Mở rộng Trình chỉnh sửa bằng các tiện ích bổ sung của Google Workspace

Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày cung cấp giải pháp năng suất trên đám mây cùng với tính năng cộng tác theo thời gian thực. Tuy nhiên, việc sửa đổi và hiển thị thông tin liên quan trong Trình chỉnh sửa thường tốn nhiều thời gian.

Bạn có thể tiết kiệm thời gian và công sức của người dùng bằng cách mở rộng Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày bằng các tiện ích bổ sung của Google Workspace. Hiện chưa có các tiện ích bổ sung của Google Workspace cho Google Biểu mẫu.

Khi tạo một Tiện ích bổ sung của Google Workspace, bạn có thể xác định các giao diện tuỳ chỉnh được chèn trực tiếp vào Trình chỉnh sửa. Các giao diện này giúp tự động hoá thao tác, cung cấp thêm thông tin cho người dùng hoặc cho phép người dùng tương tác với hệ thống của bên thứ ba mà không cần phải chuyển sang thẻ trình duyệt mới.

Thông qua các tiện ích bổ sung của Google Workspace, bạn có thể tạo các giao diện Editor sau đây:

  • Giao diện trang chủ
  • Giao diện API REST
  • Giao diện xem trước đường liên kết

Xem những gì bạn có thể làm

Tiện ích bổ sung của Google Workspace được tạo bằng Dịch vụ thẻ. Hãy xem phần Tạo tiện ích bổ sung cho Google Workspace để biết thông tin tổng quan.

Hành vi của tiện ích bổ sung Google Workspace được định cấu hình bằng một tệp kê khai. Để bật Tiện ích bổ sung của Google Workspace cho Người chỉnh sửa, hãy thêm các mục dành riêng cho Người chỉnh sửa.

Khi định cấu hình Tiện ích bổ sung của Google Workspace cho Trình chỉnh sửa, bạn phải quyết định những giao diện cần tạo cho tiện ích bổ sung của mình cũng như những thao tác mà tiện ích đó có thể thực hiện. Hãy xem các hướng dẫn sau để biết thêm thông tin: