เรียนรู้เกี่ยวกับแผนผังไซต์

แผนผังเว็บไซต์คืออะไร

แผนผังเว็บไซต์คือไฟล์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บ วิดีโอ และไฟล์อื่นๆ ในเว็บไซต์ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์เหล่านั้น เครื่องมือค้นหาอย่างเช่น Google จะอ่านไฟล์นี้เพื่อให้รวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์ได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น แผนผังเว็บไซต์จะบอก Google ว่าคุณคิดว่าหน้าและไฟล์ใดมีความสำคัญในเว็บไซต์ รวมถึงให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับไฟล์เหล่านี้ ตัวอย่างสำหรับหน้าเว็บ เช่น มีการอัปเดตหน้าเว็บครั้งล่าสุดเมื่อใด ความถี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บ และเวอร์ชันภาษาทางเลือกของหน้าเว็บ

คุณใช้แผนผังเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาที่เจาะจงในหน้าเว็บได้ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาวิดีโอและรูปภาพ เช่น

  • รายการวิดีโอของแผนผังเว็บไซต์จะระบุความยาว หมวดหมู่ และการจัดประเภทตามความเหมาะสมกับวัยของวิดีโอนั้นได้
  • รายการรูปภาพของแผนผังเว็บไซต์จะรวมเรื่อง ประเภท และใบอนุญาตของรูปภาพนั้นได้

ฉันจำเป็นต้องมีแผนผังเว็บไซต์ไหม

หากหน้าในเว็บไซต์มีการลิงก์อย่างถูกต้อง ปกติแล้ว Google จะค้นพบเนื้อหาส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ได้ อย่างไรก็ตาม แผนผังเว็บไซต์จะช่วยปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่หรือซับซ้อน รวมถึงไฟล์ที่มีเนื้อหาพิเศษ

การใช้แผนผังเว็บไซต์จะไม่รับประกันว่าระบบจะรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีรายการทั้งหมดในแผนผังเว็บไซต์ เนื่องจากกระบวนการของ Google จะใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อนเพื่อกำหนดเวลาในการรวบรวมข้อมูล แต่ในกรณีส่วนใหญ่ เว็บไซต์จะได้รับประโยชน์และจะไม่ถูกลงโทษจากการมีแผนผังเว็บไซต์

คุณอาจต้องใช้แผนผังเว็บไซต์ในกรณีต่อไปนี้

  • เว็บไซต์มีขนาดใหญ่มาก ด้วยเหตุนี้ มีความเป็นไปได้สูงว่าโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บของ Google อาจพลาดที่จะรวบรวมข้อมูลหน้าใหม่หรือหน้าที่เพิ่งอัปเดตบางหน้าไปบ้าง
  • เว็บไซต์มีที่เก็บถาวรของหน้าเนื้อหาขนาดใหญ่ที่แยกจากกันหรือไม่ได้ลิงก์กันไว้อย่างดี หากหน้าในเว็บไซต์ไม่ได้อ้างอิงกันและกันตามปกติ คุณอาจระบุหน้าเหล่านั้นในแผนผังเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่า Google จะพบหน้าเว็บทั้งหมด
  • เว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ใหม่และมีลิงก์ภายนอกที่ลิงก์มายังเว็บไซต์จำนวนน้อย Googlebot และโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บอื่นจะรวบรวมข้อมูลเว็บโดยติดตามลิงก์จากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ Google อาจไม่พบหน้าหากไม่มีเว็บไซต์อื่นๆ ลิงก์ไปยังหน้าเหล่านั้น
  • เว็บไซต์มีเนื้อหาสื่อสมบูรณ์จำนวนมาก (วิดีโอ รูปภาพ) หรือแสดงอยู่ใน Google News หากมีแผนผังเว็บไซต์ Google จะพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนผังเว็บไซต์สำหรับการค้นหาได้ตามความเหมาะสม

คุณอาจไม่ต้องใช้แผนผังเว็บไซต์ในกรณีต่อไปนี้

  • เว็บไซต์มีขนาด "เล็ก" คำว่าเล็กหมายถึงเว็บไซต์มีหน้าเว็บไม่เกิน 500 หน้า (ยอดรวมนี้จะนับแต่หน้าที่คุณคิดว่าต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหาเท่านั้น)
  • คุณใช้บริการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่ไม่ซับซ้อน เช่น Blogger หรือ Wix หากเว็บไซต์โฮสต์อยู่ในบริการที่ช่วยให้ตั้งค่าเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วด้วยหน้าและเอลิเมนต์การไปยังส่วนต่างๆ ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า บริการนั้นอาจสร้างแผนผังเว็บไซต์ให้โดยอัตโนมัติ และคุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ ค้นหาคำว่า "แผนผังเว็บไซต์" ในเอกสารประกอบของบริการเพื่อดูว่ามีการสร้างแผนผังเว็บไซต์โดยอัตโนมัติหรือไม่ หรือบริการแนะนำให้สร้างแผนผังเว็บไซต์หรือไม่ (และหากเป็นเช่นนั้น โปรดดูวิธีส่งแผนผังเว็บไซต์ในบริการโฮสติ้ง)
  • เว็บไซต์ลิงก์กันภายในอย่างครอบคลุม ซึ่งหมายความว่า Google จะค้นหาหน้าสำคัญๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ได้ด้วยการไปตามลิงก์ต่างๆ เริ่มต้นจากหน้าแรก
  • คุณมีไฟล์สื่อ (วิดีโอ รูปภาพ) หรือหน้าข่าวไม่มากนักที่ต้องการให้ปรากฏในดัชนี แผนผังเว็บไซต์อาจช่วยให้ Google ค้นพบและเข้าใจไฟล์วิดีโอและรูปภาพ หรือบทความข่าวในเว็บไซต์หากคุณต้องการให้เนื้อหาเหล่านั้นปรากฏในผลการค้นหาของ Google Search หากไม่ต้องการให้ผลการค้นหาเหล่านี้ปรากฏในผลการค้นหารูปภาพ วิดีโอ หรือข่าว คุณอาจไม่ต้องใช้แผนผังเว็บไซต์