Các bản cập nhật tài liệu mới nhất

Trang này cung cấp thông tin chi tiết mới nhất về những thay đổi chính đối với tài liệu của Trung tâm Google Tìm kiếm.

Tháng 11 năm 2023

Tháng 10 năm 2023

Tháng 9 năm 2023

Tháng 8 năm 2023

Tháng 7 năm 2022

Tháng 6 năm 2023

Tháng 5 năm 2023

Tháng 4 năm 2023

Tháng 3 năm 2023

Tháng 2 năm 2023

Tháng 1 năm 2023

Tháng 12 năm 2022

Tháng 11 năm 2022

Tháng 10 năm 2022

Tháng 9 năm 2022

Tháng 8 năm 2022

Tháng 7 năm 2022

 • Ngày 19 tháng 7: Chuẩn hoá cách chúng tôi đề cập đến tiêu đề và văn bản tiêu đề trên trang. Trước đây, chúng tôi sử dụng từ dòng tiêu đề ("headline") nhưng việc này có thể dễ nhầm lẫn trong các ngôn ngữ khác.
 • Ngày 13 tháng 7: Cập nhật chuỗi tác nhân người dùng cho Web AdsBot Mobile. Nếu bạn mã hoá cứng giá trị cũ trong mã, hãy cập nhật chuỗi này để tránh lỗi có thể xảy ra.
 • Ngày 7 tháng 7: Thêm một trang mới cho nội dung cập nhật về thứ hạng trên Google Tìm kiếm. Đây không phải thông tin mới mà chỉ là danh sách tổng hợp nội dung chúng tôi từng xác nhận trên blog của chúng tôi hoặc trên Twitter.
 • Ngày 6 tháng 7: Sắp xếp lại cấu trúc điều hướng để dựa trên chủ đề thay vì cấp độ. Xoá những hướng dẫn trùng lặp dành cho người dùng ở cấp độ cơ bản hoặc mới làm quen vì những tài liệu này trùng lặp với hướng dẫn đã được giải thích trong Cẩm nang SEO.
 • Ngày 4 tháng 7: Làm rõ việc bạn phải thêm 3 khoá học thì mới đủ điều kiện áp dụng kết quả nhiều định dạng Course. Đây không phải yêu cầu mới, nhưng trước đây chỉ được ghi nhận trong tài liệu về Băng chuyền.

Tháng 6 năm 2022

Tháng 5 năm 2022

 • Ngày 31 tháng 5: Xoá tài liệu về dữ liệu có cấu trúc Đào tạo nghề. Ban đầu, chúng tôi thử nghiệm mã đánh dấu này trên một nhóm chủ sở hữu trang web. Nhưng cuối cùng, chúng tôi nhận thấy mã đánh dấu này không hữu ích đối với hệ sinh thái quy mô lớn. Thay đổi này không ảnh hưởng đến bất kỳ tính năng nào khác có thể sử dụng mã đánh dấu Đào tạo nghề. Bạn có thể giữ lại mã đánh dấu này trên trang web để các công cụ tìm kiếm có thể hiểu rõ hơn về trang web của bạn.
 • Ngày 22 tháng 5: Thêm nguyên tắc về độ trong suốt cho hình thu nhỏ video. Bạn phải đảm bảo rằng ít nhất 80% pixel trong hình thu nhỏ có ít hoặc không có độ trong suốt thì mới có thể bật tính năng lập chỉ mục video.

Tháng 4 năm 2022

Tháng 3 năm 2022

Tháng 2 năm 2022

Tháng 1 năm 2022

Tháng 12 năm 2021

Tháng 11 năm 2021

Tháng 10 năm 2021

 • Ngày 28 tháng 10: Xoá các trường dữ liệu có cấu trúc sau đây khỏi tài liệu vì Google Tìm kiếm không sử dụng và công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng cũng không gắn cờ cảnh báo cho những trường này nữa:
  • HowTo: description.
  • QAPage: mainEntity.suggestedAnswer.author, mainEntity.dateCreated, mainEntity.suggestedAnswer.dateCreated, mainEntity.acceptedAnswer.author, mainEntity.acceptedAnswer.dateCreatedmainEntity.author .
  • SpecialAnnouncement: provider, audience, serviceType, addresscategory.
 • Ngày 15 tháng 10: Thêm một yêu cầu về việc trường author.name trong Đoạn trích thông tin đánh giá phải có dưới 100 ký tự thì mới đủ điều kiện sử dụng các tính năng trên Tìm kiếm.
 • Ngày 13 tháng 10: Làm rõ việc VideoGame không phải là một loại nút hợp lệ cho Ứng dụng phần mềm. Để đảm bảo rằng Ứng dụng phần mềm của bạn vẫn đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng, hãy nhập đồng thời loại VideoGame với một loại khác được hỗ trợ.
 • Ngày 8 tháng 10: Cập nhật tài liệu của chúng tôi về tiêu đề và đoạn trích trong kết quả của Google Tìm kiếm. Hiện tại, có hai tài liệu riêng giải thích từng tính năng trong số các tính năng sau:

Tháng 9 năm 2021

Tháng 8 năm 2021

Tháng 7 năm 2021

 • Ngày 30 tháng 7: Bổ sung nguyên tắc về chất lượng, nội dung và kỹ thuật vào nguyên tắc về Trình giải toán, đồng thời xoá hướng dẫn về mã đánh dấu trang lời giải để chủ sở hữu trang web dễ dàng đưa trang web giải toán của mình lên Tìm kiếm. Bạn có thể xoá mọi mã đánh dấu trang lời giải hiện có.
 • Ngày 29 tháng 7: Bổ sung một nghiên cứu điển hình mới về cách MX Player tăng lưu lượng không phải trả tiền lên 3 lần nhờ việc tối ưu hoá sự hiện diện của video trên Google.
 • Ngày 28 tháng 7:
  • Xoá hướng dẫn về việc lưu trữ nhiều thông tin xác minh tính xác thực trên mỗi trang. Để đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng xác minh tính xác thực, mỗi trang chỉ được phép có một phần tử ClaimReview.
  • Bổ sung thông tin chi tiết về khoảng thời gian lưu vào bộ nhớ đệm của cơ chế trao đổi có chữ ký.
 • Ngày 26 tháng 7: Bổ sung một yêu cầu về việc các trường priceRange trong Doanh nghiệp địa phương chỉ được chứa dưới 100 ký tự để có thể dùng được các tính năng của Tìm kiếm.
 • Ngày 22 tháng 7:
  • Bổ sung một số trường hợp sử dụng minh hoạ về nội dung ẩn trên trang vào nguyên tắc về Câu hỏi thường gặp. Người dùng phải truy cập được câu trả lời trên trang. Thao tác nhấp vào một phần có thể mở rộng để xem câu trả lời là một trường hợp sử dụng hợp lệ.
  • Xoá thuộc tính @id khỏi tài liệu về Doanh nghiệp địa phương. Chỉ riêng thuộc tính url đã là một giá trị nhận dạng đủ để hiểu được doanh nghiệp địa phương.
 • Ngày 21 tháng 7: Thêm một tập hợp tài liệu mới về các toán tử tìm kiếm của Google.
 • Ngày 13 tháng 7: Thêm một nguyên tắc biên tập mới vào tài liệu về JobPosting. Thêm một thuộc tính mới, không bắt buộc cho directApply.

