Barcode

Zapis JSON
{
  "kind": string,
  "type": enum (BarcodeType),
  "renderEncoding": enum (BarcodeRenderEncoding),
  "value": string,
  "alternateText": string,
  "showCodeText": {
    object (LocalizedString)
  }
}
Pola
kind
(deprecated)

string

Określa typ zasobu. Wartość: stały ciąg znaków "walletobjects#barcode".

type

enum (BarcodeType)

Typ kodu kreskowego.

renderEncoding

enum (BarcodeRenderEncoding)

Kodowanie renderujące kod kreskowy. Jeśli jest określony, kod kreskowy jest renderowany w danym kodowaniu. W przeciwnym razie Google wybierze najbardziej znane kodowanie.

value

string

Wartość zakodowana w kodzie kreskowym.

alternateText

string

Opcjonalny tekst, który zastąpi domyślny tekst wyświetlany pod kodem kreskowym. To pole jest przeznaczone do odczytania przez człowieka wartości kodu kreskowego i jest używane, gdy nie można zeskanować kodu kreskowego.

showCodeText

object (LocalizedString)

Opcjonalny tekst, który będzie wyświetlany, gdy kod kreskowy zostanie ukryty za kliknięciem. Dzieje się tak, gdy karta ma włączoną funkcję smart tap. Jeśli nie określisz tu żadnej wartości, Google wybierze ustawienie domyślne.