Tổng quan về các mẫu Apps Script

Phần này cung cấp các lớp học lập trình, giải pháp và quy trình khởi động nhanh cho Apps Script. Sau đây là định nghĩa của từng loại mẫu.

Bạn muốn tìm hiểu qua video?
Kênh Nhà phát triển Google Workspace cung cấp video về mẹo, thủ thuật và các tính năng mới nhất.
Bắt đầu nhanh

Các mẫu bắt đầu nhanh cung cấp các mã mẫu nhanh gọn, có bằng chứng về khái niệm để giúp bạn làm việc với Apps Script trong vòng chưa đầy 5 phút. Tính năng Bắt đầu nhanh dùng được cho hầu hết các loại dự án Apps Script.

Tìm các bước khởi động nhanh được sắp xếp theo loại dự án ở bên trái trong phần Mẫu theo loại dự án hoặc thử tự động hoá đơn giản này để tạo một tài liệu Google Tài liệu rồi gửi cho bạn một đường liên kết đến email đó.

Giải pháp

Mẫu giải pháp là các dự án Apps Script có đầy đủ chức năng. Các giải pháp giúp giải quyết các vấn đề thực tế của doanh nghiệp và giới thiệu cách bạn có thể tự động hoá quy trình công việc trên Google Workspace. Thông thường, bạn có thể triển khai các giải pháp mà không cần chỉnh sửa hoặc cập nhật mã.

Hãy tìm các giải pháp được sắp xếp theo loại dự án ở bên trái trong phần Mẫu theo loại dự án hoặc dùng thử giải pháp hợp nhất thư phổ biến này.

Lớp học lập trình

Lớp học lập trình là những hướng dẫn kỹ thuật thực tế từng bước. Loại tài liệu này kết hợp nội dung giải thích, mã mẫu phương pháp hay nhất và bài tập lập trình. Các lớp học lập trình có sẵn cho hầu hết các sản phẩm dành cho nhà phát triển của Google và được xuất bản trong danh mục của Lớp học lập trình.

Tìm các lớp học lập trình dành riêng cho Apps Script ở bên trái trong phần Lớp học lập trình.

Bạn cũng có thể tìm thấy các mẫu Apps Script trên GitHub. Bạn có thể phân nhánh các kho lưu trữ này và sử dụng mã làm tài liệu tham khảo cho dự án của riêng mình.