Cải thiện nội dung AMP cho Google Tìm kiếm

Bạn có thể cải thiện nội dung AMP của mình cho Google Tìm kiếm bằng cách tạo một trang AMP cơ bản, thêm dữ liệu có cấu trúc, theo dõi trang đó và thực hành qua lớp học lập trình.

Tạo một trang AMP cơ bản

 1. Tạo trang AMP đầu tiên của bạn.
 2. Tuân thủ nguyên tắc của Google Tìm kiếm đối với các trang AMP.
 3. Giúp Google dễ dàng tìm thấy nội dung của bạn bằng cách liên kết đến các trang đó. Để thu thập dữ liệu và lập chỉ mục, Google Tìm kiếm yêu cầu mỗi trang AMP phải liên kết đến một trang chính tắc. Trang chính tắc có thể là chính trang AMP đó hoặc phiên bản không phải AMP của trang đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài đăng Có gì trong một URL AMP? trên blog dành cho nhà phát triển.
 4. Đảm bảo rằng người dùng có thể trải nghiệm cùng nội dung và thực hiện cùng thao tác trên các trang AMP giống như trên trang chính tắc tương ứng (khi có thể).
 5. Sử dụng Công cụ kiểm tra AMP để đảm bảo trang của bạn đáp ứng các yêu cầu của Google Tìm kiếm đối với tài liệu HTML AMP hợp lệ.
 6. Sử dụng cùng mã đánh dấu dữ liệu có cấu trúc trên cả trang chính tắc và trang AMP.
 7. Áp dụng các phương pháp hay nhất về nội dung:
  1. Đảm bảo tệp robots.txt của bạn không chặn trang AMP. Hãy dùng các thẻ meta robots, data-nosnippetX-Robots-Tag khi thích hợp.
  2. Tuân thủ các nguyên tắc về hreflang đối với các URL theo ngôn ngữ và khu vực. Để xem ví dụ cụ thể về nội dung AMP, hãy xem bài viết về Quốc tế hoá.

Tạo trang AMP bằng CMS

Nếu phân phát nội dung web thông qua một Hệ thống quản lý nội dung (CMS), bạn có thể dùng một trình bổ trợ CMS hiện có (chẳng hạn như trình bổ trợ cho WordPress, Drupal hoặc Joomla) hoặc triển khai chức năng tuỳ chỉnh trong CMS của bạn để tạo nội dung AMP. Nếu bạn có ý định tuỳ chỉnh CMS của mình, hãy làm theo các nguyên tắc sau bên cạnh việc Tạo một trang AMP cơ bản:

 • Tìm vị trí phù hợp cho các tệp HTML AMP trong lược đồ đường dẫn URL của trang web. Nếu đang tạo một trang AMP ngoài một trang chính tắc không phải AMP, bạn nên chọn một trong những lược đồ URL sau:
  • https://www.example.com/myarticle/amp
  • https://www.example.com/myarticle.amp.html
 • Phát triển một bản mẫu cho mã đánh dấu dữ liệu có cấu trúc. Dưới đây là một số nguyên tắc:
  • Tạo bản mẫu dựa trên các yêu cầu đối với loại nội dung bạn đang xuất bản.
  • Tham khảo các ví dụ về siêu dữ liệu của Dự án AMP để xem các bản mẫu cho nội dung công thức nấu ăn, bài viết, video và bài đánh giá.

Tối ưu hoá cho kết quả nhiều định dạng

Bạn có thể dùng dữ liệu có cấu trúc để tăng cường cách thức trang của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Các trang AMP chứa dữ liệu có cấu trúc có thể xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng, như băng chuyền Tin bài hàng đầu hoặc băng chuyền theo loại nội dung.

 1. Triển khai dữ liệu có cấu trúc.
 2. Xác minh rằng dữ liệu có cấu trúc của bạn phân tích cú pháp chính xác bằng cách dùng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.
 3. Xác minh trang AMP hoàn chỉnh cho Google Tìm kiếm bằng cách sử dụng Công cụ kiểm tra AMP.

Theo dõi và cải thiện trang

Bạn nên kiểm tra định kỳ tất cả các trang AMP của mình bằng cách theo dõi các báo cáo sau:

 • Báo cáo trạng thái AMP: Phát hiện các vấn đề về mẫu và vấn đề triển khai khác trên toàn bộ trang web, có khả năng ảnh hưởng đến một số lượng lớn trang AMP của bạn.
 • Báo cáo trạng thái kết quả nhiều định dạng: Xác định các vấn đề với dữ liệu có cấu trúc của bạn và các cơ hội để cung cấp thêm dữ liệu có cấu trúc.

Nếu bạn cần cập nhật ngay Bộ nhớ đệm AMP của Google để phân phát phiên bản mới nhất của nội dung, hãy xem phần Cập nhật nội dung AMP.

Nếu bạn cần ngừng phân phát các trang AMP của bạn trong kết quả của Google Tìm kiếm, hãy làm theo các bước trong phần Xoá nội dung AMP khỏi kết quả của Google Tìm kiếm.

Thực hành qua lớp học lập trình

Dưới đây là một số lớp học lập trình giúp bạn thực hành hoạt động xây dựng trang AMP cho Google Tìm kiếm:

Tài nguyên

Đến lúc này, khi bạn đã tạo được trang AMP của mình, hãy tham khảo một số tài nguyên sau đây để tìm hiểu thêm về các sản phẩm tích hợp khác của Google dành cho AMP: