แบ่งแผนผังเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่

หากคุณมีแผนผังเว็บไซต์หลายรายการ ก็สามารถใช้ไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์ในการส่งแผนผังเว็บไซต์ทั้งหมดในครั้งเดียว รูปแบบ XML ของไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์คล้ายกับรูปแบบ XML ของไฟล์แผนผังเว็บไซต์มาก ไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์ใช้แท็ก XML ต่อไปนี้

 • sitemapindex - แท็กระดับบนสุดจะอยู่ล้อมรอบไฟล์
 • sitemap - แท็กหลักสำหรับแผนผังเว็บไซต์แต่ละรายการที่แสดงอยู่ในไฟล์ (ระดับรองของแท็ก sitemapindex)
 • loc - ตำแหน่งของแผนผังเว็บไซต์ (ระดับรองของแท็ก sitemap)

คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์ได้ที่หน้าโปรโตคอลแผนผังเว็บไซต์

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงดัชนีแผนผังเว็บไซต์ในรูปแบบ XML ที่มีแผนผังเว็บไซต์ 2 รายการ

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 <sitemap>
  <loc>http://www.example.com/sitemap1.xml.gz</loc>
 </sitemap>
 <sitemap>
  <loc>http://www.example.com/sitemap2.xml.gz</loc>
 </sitemap>
</sitemapindex>

หลังจากที่สร้างและบันทึกไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์แล้ว คุณส่งไฟล์ดัชนีไปยัง Google ได้ ตรวจสอบว่าอัปโหลดและบันทึกแผนผังเว็บไซต์ที่อ้างอิงทั้งหมดไปยังเว็บไซต์เดียวกัน แผนผังเว็บไซต์ที่อ้างอิงในไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์ต้องอยู่ในไดเรกทอรีเดียวกับไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์ หรืออยู่ต่ำลงไปในลําดับชั้นของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น หากไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์อยู่ที่ https://example.com/public/sitemap_index.xml ก็จะมีได้เฉพาะแผนผังเว็บไซต์ที่อยู่ในไดเรกทอรีเดียวกันหรือลึกกว่า เช่น https://example.com/public/shared/... คุณส่งไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์ได้สูงสุด 500 ไฟล์สำหรับแต่ละเว็บไซต์ในบัญชี

จัดการแผนผังเว็บไซต์ของเว็บไซต์หลายเว็บ

หากมีหลายเว็บไซต์ คุณทำให้ขั้นตอนการสร้างและส่งแผนผังเว็บไซต์ง่ายขึ้นได้โดยสร้างแผนผังเว็บไซต์อย่างน้อย 1 รายการที่มี URL สำหรับทุกเว็บไซต์ที่ได้รับการยืนยันแล้ว และบันทึกแผนผังเว็บไซต์นั้นไว้ในตำแหน่งเดียว โดยเว็บไซต์ทั้งหมดจะต้องได้รับการยืนยันใน Search Console ทั้งนี้คุณจะเลือกใช้ได้ดังนี้

 • แผนผังเว็บไซต์รายการเดียวที่มี URL สำหรับหลายเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์จากโดเมนที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น แผนผังเว็บไซต์ซึ่งอยู่ที่ http://host1.example.com/sitemap.xml จะมี URL ดังต่อไปนี้ได้
  • http://host1.example.com
  • http://host2.example.com
  • http://host3.example.com
  • http://host1.example1.com
  • http://host1.example.ch
 • แผนผังเว็บไซต์แต่ละรายการ (1 รายการสำหรับแต่ละเว็บไซต์) ซึ่งล้วนอยู่ในตำแหน่งเดียว
  • http://host1.example.com/host1-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host2-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host3-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host1-example1-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host1-example-ch-sitemap.xml

ในการโฮสต์แผนผังไซต์แบบข้ามเว็บไซต์ในตำแหน่งเดียว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ตรวจสอบว่าคุณยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ทั้งหมดแล้ว
 2. สร้างแผนผังเว็บไซต์ที่มี URL จากเว็บไซต์ทั้งหมดที่คุณต้องการให้รวมอยู่ด้วย คุณจะสร้างแผนผังเว็บไซต์รายการเดียวที่รวม URL จากเว็บไซต์ทั้งหมด หรือจะสร้างแผนผังเว็บไซต์แยกอย่างน้อย 1 รายการสำหรับแต่ละเว็บไซต์ก็ได้
 3. ใช้ Google Search Console ในการส่งแผนผังเว็บไซต์