Mở rộng Lịch bằng các tiện ích bổ sung cho Google Workspace

Lịch Google cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho phép người dùng tạo, quản lý và chia sẻ thông tin chi tiết về sự kiện và lịch. Tuy nhiên, việc quản lý hiệu quả lịch phức tạp có thể mất nhiều thời gian vì người dùng xem, tạo, cập nhật và chia sẻ các sự kiện riêng lẻ, đặc biệt là khi người dùng phải nhập hoặc xuất thông tin sự kiện từ các ứng dụng khác.

Bạn có thể tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng bằng cách mở rộng Lịch Google bằng các tiện ích bổ sung của Google Workspace. Khi tạo một Tiện ích bổ sung dành cho Google Workspace, bạn có thể xác định các giao diện tuỳ chỉnh được chèn trực tiếp vào Lịch Google, chính xác ở nơi người dùng cần đến. Các giao diện này giúp tự động hoá các tác vụ trên lịch, trình bày thêm thông tin cho người dùng hoặc cho phép người dùng tương tác với hệ thống của bên thứ ba mà không phải chuyển sang thẻ trình duyệt mới.

Tiện ích bổ sung của Google Workspace có thể xác định các loại tiện ích sau trong Lịch Google:

Xem những gì bạn có thể làm

Tiện ích bổ sung cho Google Workspace được tạo bằng Apps Script và giao diện của tiện ích này được xác định bằng dịch vụ Thẻ của Apps Script. Hãy xem phần Tạo tiện ích bổ sung cho Google Workspace để biết thông tin tổng quan. Hành vi của tiện ích bổ sung Google Workspace được định cấu hình bằng một tệp kê khai, bao gồm các phần dành riêng cho Lịch.

Khi định cấu hình Tiện ích bổ sung của Google Workspace để mở rộng Lịch Google, bạn phải quyết định những giao diện cần tạo cho tiện ích bổ sung của mình cũng như những thao tác mà tiện ích đó có thể thực hiện. Hãy xem các hướng dẫn sau để biết thêm thông tin:

Nếu bạn duy trì một hệ thống hội nghị truyền hình, hãy xem phần Tổng quan về hội nghị truyền hình của bên thứ ba để biết thông tin chi tiết về cách tích hợp các loại hội nghị truyền hình trong Lịch Google.