Tháng 6 năm 2021

Tháng 5 năm 2021

Tháng 4 năm 2021

Tháng 3 năm 2021

 • Ngày 29 tháng 3: Xoá biểu mẫu bày tỏ sự quan tâm đối với tính năng Khoảnh khắc chính. Tính năng này vẫn trong quá trình phát triển với một nhóm nhà cung cấp chọn lọc, nhưng chương trình không còn nhận yêu cầu tham gia nữa.
 • Ngày 25 tháng 3: Thêm tài liệu mới về dữ liệu có cấu trúc cho bài tập thực hànhtrình giải toán.
 • Ngày 24 tháng 3:
 • Ngày 17 tháng 3: Cập nhật các phương pháp hay nhất về video để nhấn mạnh các nguyên tắc quan trọng một cách rõ ràng hơn. Xoá nội dung trùng lặp và cập nhật ảnh chụp màn hình.
 • Ngày 16 tháng 3: Dựa trên ý kiến phản hồi của người dùng, chúng tôi đã thêm nhiều ví dụ hơn cho lệnh meta robots max-snippet, đồng thời chỉ rõ hành vi mặc định của Google đối với từng thẻ khi thẻ đó bị bỏ qua.
 • Ngày 11 tháng 3: Thêm các thuộc tính beta mới vào tài liệu về dữ liệu có cấu trúc JobPosting. Có thể bạn chưa thấy ngay tác dụng hay có trang nào xuất hiện trong Google Tìm kiếm vì chúng tôi vẫn đang phát triển cách thức sử dụng thông tin này.
  • educationRequirements.credentialCategory
  • experienceRequirements
  • experienceRequirements.monthsOfExperience
  • experienceInPlaceOfEducation
 • Ngày 8 tháng 3: Thêm giá trị JP_E-CODE làm một giá trị được chấp nhận cho thuộc tính PropertyValue trong tài liệu về Book.
 • Ngày 1 tháng 3: Xoá hướng dẫn về việc gửi sơ đồ trang web trên Google Sites trong phần hướng dẫn về sơ đồ trang web. Google Sites không còn tạo sơ đồ trang web cho các trang web nữa.

Tháng 2 năm 2021

 • Ngày 8 tháng 2: Xoá trang về việc tham gia Chương trình sử dụng sớm tính năng 3D và AR. Tính năng này vẫn trong quá trình phát triển với một nhóm nhà cung cấp chọn lọc, nhưng chương trình không còn nhận yêu cầu tham gia nữa.
 • Ngày 2 tháng 2: Xoá tài liệu về kết quả tìm kiếm bằng nhiều ngôn ngữ. Trang này dành riêng để triển khai một phương pháp thử nghiệm trên một nhóm nhỏ các nhà cung cấp và chúng tôi xoá trang này vì không cần đến nữa.

Tháng 1 năm 2021

Tháng 12 năm 2020

Tháng 11 năm 2020

Tháng 10 năm 2020

Tháng 9 năm 2020

Tháng 8 năm 2020

Tháng 7 năm 2020

 • Ngày 24 tháng 7: Thêm các tập mới vào trang podcast Search Off the Record.
 • Ngày 23 tháng 7: Làm rõ rằng Google Tìm kiếm vẫn đang nỗ lực tìm cách hiển thị nhiều bài xác minh tính xác thực cho một trang và có thể bạn sẽ không thấy được ngay một kết quả nhiều định dạng chứa nhiều bài xác minh tính xác thực trong Google Tìm kiếm.
 • Ngày 21 tháng 7: Thêm một thuộc tính mới, không bắt buộc vào tài liệu về Tập dữ liệu (measurementTechnique) và làm rõ rằng thuộc tính name cho các tập dữ liệu riêng biệt phải khác nhau.
 • Ngày 20 tháng 7: Thêm thuộc tính reviewCount vào tài liệu về EmployerAggregateRating để phù hợp với các yêu cầu hiện có trong công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng. Bạn bắt buộc phải sử dụng reviewCount hoặc ratingCount.
 • Ngày 16 tháng 7:
 • Ngày 8 tháng 7: Làm rõ rằng Google Tìm kiếm vẫn hiểu được khi bạn chỉ định nhiều mục trên một trang bằng dữ liệu có cấu trúc, cho dù bạn lồng ghép các mục với nhau hay chỉ định riêng từng mục.
 • Ngày 1 tháng 7: Làm rõ nguyên tắc về biểu trưng AMP trong tài liệu về Article để cho thấy rằng biểu trưng có thể ở bất kỳ định dạng nào được Google Hình ảnh hỗ trợ.

Tháng 6 năm 2020

Tháng 5 năm 2020

Tháng 4 năm 2020

Tháng 3 năm 2020