YouTube Data API - Errors

Bu dokümanda, YouTube Data API işlemlerinin döndürebileceği farklı hata türleri tanımlanmaktadır. Ayrıca, söz konusu yöntemin referans belgelerinde yöntemlere ilişkin hataların bir listesini de bulabilirsiniz.

Genel hatalar

Aşağıdaki tablolarda, belirli bir API yöntemine özel olmayan API hata mesajları belirtilmiştir.

Core API errors

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
forbidden (403) forbidden Erişim yasak. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş olabilir.
quotaExceeded (403) quotaExceeded Kotanızı aştığınız için istek tamamlanamıyor.

Common request errors

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) incompatibleParameters İstek, aynı istekte kullanılamayacak iki veya daha fazla parametre belirtiyor.
badRequest (400) invalidFilters İstek geçersiz bir filtre parametresi belirtiyor.
badRequest (400) invalidPageToken İstek geçersiz bir sayfa jetonu belirtiyor.
badRequest (400) missingRequiredParameter İstekte gerekli bir parametre eksik.
badRequest (400) unexpectedParameter İstek, beklenmeyen bir parametre belirtiyor.
forbidden (403) accountDelegationForbidden Kimliği doğrulanan kullanıcı, belirtilen Google Hesabı adına işlem yapamaz.
forbidden (403) authenticatedUserAccountClosed Kimliği doğrulanan kullanıcının YouTube hesabı kapatıldı. Kimliği doğrulanan kullanıcı başka bir Google Hesabı adına hareket ediyorsa bu hata, ikinci hesabı belirtir.
forbidden (403) authenticatedUserAccountSuspended Kimliği doğrulanan kullanıcının YouTube hesabı askıya alındı. Kimliği doğrulanan kullanıcı başka bir Google Hesabı adına hareket ediyorsa bu hata, ikinci hesabı belirtir.
forbidden (403) authenticatedUserNotChannel Bu istek için kimliği doğrulanmış kullanıcının bir kanala çözümlemesi gerekir, ancak bunu yapmaz. İsteğiniz doğrulanmışsa ve onBehalfOfContentOwner yetki parametresini kullanıyorsa onBehalfOfContentOwnerChannel parametresini de ayarlamanız gerekir.
forbidden (403) channelClosed İstekte belirtilen kanal kapatıldı.
forbidden (403) channelNotFound İstekte belirtilen kanal bulunamıyor.
forbidden (403) channelSuspended İstekte belirtilen kanal askıya alındı.
forbidden (403) cmsUserAccountNotFound CMS kullanıcısının belirtilen içerik sahibi adına işlem yapmasına izin verilmiyor.
forbidden (403) insufficientCapabilities CMS kullanıcısının yetkileri yeterli değil.
forbidden (403) insufficientPermissions İstek için sağlanan OAuth 2.0 jetonu, istenen verilere erişmek için yeterli olmayan kapsamları belirtiyor.
notFound (404) contentOwnerAccountNotFound Belirtilen içerik sahibi hesabı bulunamadı.

Request context errors

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) invalidLanguage hl parametre değeri geçerli bir dil kodu belirtmiyor.
badRequest (400) invalidMine İsteğin mine parametresini kullanımı desteklenmiyor.
badRequest (400) invalidMine mine parametresi, kimliği doğrulanan kullanıcının YouTube iş ortağı olduğu isteklerde kullanılamaz. mine parametresini kaldırmanız, onBehalfOfContentOwner parametresini kaldırarak YouTube kullanıcısı olarak kimliğinizi doğrulamanız veya çağrılan yöntem için kullanılabiliyorsa onBehalfOfContentOwnerChannel parametresini sağlayarak iş ortağının kanallarından biri olarak hareket etmeniz gerekir.
badRequest (400) invalidPart İsteğin part parametresi, aynı anda yazılamayan bazı bölümleri belirtiyor.
badRequest (400) invalidRegionCode regionCode parametresi geçersiz bir bölge kodu belirtiyor.
badRequest (400) unexpectedPart İsteğin part parametresi beklenmeyen bir değer belirtiyor.
badRequest (400) unknownPart İsteğin part parametresi, bilinmeyen bir değer belirtiyor.
badRequest (400) unsupportedLanguageCode hl parametre değeri, desteklenen bir dil kodu belirtmiyor.
badRequest (400) unsupportedRegionCode regionCode parametresi, desteklenmeyen bir bölge kodu belirtiyor.
unauthorized (401) authorizationRequired İstek mine parametresini kullanıyor, ancak düzgün şekilde yetkilendirilmemiş.
unauthorized (401) youtubeSignupRequired Bu hata, kullanıcının bağlantısı kaldırılmış bir Google Hesabı'na sahip olduğunu, yani kullanıcının bir Google Hesabı'na sahip olduğunu ancak YouTube kanalı olmadığını gösterir. Bu tür kullanıcılar, videoları derecelendirme veya watch_later oynatma listesine video ekleme gibi kullanıcı yetkilendirmesine bağlı birçok özelliğe erişebilirler. Ancak, örneğin, kullanıcının video yükleyebilmesi için bir YouTube kanalına sahip olması gerekir. Gmail hesabı veya Android cihazı olan bir kullanıcı mutlaka bir Google Hesabına sahiptir, ancak bu kullanıcı söz konusu Google Hesabını daha önce bir YouTube kanalına bağlamamış olabilir.

