Điều kiện tiên quyết

Chọn một trong các giao thức sau để tìm hiểu thêm về các điều kiện tiên quyết cho quy trình tích hợp.


Phần này trình bày các điều kiện tiên quyết để bắt đầu quy trình tích hợp với các giao thức Giao thức Thẻ nhãn riêng tư (PLC):

  • Ký thoả thuận không tiết lộ (NDA) với Google. Biểu mẫu trực tuyến mà bạn có thể nhấp để chấp nhận này là do nhóm phát triển kinh doanh của Google chia sẻ.
  • Hỗ trợ hệ thống dựa trên tài khoản. PLC chỉ đóng vai trò là giá trị nhận dạng tài khoản duy nhất trên điện thoại cho tài khoản phụ trợ.
  • Có một ứng dụng của công ty vận tải có thể cấp thẻ đi phương tiện công cộng. Google Wallet không hỗ trợ tạo PLC trực tiếp trong Google Wallet.
  • Liên hệ với Mastercard với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo (TSP) và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của họ.
  • Hỗ trợ xác thực thiết bị ngoại tuyến của trình xác thực giá vé và thiết bị đầu cuối. Điều này cho phép người dùng nhấn vào thiết bị đầu cuối ngay cả khi thiết bị đầu cuối không có kết nối mạng tại thời điểm nhấn.
  • Xác nhận rằng trình xác thực giá vé và thiết bị thanh toán của bạn được chứng nhận EMV Cấp 3.
  • Đảm bảo rằng điện thoại chạy Android của bạn có phiên bản Dịch vụ Google Play 20.0.0 trở lên.
  • Tuân thủ nguyên tắc về Điều khoản dịch vụ của chúng tôi và chính sách thanh toán dành cho nhà phát triển trên Google Play.

Nếu bạn đáp ứng tất cả yêu cầu tiên quyết này, hãy điền vào Biểu mẫu bày tỏ sự quan tâm khi dùng Google Wallet Transit.