Method: loyaltyobject.insert

Wstawia obiekt programu lojalnościowego o podanym identyfikatorze i właściwościach.

Żądanie HTTP

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/loyaltyObject

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu LoyaltyObject.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję LoyaltyObject.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer