Google Chat uygulamalarını verileri içe aktarması için yetkilendirme

Google Chat API sayesinde uygulamalar, içe aktarma modundaki alanları kullanarak diğer mesajlaşma platformlarından Google Chat'e veri aktarabilir. Daha fazla bilgi edinmek için Mesaj verilerini başka bir hizmetten Google Chat'e aktarma başlıklı makaleyi inceleyin.

İçe aktarma modundaki alanlarda kaynak okumak ve yazmak için Chat uygulamalarının kimliğini bir hizmet hesabıyla doğrulamanız gerekir. Hizmet hesabına bir yönetici tarafından şu Chat API yetkilendirme kapsamını verin: https://www.googleapis.com/auth/chat.import.

Yalnızca Google Workspace alan yöneticileri bu OAuth kapsamını alan genelinde yetki aracılığıyla hizmet hesaplarına verebilir. Bir Chat uygulamasının içe aktarma modundaki alanları oluşturduğu her alan bu OAuth kapsamına sahip olmalıdır. Hizmet hesabına bu kapsam için alan genelinde yetki verildikten sonra Chat uygulamaları, bir kullanıcı hesabının kimliğine bürünerek içe aktarma modundaki alanlara erişebilir.

Bazı durumlarda kimliğe bürünme amaçlı kullanıcı hesabı artık kullanılamıyor olabilir. Bu durumlarda Chat uygulaması, yedek olarak hizmet hesabı kimlik bilgilerini kullanabilir. Örneğin, mesaj oluşturma sırasında kullanılan bir kullanıcı hesabını silerseniz Chat uygulaması, aynı içeriği barındıran bir mesaj oluşturmak için kendi hizmet hesabı kimlik bilgilerini kullanabilir. Chat uygulamaları, aşağıdaki OAuth kapsamında hizmet hesabı kimlik bilgilerini kullanarak içe aktarma modundaki alanlara uygulama olarak erişebilir: https://www.googleapis.com/auth/chat.bot.

Kaynakları, içe aktarma modundaki bir alana aktarırken başka Google Chat API kapsamlarına gerek yoktur. Chat uygulamaları, yalnızca kendi oluşturdukları içe aktarma modundaki alanlara içerik aktarabilir, diğer uygulamalar tarafından oluşturulan içe aktarma modundaki alanlara erişemez.

Aşağıdaki tabloda, Chat uygulamalarının içe aktarma modundaki alanlarda çağırabileceği kaynak yöntemleri ve destekledikleri kimlik doğrulama türleri listelenmiştir:

Kaynak yöntemi

Kullanıcı kimliğine bürünme desteklenir

Desteklenen hizmet hesabı kimlik bilgileri

spaces.create

Evet

Hayır

spaces.get

Hayır

Evet

spaces.update

Evet

Hayır

spaces.delete

Evet

Hayır

spaces.completeImport

Evet

Hayır

spaces.messages.create

Evet

Evet

spaces.messages.delete

Evet

Evet

spaces.messages.get

Hayır

Evet

spaces.messages.list

Evet

Hayır

spaces.messages.update

Evet

Evet

spaces.messages.reactions.create

Evet

Hayır

spaces.messages.reactions.delete

Evet

Hayır

spaces.members.create

Evet

Hayır

spaces.members.delete

Evet

Hayır

spaces.members.list

Evet

Hayır

media.upload

Evet

Hayır