Google Chat mesajlarına genel bakış

Bu sayfada, metin ve kart mesajlar arasındaki farklar açıklanmaktadır.

Chat uygulamaları temel bilgileri aktarmak için kısa mesajlar gönderdiğinde mesajlar, Google Chat'teki kullanıcıların mesaj yazma şekli gibi satır içi olarak gösterilir. Chat uygulamaları, metinden daha fazlasını içeren mesajlar veya kullanıcıların etkileşimde bulunabileceği mesajlar oluşturmak için kartları kullanabilir. Sohbet uygulamaları, kart içeren kısa mesajlar da ekleyebilir. Kullanıcılardan, form doldurma gibi çok adımlı işlemleri tamamlamalarını istemek için Chat uygulamaları, yeni bir pencerede iletişim kutusu olarak açılan kartlar da oluşturabilir.

Kısa mesajın anatomisi

Google Chat API'de mesajlar JSON nesneleri olarak gösterilir. Bir mesajın içinde, kısa mesaj text nesnesi olarak temsil edilir.

Aşağıdaki örnekte Chat uygulaması, yazılım geliştiricilerden oluşan bir ekibe, alanda kod dondurmanın yaklaştığını bildiren bir kısa mesaj oluşturuyor:

{
 "text": "Attention <users/all>: Code freeze starts at `11:59 am` Pacific Standard Time! If you need a little more time, type `/moreTime` and I'll push the code freeze back one hour."
}

JSON aşağıdaki mesajı döndürür:

Google Chat&#39;te, kodun dondurmasını duyuran örnek kısa mesaj.

Kart mesajının anatomisi

Google Chat API'de mesajlar JSON nesneleri olarak gösterilir. Mesaj içinde kart, cardsV2 dizisi olarak temsil edilir ve aşağıdakilerden oluşur:

 • Bir veya daha fazla CardWithId nesne.
 • Kartı tanımlamak için kullanılan ve belirli bir mesaj kapsamında yer alan cardId. (Farklı mesajlardaki kartlar aynı kimliğe sahip olabilir.)
 • Aşağıdakilerden oluşan bir card nesnesi:

  • Başlık, alt başlık ve avatar tarzı resim gibi öğeleri belirten bir header nesnesi.
  • Her biri en az bir widget içeren bir veya daha fazla section nesne.
  • Bir veya daha fazla widget nesne. Her widget; metin, resim, düğme ve diğer nesne türlerini temsil edebilen bileşik bir nesnedir.

Örneğin, aşağıdaki kart mesajı header, section ve widget nesnelerini içerir:

Chat alanında kart mesajı kullanarak
anket yayınlayan Chat uygulaması

Aşağıdaki kod, kart mesajının JSON'unu temsil eder:

JSON

{
 "cardsV2": [
  {
   "cardId": "unique-card-id",
   "card": {
    "header": {
     "title": "Sasha",
     "subtitle": "Software Engineer",
     "imageUrl": "https://developers.google.com/chat/images/quickstart-app-avatar.png",
     "imageType": "CIRCLE",
     "imageAltText": "Avatar for Sasha"
    },
    "sections": [
     {
      "header": "Contact Info",
      "collapsible": true,
      "uncollapsibleWidgetsCount": 1,
      "widgets": [
       {
        "decoratedText": {
         "startIcon": {
          "knownIcon": "EMAIL"
         },
         "text": "sasha@example.com"
        }
       },
       {
        "decoratedText": {
         "startIcon": {
          "knownIcon": "PERSON"
         },
         "text": "<font color=\"#80e27e\">Online</font>"
        }
       },
       {
        "decoratedText": {
         "startIcon": {
          "knownIcon": "PHONE"
         },
         "text": "+1 (555) 555-1234"
        }
       },
       {
        "buttonList": {
         "buttons": [
          {
           "text": "Share",
           "onClick": {
            "openLink": {
             "url": "https://example.com/share"
            }
           }
          },
          {
           "text": "Edit",
           "onClick": {
            "action": {
             "function": "goToView",
             "parameters": [
              {
               "key": "viewType",
               "value": "EDIT"
              }
             ]
            }
           }
          }
         ]
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}


Kart Oluşturucu ile kartları tasarlayın ve önizleyin.

Card Builder'ı açın