แอปซอฟต์แวร์

มาร์กอัปข้อมูลแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ในส่วนเนื้อหาของหน้าเว็บ เพื่อแสดงรายละเอียดแอปของคุณได้ดียิ่งขึ้นในผลการค้นหาของ Google

ภาพหน้าจอของผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์สำหรับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ในผลการค้นหา

วิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือรูปแบบมาตรฐานในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าและจำแนกประเภทเนื้อหาของหน้า หากคุณเพิ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นครั้งแรก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้าง ทดสอบ และเผยแพร่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บได้ใน Codelab สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง

 1. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น ดูตำแหน่งการแทรกข้อมูลที่มีโครงสร้างในหน้าเว็บตามรูปแบบที่คุณใช้อยู่
 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์
 4. ทำให้หน้าบางหน้าที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้และใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบว่า Google เห็นหน้าในลักษณะใด ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงหน้าดังกล่าวได้และไม่มีการบล็อกหน้าด้วยไฟล์ robots.txt, แท็ก noindex หรือข้อกำหนดให้เข้าสู่ระบบ หากหน้าเว็บดูถูกต้องดีแล้ว ก็ขอให้ Google รวบรวมข้อมูล URL อีกครั้งได้
 5. หากต้องการให้ Google ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ตลอด เราขอแนะนำให้คุณส่งแผนผังเว็บไซต์ ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ Search Console Sitemap API

ตัวอย่าง

JSON-LD

ต่อไปนี้คือตัวอย่างแอปซอฟต์แวร์ใน JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Angry Birds</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "SoftwareApplication",
   "name": "Angry Birds",
   "operatingSystem": "ANDROID",
   "applicationCategory": "GameApplication",
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "4.6",
    "ratingCount": "8864"
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "price": "1.00",
    "priceCurrency": "USD"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
RDFa

ต่อไปนี้คือตัวอย่างแอปซอฟต์แวร์ใน RDFa


<div vocab="https://schema.org/" typeof="SoftwareApplication">
 <span property="name">Angry Birds</span> -

 REQUIRES <span property="operatingSystem">ANDROID</span>
 TYPE: <span property="applicationCategory" content="GameApplication">Game</span>

 RATING:
 <div property="aggregateRating" typeof="AggregateRating">
  <span property="ratingValue">4.6</span> (
  <span property="ratingCount">8864</span> ratings )
 </div>

 <div property="offers" typeof="Offer">
  Price: $<span property="price">1.00</span>
  <meta property="priceCurrency" content="USD" />
 </div>
</div>
 
Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่างแอปซอฟต์แวร์ใน Microdata


<div itemscope itemtype="https://schema.org/SoftwareApplication">
 <span itemprop="name">Angry Birds</span> -

 REQUIRES <span itemprop="operatingSystem">ANDROID</span>
 TYPE: <span itemprop="applicationCategory" content="GameApplication">Game</span>

 RATING:
 <div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateRating">
  <span itemprop="ratingValue">4.6</span> (
  <span itemprop="ratingCount">8864</span> ratings )
 </div>

 <div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
  Price: $<span itemprop="price">1.00</span>
  <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
 </div>
</div>
 

หลักเกณฑ์

คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้จึงจะมีสิทธิ์ปรากฏเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

SoftwareApplication

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ SoftwareApplication ได้ที่ schema.org/SoftwareApplication

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
name

Text

ชื่อแอป

offers.price

Offer

ข้อเสนอในการขายแอป สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ offers อาจแสดงถึงตลาดกลางที่ขายแอปพลิเคชัน สำหรับตลาดกลาง ให้ใช้ offers เพื่อแสดงราคาของแอปพลิเคชันสำหรับอินสแตนซ์แอปที่เจาะจง

หากเป็นแอปฟรี ให้ตั้ง offers.price เป็น 0 เช่น


"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": "0"
}

หากแอปมีราคามากกว่า 0 คุณจะต้องใส่ offers.currency ด้วย เช่น


"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": "1.00",
 "priceCurrency": "USD"
}
คะแนนหรือรีวิว

คะแนนหรือรีวิวของแอป คุณต้องรวมหนึ่งในพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้

aggregateRating

AggregateRating

คะแนนรีวิวเฉลี่ยของแอป โปรดทำตามหลักเกณฑ์ตัวอย่างรีวิวและรายการพร็อพเพอร์ตี้ AggregateRating ที่จำเป็นและแนะนำ

review

Review

รีวิวเดียวของแอป โปรดทำตามหลักเกณฑ์ตัวอย่างรีวิวและรายการพร็อพเพอร์ตี้ Reviewที่จำเป็นและแนะนำ

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
applicationCategory

Text

ประเภทของแอป (ตัวอย่างเช่น BusinessApplication หรือ GameApplication) ค่าจะต้องเป็นประเภทแอปที่รองรับ

รายการประเภทแอปที่รองรับ

 • GameApplication
 • SocialNetworkingApplication
 • TravelApplication
 • ShoppingApplication
 • SportsApplication
 • LifestyleApplication
 • BusinessApplication
 • DesignApplication
 • DeveloperApplication
 • DriverApplication
 • EducationalApplication
 • HealthApplication
 • FinanceApplication
 • SecurityApplication
 • BrowserApplication
 • CommunicationApplication
 • DesktopEnhancementApplication
 • EntertainmentApplication
 • MultimediaApplication
 • HomeApplication
 • UtilitiesApplication
 • ReferenceApplication
operatingSystem

Text

ระบบปฏิบัติการที่กำหนดในการใช้แอป (เช่น Windows 7, OSX 10.6, Android 1.6)

พร็อพเพอร์ตี้เพิ่มเติมสำหรับประเภทย่อยของแอป

สำหรับแอปพลิเคชันในอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บแอปพลิเคชัน Google ยังรองรับ MobileApplication และ WebApplication อีกด้วย

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของข้อมูลที่มีโครงสร้าง โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้