Hỗ trợ người dùng một cách thuận tiện và an toàn để họ có thể truy cập vào thẻ thông tin y tế của họ. Người dùng có thể lưu trữ thẻ vắc-xin và bảo hiểm y tế trong Google Wallet.
Người dùng có thể lưu trữ bản sao kỹ thuật số của thẻ vắc-xin COVID trong Google Wallet trên thiết bị chạy Android của họ.
Người dùng có thể thêm bản ghi thử nghiệm trong Google Wallet để truy cập nhanh chóng và dễ dàng.
Người dùng có thể lưu trữ bản sao kỹ thuật số của thẻ bảo hiểm y tế trong Google Wallet trên thiết bị chạy Android.