Tổng quan về chìa khoá kỹ thuật số cho ô tô

Người dùng có thể khoá, mở khoá và khởi động ô tô qua điện thoại chạy Android bằng chìa khoá kỹ thuật số cho ô tô. Nhà sản xuất xe phải làm việc với Google để tích hợp các khóa trong Wallet. Bạn có thể bắt đầu ghép nối từ ứng dụng ô tô, một đường liên kết trong email hoặc đầu phát trung tâm của ô tô trong một số trường hợp.

Những người dùng đáp ứng các yêu cầu về thiết bị và ô tô trên trang hỗ trợ Bắt đầu sử dụng chìa khoá kỹ thuật số cho ô tô có thể tạo Chìa khoá kỹ thuật số cho ô tô trong Ví Google.

Google hợp tác với Car Connectivity Consortium (CCC) để phát triển các giải pháp với các nhà sản xuất xe và thiết bị. Sách trắng do CCC phát hành trên trang web của họ cung cấp thông tin tổng quan về cách hoạt động của các giải pháp.

Các nhà phát triển thiết bị và nhà sản xuất ô tô có thể liên hệ với CCC để hỏi về cách tham gia phát triển chìa khoá kỹ thuật số cho ô tô.