ตรวจสอบว่า Googlebot ไม่ได้ถูกบล็อก

การบล็อกไม่ให้ Googlebot เข้าถึงเว็บไซต์อาจส่งผลโดยตรงต่อความสามารถของ Googlebot ในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีเนื้อหาของเว็บไซต์ และอาจนำไปสู่การสูญเสียอันดับในผลการค้นหาของ Google น่าเสียดายที่เจ้าของเว็บไซต์หลายคนบล็อก Googlebot ไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ของตนโดยไม่ได้ตั้งใจ และบางคนอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนทำการบล็อก เนื่องจาก Googlebot ต้องสามารถเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อดึงข้อมูลและดำเนินการตามคำสั่งในไฟล์ robots.txt

เมื่อ Google ตรวจพบปัญหานี้ เราอาจแจ้งให้คุณทราบว่ามีการบล็อก Googlebot

คุณดูหน้าเว็บทั้งหมดที่ถูกบล็อกในเว็บไซต์ของคุณได้ในรายงานการครอบคลุมของดัชนีหรือทดสอบหน้าใดหน้าหนึ่งได้โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL