เบรดครัมบ์

เบรดครัมบ์ที่แสดงในหน้าเว็บ

เส้นทางเบรดครัมบ์ในหน้าแสดงถึงตำแหน่งของหน้าเว็บในลำดับชั้นของเว็บไซต์ ผู้ใช้จะไปจนถึงระดับบนสุดในลำดับชั้นของเว็บไซต์ได้โดยไปยังส่วนต่างๆ ทีละระดับ เริ่มจากเบรดครัมบ์ล่าสุดในเส้นทางเบรดครัมบ์

ตัวอย่าง

Google Search ใช้มาร์กอัปเบรดครัมบ์ในส่วนเนื้อหาของหน้าเว็บเพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลจากหน้าเว็บในผลการค้นหา ตามที่แสดงให้เห็นในกรณีการใช้งานต่อไปนี้ ส่วนมากแล้วผู้ใช้จะมาถึงที่หน้าเว็บจากประเภทคำค้นหาที่แตกต่างกันมาก แม้ว่าการค้นหาแต่ละรายการอาจแสดงหน้าเว็บเดียวกัน แต่เบรดครัมบ์จะจัดหมวดหมู่เนื้อหาภายในบริบทของคำค้นหาใน Google Search หน้า ancillaryjustice.html อาจแสดงเส้นทางเบรดครัมบ์ต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของการค้นหา

คำค้นหาชื่อหนังสือ "Ancillary Justice" อาจสร้างเบรดครัมบ์ดังต่อไปนี้

หนังสือผู้แต่งAnn LeckieAncillary Justice

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง JSON-LD เพื่อรองรับเบรดครัมบ์ดังกล่าว

คำค้นหาปีและรางวัลตามประเภทหนังสือ "นิยายที่ดีที่สุด รางวัล Nebula Award ปี 2014" อาจสร้างเบรดครัมบ์ดังต่อไปนี้

หนังสือนิยายวิทยาศาสตร์Ancillary Justice

RDFa

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง RDFa เพื่อรองรับเบรดครัมบ์ดังกล่าว

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง Microdata เพื่อรองรับเบรดครัมบ์ดังกล่าว

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของเส้นทางเบรดครัมบ์หลายรายการ

หนังสือนิยายวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัล
วรรณกรรมจินตนิยาย

RDFa

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง RDFa เพื่อรองรับเบรดครัมบ์ดังกล่าว

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง Microdata เพื่อรองรับเบรดครัมบ์ดังกล่าว

ตัวอย่าง HTML

แทรกการบล็อกเบรดครัมบ์ HTML ภายในหน้าเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบภาพ ตัวอย่างเส้นทางเบรดครัมบ์ HTML สำหรับหลักเกณฑ์อาจมีลักษณะดังนี้

<ol>
 <li>
  <a href="http://www.example.com/books">Books</a>
 </li>
 <li>
  <a href="http://www.example.com/sciencefiction">Science Fiction</a>
 </li>
 <li>
  <a href="http://www.example.com/books/sciencefiction/awardwinners">Award Winners</a>
 </li>
<ol>

หลักเกณฑ์

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้างแล้ว มาร์กอัปโปรไฟล์โซเชียลต้องสร้างเส้นทางเบรดครัมบ์ 1 รายการหรือมากกว่าโดยไม่มีครัมบ์สำหรับหน้าเป้าหมาย หากหาหน้าเว็บดังกล่าวเจอได้ภายในผลการค้นหาชุดใหญ่กว่า ต่อจากตัวอย่างก่อนหน้า เนื่องจากคำค้นหานิยายวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจะเจอหน้าอื่นๆ อีกมากมายนอกเหนือจาก ancillaryjustice.html คุณจึงอาจรวมเส้นทางเบรดครัมบ์ไว้เพื่อแสดงถึงหมวดหมู่การค้นหาที่กว้างขึ้นดังนี้

หนังสือนิยายวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัล

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

Google Search ยอมรับการใช้พร็อพเพอร์ตี้ของ BreadcrumbList ดังต่อไปนี้ คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
item

Thing

URL ไปยังหน้าเว็บที่เป็นตัวแทนเบรดครัมบ์

name

Text

ชื่อของเบรดครัมบ์ที่แสดงให้ผู้ใช้เห็น

position

Integer

ตำแหน่งของเบรดครัมบ์ในเส้นทางเบรดครัมบ์ ตำแหน่งที่ 1 หมายถึงจุดเริ่มต้นของเส้นทาง