Xác thực nội dung AMP cho Google Tìm kiếm

Sau khi bạn đã tạo nội dung AMP, thì sau đây là một số cách để xác thực nội dung AMP của bạn cho Google Tìm kiếm:

Sửa các lỗi phổ biến với AMP

Nếu trang AMP của bạn không xuất hiện trong Google Tìm kiếm, hãy thử các bước sau:

 1. Giúp Google dễ dàng tìm thấy trang của bạn bằng cách liên kết các trang của bạn.
  • Bạn có thêm rel="amphtml" vào trang chính tắc không?
  • Bạn có thêm rel="amphtml" vào các trang không phải AMP khác (ví dụ: trang cho thiết bị di động)?
  • Bạn có đưa rel="canonical" vào trang AMP không?
 2. Tuân thủ nguyên tắc của Google Tìm kiếm đối với các trang AMP.
 3. Cho phép Googlebot truy cập vào nội dung AMP của bạn:
  • Chỉnh sửa tệp robots.txt của trang web để cho phép Googlebot thu thập dữ liệu trên trang chính tắc, trang AMP và các đường liên kết trong dữ liệu có cấu trúc (nếu có).
  • Xoá mọi thẻ meta robots và tiêu đề HTTP X-Robots-Tag khỏi nội dung trên trang chính tắc và trang AMP của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung về quy cách thẻ meta Robots và tiêu đề HTTP X-Robots-Tag.
 4. Đảm bảo dữ liệu có cấu trúc của bạn tuân thủ các nguyên tắc đối với dữ liệu có cấu trúc cho trang và loại tính năng của bạn. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu đối với dữ liệu có cấu trúc trên trang AMP, hãy xem phần Giới thiệu về AMP trên Google Tìm kiếm.

Nếu trang AMP của bạn vẫn không xuất hiện trong Google Tìm kiếm sau khi bạn đã hoàn thành các bước trên, thì sau đây là một số lý do khác:

Tài nguyên

Để khắc phục các lỗi xác thực và lỗi với bộ nhớ đệm, hãy xem các tài nguyên sau đây của ampproject.org: