Tích hợp với Google Wallet và tương tác với người dùng qua thông báo dựa trên vị trí, thông tin cập nhật theo thời gian thực, v.v.
Tạo thẻ khách hàng thân thiết kỹ thuật số mà khách hàng của bạn có thể thêm vào Google Wallet để truy cập thuận tiện vào các phần thưởng và lịch sử mua hàng. Khai thác tính năng thông báo, thông tin cập nhật và tin nhắn dựa trên vị trí nâng cao của Google để tăng mức độ tương tác của khách hàng.
Cho phép người dùng thêm và đổi thẻ quà tặng bằng ứng dụng Google Wallet, đồng thời gửi lời nhắc cho họ bất cứ khi nào họ ở gần cửa hàng thực.
Cho phép người dùng thêm trực tiếp ưu đãi từ trang web hoặc ứng dụng của bạn vào Google Wallet. Triển khai các tính năng nâng cao, như thông báo hết hạn ưu đãi và thông báo khoanh vùng địa lý để tăng mức độ tương tác với người dùng.
Cung cấp cho khách hàng một cách thanh toán nhanh chóng, đơn giản ở hàng triệu nơi – trực tuyến, tại cửa hàng và nhiều nền tảng khác. Tập hợp mọi thông tin họ cần khi thanh toán để có trải nghiệm thanh toán suôn sẻ.