איך מגיבים להודעה

במדריך הזה מוסבר איך משתמשים בשיטה create במשאב Reaction ב-Google Chat API כדי להוסיף תגובה להודעה, כמו 👍, 🚲 ו-🌞.

המשאב Reaction מייצג אמוג'י שאנשים יכולים להשתמש בו כדי להגיב להודעה, למשל 👍, 🚲 ו-🌞.

דרישות מוקדמות

Python

 • Python 3.6 ומעלה
 • הכלי pip לניהול חבילות
 • ספריות הלקוח העדכניות של Google ל-Python. כדי להתקין או לעדכן אותם, מריצים את הפקודה הבאה בממשק שורת הפקודה:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • פרויקט ב-Google Cloud שמופעל ומוגדר בו Google Chat API. במאמר איך מפתחים אפליקציות ב-Google Chat מוסבר איך עושים את זה.
 • הוגדרה הרשאה לאפליקציית Chat. כדי ליצור תגובה צריך אימות משתמש עם היקף ההרשאות chat.messages.reactions.create, chat.messages.reactions או chat.messages.

איך מגיבים להודעות

כדי להגיב להודעה, צריך להעביר את הפרטים הבאים בבקשה:

 • מציינים את היקף ההרשאה chat.messages.reactions.create, chat.messages.reactions או chat.messages.
 • קוראים ל-method create במשאב Reaction.
 • מגדירים את parent לשם המשאב של ההודעה שעליה רוצים להגיב.
 • מגדירים את body (גוף הבקשה) למופע של Reaction שבו השדה unicode הוא אמוג'י סטנדרטי שמיוצג על ידי מחרוזת Unicode.

בדוגמה הבאה מגיבים להודעה עם האמוג'י 🧧:

Python

 1. בספריית העבודה, יוצרים קובץ בשם chat_reaction_create.py.
 2. צריך לכלול את הקוד הבא ב-chat_reaction_create.py:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.create"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then creates a reaction to a message.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().messages().reactions().create(
  
      # The message to create a reaction to.
      #
      # Replace SPACE with a space name.
      # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
      # or from a space's URL.
      #
      # Replace MESSAGE with a message name.
      # Obtain the message name from the response body returned
      # after creating a message asynchronously with Chat REST API.
      parent = 'spaces/SPACE/messages/MESSAGE',
  
      # The reaction to the message.
      body = {
  
        'emoji': {
  
          # A standard emoji represented by a unicode string.
          'unicode': '😀'
        }
  
      }
  
    ).execute()
  
    # Prints details about the created reaction.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. בקוד, מחליפים את מה שכתוב בשדות הבאים:

  • SPACE: ה-name של המרחב שבו ההודעה פורסמה. אפשר לקבל אותו באמצעות ה-method spaces.list ב-Chat API או מכתובת ה-URL של המרחב.

  • MESSAGE: שם ההודעה, שאפשר לקבל מגוף התשובה שמוחזר אחרי שיוצרים הודעה באופן אסינכרוני באמצעות Chat API, או עם השם המותאם אישית שהוקצה להודעה בזמן יצירת ההודעה.

 4. בספריית העבודה, יוצרים ומריצים את הדוגמה:

  python3 chat_reaction_create.py
  

ה-Chat API מחזיר מופע של Reaction שבו מפורט התגובה שנוצרה.