Điều kiện tiên quyết

Hãy chọn một trong các giao thức sau để tìm hiểu thêm về các điều kiện tiên quyết đối với quá trình tích hợp.


Phần này trình bày các điều kiện tiên quyết để bắt đầu quá trình tích hợp bằng các giao thức Giao thức Thẻ nhãn riêng tư (PLC):

  • Ký thoả thuận không tiết lộ (NDA) với Google. Biểu mẫu trực tuyến nhấp để chấp nhận này được nhóm phát triển kinh doanh của Google chia sẻ.
  • Hỗ trợ hệ thống dựa trên tài khoản. PLC chỉ đóng vai trò là mã nhận dạng tài khoản riêng biệt trên điện thoại cho tài khoản phụ trợ.
  • Có ứng dụng đại lý phương tiện công cộng có thể phát hành thẻ đi phương tiện công cộng. Google Wallet không hỗ trợ tạo trực tiếp PLC trong Google Wallet.
  • Tương tác với Mastercard với tư cách là nhà cung cấp Dịch vụ mã thông báo (TSP) và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của họ.
  • Hỗ trợ tính năng xác thực thiết bị ngoại tuyến của trình xác thực giá vé và thiết bị thanh toán. Điều này cho phép người dùng nhấn vào thiết bị đầu cuối ngay cả khi thiết bị đầu cuối không có kết nối mạng tại thời điểm nhấn.
  • Xác nhận rằng trình xác thực giá vé và nhà ga của bạn có chứng nhận EMV cấp 3.
  • Đảm bảo rằng điện thoại chạy Android có phiên bản Dịch vụ Google Play 20.0.0 trở lên.
  • Tuân thủ Nguyên tắc điều khoản dịch vụChính sách dành cho nhà phát triển về thanh toán của Google Play.

Nếu bạn đáp ứng tất cả những yêu cầu tiên quyết đó, hãy điền vào Biểu mẫu bày tỏ sự quan tâm về Phương tiện công cộng của Google Wallet.