Cấp thẻ mới

Để cung cấp một Huy hiệu doanh nghiệp mới, người dùng phải hoàn tất quy trình xác thực và liên kết trên thiết bị của họ. Thao tác này sẽ liên kết tài khoản người dùng bên ngoài của họ với tài khoản Google Wallet. Bài viết này mô tả quy trình đó ở cấp độ tổng quát.

Thêm vào Google Wallet từ một ứng dụng Android

Trong phần này, chúng tôi mô tả quy trình lưu tài khoản vào Google Wallet từ ứng dụng Android của Nhà cung cấp dịch vụ.

Luồng người dùng

Những số liệu này minh hoạ quy trình người dùng cung cấp Huy hiệu doanh nghiệp từ góc độ của Google Wallet.

Trong màn hình đầu tiên, ứng dụng sẽ kết nối với Google Wallet. Trong màn hình thứ hai, người dùng chấp nhận Điều khoản dịch vụ và tiếp tục.
Hình 1: Người dùng bắt đầu cung cấp thẻ và chấp nhận Điều khoản dịch vụ.

  • Người dùng sẽ thấy ảnh động kết nối xoay trong khi định cấu hình kết nối mạng và các dịch vụ ban đầu.
  • Sau khi quá trình này hoàn tất, người dùng chấp nhận Điều khoản dịch vụ và tiếp tục quy trình.

Trong màn hình đầu tiên, ứng dụng sẽ lưu mã nhận dạng vào điện thoại của người dùng. Trong màn hình thứ hai, mã được lưu và thông báo thành công sẽ xuất hiện.
Hình 2: Hoàn tất cấp phép người dùng.

  • Người dùng sẽ thấy một ảnh động lưu xoay vòng trong khi các dịch vụ nền cung cấp tài khoản trên thiết bị.
  • Sau khi dịch vụ hoàn tất, màn hình thành công sẽ xuất hiện.
  • Trong các màn hình tiếp theo, người dùng có thể được nhắc tải ứng dụng Google Wallet xuống nếu ứng dụng chưa có trên thiết bị của họ.

Điểm chính

  • Google chỉ hỗ trợ liên kết tài khoản từ các ứng dụng Android. Nếu bạn cần hỗ trợ các trường hợp sử dụng khác, hãy kiểm tra với người liên hệ của bạn tại Google.
  • Nếu thẻ đã được lưu vào Tài khoản Google đã chọn, thì người dùng sẽ thấy một đường liên kết để mở thẻ trong ứng dụng Google Wallet, nơi họ có thể xem thông tin chi tiết về thẻ.
  • Nếu thẻ được lưu vào một Tài khoản Google khác với tài khoản mà người dùng đã đăng nhập, thì người dùng sẽ nhận được thông báo cho biết một Tài khoản Google khác đã lưu thẻ đó.
  • Nếu người dùng cố gắng thêm thẻ nhưng không có Tài khoản Google, thì lời nhắc tạo tài khoản sẽ xuất hiện. Sau khi bạn tạo Tài khoản Google, quy trình này sẽ tiếp tục bình thường.

API ứng dụng

Các ứng dụng hỗ trợ quy trình Huy hiệu doanh nghiệp cần tích hợp với API Dịch vụ Google Play.

Tuy nhiên, các lệnh gọi phương thức từ ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ đến Dịch vụ Google Play không có trong phiên bản Dịch vụ Google Play được phân phối công khai. Thay vào đó, nhà phát triển ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ phải thêm và lấy quyền truy cập vào các mô-đun tuỳ chỉnh để gọi một số phương thức nhất định.

Hãy liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết thêm thông tin.