Nguyên tắc về AMP trên Google Tìm kiếm

Tất cả nguyên tắc của chúng tôi về việc xây dựng trang web thân thiện với Google cũng áp dụng cho AMP. Tài liệu này trình bày các nguyên tắc bổ sung dành riêng cho AMP trên Google Tìm kiếm. Để tìm hiểu thêm về AMP trên Google Tìm kiếm, hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi dành cho nhà phát triển.

  • Trang AMP của bạn phải tuân thủ bản đặc tả về HTML AMP. Nếu bạn chỉ mới bắt đầu, hãy tìm hiểu cách tạo trang HTML AMP đầu tiên của bạn.
  • Người dùng phải xem được cùng một nội dung và thực hiện được cùng một thao tác trên các trang AMP như trên trang chính tắc tương ứng (khi có thể).
  • Người dùng hiểu được quy tắc đặt URL cho AMP của bạn.
  • Trang AMP của bạn phải hợp lệ để các trang của bạn hoạt động như mong đợi của người dùng và có thể xuất hiện kèm theo các tính năng liên quan đến AMP. Các trang có AMP không hợp lệ sẽ không đủ điều kiện được áp dụng một số tính năng trong Tìm kiếm.
  • Nếu bạn thêm dữ liệu có cấu trúc vào trang của mình, hãy nhớ tuân theo chính sách của chúng tôi về dữ liệu có cấu trúc.

Chủ đề khác về AMP

Những chủ đề sau đây mô tả cách xử lý AMP cũng như cách thức hoạt động của AMP trên Google Tìm kiếm.

Chủ đề
Tìm hiểu cách hoạt động của AMP trong kết quả tìm kiếm Tìm hiểu cách xuất hiện của AMP trong kết quả của Google Tìm kiếm.
Cải thiện nội dung AMP cho Google Tìm kiếm Tìm hiểu cách nâng cao và theo dõi các trang AMP của bạn.
Xác thực nội dung AMP cho Google Tìm kiếm Bài viết này đưa ra các mẹo và gợi ý về cách xác thực các trang AMP.
Xoá trang AMP khỏi Google Tìm kiếm Tìm hiểu cách xoá các trang AMP của bạn khỏi Google Tìm kiếm.

Câu hỏi thường gặp

Các trang AMP chỉ hoạt động trên thiết bị di động phải không?

Không. Vì người dùng có thể xem các trang AMP trên mọi loại thiết bị nên bạn hãy xây dựng các trang AMP có thiết kế đáp ứng.

AMP trông như thế nào trên máy tính?

Các trang AMP trông như nhau trên cả màn hình thiết bị di động và màn hình máy tính. Nếu AMP hỗ trợ mọi chức năng mà bạn cần, thì bạn có thể xem xét việc tạo trang dưới dạng trang AMP độc lập để hỗ trợ cả khách truy cập trên máy tính và trên thiết bị di động cho cùng một trang. Tuy nhiên, AMP trên máy tính sẽ không xuất hiện kèm theo các tính năng dành riêng cho các kết quả của Google Tìm kiếm.