איך מגיבים להודעה

במדריך הזה מוסבר איך משתמשים בשיטה create במשאב Reaction של Google Chat API כדי להוסיף תגובה להודעה, למשל 👍, 🚲 ו-🌞.

המשאב Reaction מייצג אמוג'י שאנשים יכולים להשתמש בו כדי להגיב להודעה, למשל 👍, 🚲 ו-🌞.

דרישות מוקדמות

Python

 • Python 3.6 ואילך
 • הכלי pip לניהול חבילות
 • ספריות הלקוח העדכניות של Google ל-Python. כדי להתקין או לעדכן אותן, מריצים את הפקודה הבאה בממשק שורת הפקודה:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • פרויקט ב-Google Cloud עם ממשק Google Chat API פעיל ומוגדר. במאמר איך יוצרים אפליקציה ל-Google Chat מוסבר איך עושים זאת.
 • הוגדרה הרשאה לאפליקציית Chat. כדי ליצור תגובה צריך אימות משתמש עם היקף ההרשאה chat.messages.reactions.create, chat.messages.reactions או chat.messages.

איך מגיבים להודעות באמצעות אמוג'י

כדי ליצור תגובה להודעה, צריך להעביר את הפרטים הבאים לבקשה:

 • מציינים את היקף ההרשאה chat.messages.reactions.create, chat.messages.reactions או chat.messages.
 • קוראים ל-method create במשאב Reaction.
 • מגדירים את parent לשם המשאב של ההודעה שרוצים להגיב עליו.
 • מגדירים את body (גוף הבקשה) למופע של Reaction שבו השדה unicode הוא אמוג'י סטנדרטי שמיוצג על ידי מחרוזת Unicode.

בדוגמה הבאה מתקבלת תגובה להודעה עם האמוג'י 😀:

Python

 1. בספריית העבודה, יוצרים קובץ בשם chat_reaction_create.py.
 2. יש לכלול את הקוד הבא ב-chat_reaction_create.py:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.create"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then creates a reaction to a message.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().messages().reactions().create(
  
      # The message to create a reaction to.
      #
      # Replace SPACE with a space name.
      # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
      # or from a space's URL.
      #
      # Replace MESSAGE with a message name.
      # Obtain the message name from the response body returned
      # after creating a message asynchronously with Chat REST API.
      parent = 'spaces/SPACE/messages/MESSAGE',
  
      # The reaction to the message.
      body = {
  
        'emoji': {
  
          # A standard emoji represented by a unicode string.
          'unicode': '😀'
        }
  
      }
  
    ).execute()
  
    # Prints details about the created reaction.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. בקוד, מחליפים את מה שכתוב בשדות הבאים:

  • SPACE: name של המרחב המשותף שבו ההודעה פורסמה. אפשר לקבל אותו דרך ה-method spaces.list ב-Chat API או מכתובת ה-URL של המרחב המשותף.

  • MESSAGE: שם ההודעה, שאותו אפשר לקבל מגוף התשובה שהוחזר אחרי שיצרתם הודעה באופן אסינכרוני באמצעות Chat API, או באמצעות השם המותאם אישית שהוקצה להודעה כשיוצרים אותה.

 4. בספריית העבודה, יוצרים ומריצים את הדוגמה:

  python3 chat_reaction_create.py
  

ה-Chat API מחזיר מופע של Reaction שכולל פרטים על התגובה שנוצרה.