Mở rộng Gmail bằng các tiện ích bổ sung cho Google Workspace

Mục đích của nhiều email là để khuyến khích người nhận thực hiện một nhiệm vụ cụ thể hoặc đạt được một mục tiêu, chẳng hạn như thêm sự kiện trên lịch, điền vào biểu mẫu, đặt trước hoặc sử dụng các ứng dụng khác. Tuy nhiên, người nhận sau đó phải hoàn tất tác vụ mà không nhắc thêm bất kỳ điều gì, thường là thực hiện một số bước thủ công.

Bạn có thể tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng bằng cách tự động hoá những công việc này thông qua các tiện ích bổ sung của Google Workspace. Khi người dùng đọc hoặc soạn thư trong Gmail, Tiện ích bổ sung của Google Workspace có thể hiển thị một giao diện người dùng tương tác, tuỳ chỉnh cho phép người dùng thao tác trên thư theo nhiều cách, chẳng hạn như bằng cách:

  • Hiển thị thông tin bổ sung cho người dùng trong giao diện người dùng của Gmail.
  • Kết nối với các dịch vụ không phải của Google để truy xuất thông tin hoặc thực hiện các thao tác khác.
  • Cung cấp phương tiện để kiểm soát hoạt động của tiện ích bổ sung hoặc gửi thông tin đến một dịch vụ khác.

Tiện ích bổ sung của Google Workspace có thể xác định các loại tiện ích sau trong Gmail:

Ngoài ra, các tiện ích bổ sung của Google Workspace giúp mở rộng Gmail cũng có thể hoạt động trên cả máy tính và thiết bị di động.

Trang chủ Gmail

Gmail hỗ trợ hiển thị trang chủ Tiện ích bổ sung của Google Workspace. Để hiển thị trang chủ chung của tiện ích bổ sung trong Gmail, bạn chỉ cần đảm bảo có một trường addOns.gmail trong tệp kê khai của tiện ích bổ sung.

Ngoài ra, hãy thêm gmail.homepageTrigger vào tệp kê khai tiện ích bổ sung để cung cấp một trang chủ dành riêng cho Gmail.

Trong cả hai trường hợp, bạn phải cung cấp tên của hàm kích hoạt trang chủ trong dự án tập lệnh của tiện ích bổ sung. Hàm này tự động được gọi để tạo trang chủ Gmail khi cần. Bạn phải triển khai hàm này để tạo và trả về một Card duy nhất hoặc một mảng các đối tượng Card tạo nên trang chủ. Hàm kích hoạt trang chủ được truyền một đối tượng sự kiện dưới dạng tham số chứa một số thông tin chung như nền tảng của ứng dụng. Bạn có thể sử dụng dữ liệu đối tượng sự kiện để điều chỉnh cấu trúc của trang chủ.

Xem những gì bạn có thể làm

Tiện ích bổ sung cho Google Workspace được tạo bằng Apps Script và giao diện của tiện ích này được xác định bằng dịch vụ Thẻ của Apps Script. Hãy xem phần Tạo tiện ích bổ sung cho Google Workspace để biết thông tin tổng quan. Hành vi tiện ích bổ sung của Google Workspace được định cấu hình bằng một tệp kê khai, bao gồm các mục dành riêng cho Gmail.

Khi định cấu hình Tiện ích bổ sung của Google Workspace để mở rộng Gmail, bạn phải quyết định những giao diện cần tạo cho tiện ích bổ sung của mình và những thao tác cần thực hiện. Hãy xem các hướng dẫn sau để biết thêm thông tin: