כיבוי או מחיקה של אפליקציית Google Chat

אם אתם לא רוצים שאפליקציית Google Chat תהיה זמינה למשתמשים, אפשר להשבית את אפליקציית Chat, לבטל את הפרסום של האפליקציה ב-Google Workspace Marketplace או למחוק את הפרויקט ב-Google Cloud שמשויך לאפליקציה.

השבתה של אפליקציית Chat

כדי להפסיק את השימוש באפליקציית Chat, צריך לעדכן את הסטטוס שלה במסוף Google Cloud. השינויים האלה ייכנסו לתוקף באופן מיידי. כשההגדרה של Chat מושבתת, המשתמשים ב-Google Chat לא יכולים להשתמש בה יותר, אבל עדיין אפשר לראות אותה. אפליקציית Chat מופיעה במצב אופליין. אפליקציית Chat עדיין מופיעה ב-Google Workspace Marketplace, אבל משתמשים חדשים לא יכולים להתקין אותה.

כדי להשבית את אפליקציית Chat, מבצעים את הפעולות הבאות:

  1. במסוף Google Cloud, נכנסים לתפריט > APIs ושירותים > ממשקי API ושירותים מופעלים > Google Chat API > הגדרה.

    לפתיחת ההגדרה

  2. בקטע סטטוס האפליקציה, בוחרים באפשרות מושבתת.

  3. לוחצים על שמירה.

אם אתם לא רוצים שהמשתמשים עדיין יוכלו לראות את אפליקציית Chat, תוכלו לבטל את הפרסום של האפליקציה ב-Google Workspace Marketplace.

כדי להפעיל מחדש את אפליקציית Chat, צריך לשנות את הסטטוס שלה לשידור חי – זמין למשתמשים. המשתמשים שכבר התקינו את האפליקציה יקבלו שוב גישה.

ביטול הפרסום של האפליקציה ב-Google Workspace Marketplace

אם האפליקציה שלכם ל-Chat פורסמה ב-Google Workspace Marketplace ואתם לא רוצים שהיא תהיה גלויה לכולם, זמינה לדומיין שלכם או זמינה לאדמינים ב-Google Workspace, תוכלו לקרוא את המאמר ביטול הפרסום של דף האפליקציה. אחרי שמבטלים את הפרסום, דף האפליקציה לא יופיע יותר ב-Google Workspace Marketplace או ב-Google Chat, ומשתמשים שכבר התקינו את האפליקציה לא יוכלו לגשת אליה יותר. האפליקציה עדיין נגישה לכל מי שמצוין בקטע visibility בכרטיסייה הגדרות ב-Google Chat API במסוף Google Cloud.

אם מפרסמים מחדש את האפליקציה, המשתמשים שהתקינו אותה בעבר יקבלו שוב גישה.

מחיקת הפרויקט ב-Cloud

כדי להסיר לתמיד את אפליקציית Chat, צריך למחוק את הפרויקט ב-Cloud שמשויך לאפליקציה. אין צורך לבטל קודם את הפרסום של אפליקציית Chat ב-Google Workspace Marketplace או להשבית את אפליקציית Chat. מידע נוסף זמין במאמר השבתה (מחיקה) של פרויקטים.

אי אפשר להשתמש בפרויקט Cloud ובאפליקציית Chat, והם נמחקים לתמיד אחרי 30 ימים.