต่างหาก หรือใส่คําอธิบายประกอบหน้าเว็บเพื่อระบุสถานะว่าไม่ตอบสนองตามอุปกรณ์โดยใช้เมตาแท็ก supported-media ตัวอย่างเช่น ในองค์ประกอบ <head> ของหน้า ให้เพิ่มแท็กต่อไปนี้
  <meta name=supported-media content="only screen and (max-width: 640px)">

ตรวจสอบการตั้งค่า SXG

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้ Googlebot รวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีหน้าเว็บที่ SXG แสดงได้

 1. ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า Content-Type เป็น application/signed-exchange;v=b3
 2. ตรวจสอบว่าคำสั่ง dump-signedexchange ทำงานสำเร็จ
 3. ตรวจสอบว่า URL ที่รับรองนั้นตรงกับ URL ของคําขอทุกประการ

ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของ SXG

ดูรายชื่อเครื่องมือที่คุณใช้เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของ SXG ได้จากคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือ SXG ของ web.dev

สำหรับหน้าเว็บที่ไม่ใช่ AMP ให้ใช้รายงานสถิติการรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดในการดึงข้อมูล

สำหรับหน้า AMP ให้ใช้รายงานสถานะ AMP ใน Search Console เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดของ SXG

แก้ไขข้อบกพร่องของแคช Google SXG

หากต้องการดูว่า SXG เป็นไปตามข้อกำหนดของแคชหรือไม่ ให้ค้นหาแคช Google SXG โดยตรง ตัวอย่างเช่น หาก SXG URL คือ https://signed-exchange-testing.dev/sxgs/valid.html ให้สร้าง URL ของแคชที่สอดคล้องกัน

http://signed--exchange--testing-dev.webpkgcache.com/doc/-/s/signed-exchange-testing.dev/sxgs/valid.html

อัลกอริทึมสําหรับการประมวลผลโดเมนย่อยและส่วนต่อท้ายเส้นทาง URL จะเหมือนกับของเซิร์ฟเวอร์แคช AMP ส่วนสตริง Infix /doc/-/ นั้นจะแตกต่างออกไป

หากการตอบสนองเป็น SXG แสดงว่าการตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทางเป็นไปตามข้อกําหนดของแคช Google SXG ไม่เช่นนั้น การตอบสนองจะมีส่วนหัว HTTP ที่ระบุเหตุผล

 • หากมีส่วนหัว Warning จะมีการระบุข้อผิดพลาดที่ทําให้ SXG ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของแคช
 • หากมีส่วนหัว Location แสดงว่าแคชยังไม่ได้ดึงข้อมูล ซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาดใน SXG ของคุณ

ไม่ว่าการตอบสนองจะเป็นอย่างไร แคชจะจัดคิวคำขอไปยัง URL เดิมสำหรับสำเนาที่อัปเดต มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อเวลาและการเกิดคําขอนี้ ซึ่งรวมถึงอัตราที่ Googlebot รวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ

Google จะไม่แคช SXG นานเกินค่า expires ของลายเซ็น SXG หรือระยะเวลาในการใช้งานที่สั้น ของส่วนหัวด้านนอกที่ไม่ได้กำหนดไว้ของคำตอบ SXG

สำหรับหน้า AMP คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการแคช

ติดตามข้อมูลอัปเดต

สมัครเข้าร่วมรายชื่ออีเมลของ webpackaging-announce เพื่อติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

 • การเปลี่ยนแปลงแคช Google SXG ที่ทำให้มีความสามารถใหม่หรือเลิกใช้งานความสามารถอื่น
 • การเปลี่ยนแปลงสําคัญของ Web Packager สำหรับเครื่องมือ SXG, โมดูล NGINX SXG และ libsxg

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ SXG ใน Google Search โปรดไปที่ชุมชนความช่วยเหลือของ Search Central