Bu hata genellikle OAuth 2.0 Hizmet Hesabı akışını kullanmaya çalıştığınızda görülür. YouTube, Hizmet Hesaplarını desteklemez ve bir Hizmet Hesabı kullanarak kimlik doğrulamaya çalışırsanız bu hatayı alırsınız.

Google Hesabı desteğinin tanıtıldığı YouTube API blog yayınında da youtubeSignupRequired hatası daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. API sürüm 2.1'e ilişkin hata blog yayınında açıklansa da hatanın anlamı hâlâ geçerlidir.

etkinlikler

YouTube, kanal bülten özelliğini kullanımdan kaldırdı. activities.insert yöntemi artık desteklenmiyor.

Aşağıdaki tablolarda, API'nin activities kaynaklarıyla ilgili çağrılara yanıt olarak döndürdüğü hata mesajları belirtilmiştir. Bu yöntemler, Yaygın istek hataları bölümünde listelenen hataları da döndürebilir.

activities.list

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
forbidden (403) homeParameterDeprecated Kullanıcının ana sayfa etkinliği verileri bu API üzerinden kullanılamaz. Yetkisiz bir istekte home parametresini true olarak ayarlarsanız bu hata oluşabilir.
forbidden (403) forbidden İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş.
notFound (404) channelNotFound İsteğin channelId parametresiyle tanımlanan kanal kimliği bulunamıyor.
notFound (404) homeChannelNotFound Şu anda kimliği doğrulanmış kullanıcı için bir YouTube ana sayfası feed'i bulunamıyor.
unauthorized (401) authorizationRequired İstek home parametresini kullanıyor, ancak düzgün şekilde yetkilendirilmemiş.

captions

Aşağıdaki tablolarda, API'nin captions kaynaklarıyla ilgili çağrılara yanıt olarak döndürdüğü hata mesajları belirtilmiştir. Bu yöntemler, Yaygın istek hataları bölümünde listelenen hataları da döndürebilir.

captions.delete

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
forbidden (403) forbidden İstekle ilişkili izinler, altyazı parçasını silmek için yeterli değildir. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş olabilir.
notFound (404) captionNotFound Altyazı parçası bulunamadı. İsteğin id parametre değerinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

captions.download

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
forbidden (403) forbidden İstekle ilişkili izinler altyazı parçasını indirmek için yeterli değildir. İstek uygun şekilde yetkilendirilmemiş veya video siparişi, bu altyazı için üçüncü taraf katkıları etkinleştirmemiş olabilir.
invalidValue (400) couldNotConvert Altyazı parçası verileri istenen dile ve/veya biçime dönüştürülemedi. İstenen tfmt ve tlang değerlerinin geçerli olduğundan ve istenen altyazı parçasının snippet.status değerinin failed olmadığından emin olun.
notFound (404) captionNotFound Altyazı parçası bulunamadı. İsteğin id parametre değerinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

captions.insert

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) contentRequired İstek, altyazı parçası içeriği içermiyor.
conflict (409) captionExists Belirtilen videoda snippet.language ve snippet.name değerlerine sahip bir altyazı parçası zaten var. Bir videoda aynı dil için birden fazla parça olabilir ancak her parçanın farklı bir adı olmalıdır.

Bu hatayı gidermenin birden fazla yolu vardır. Mevcut parçayı silip yeni bir parça ekleyebilir veya yeni parçayı eklemeden önce adını değiştirebilirsiniz.
forbidden (403) forbidden İstekle ilişkili izinler, altyazı parçasını yüklemek için yeterli değildir. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş olabilir.
invalidValue (400) invalidMetadata İstek, kanalın oluşturulmasını engelleyen geçersiz meta veri değerleri içeriyor. İsteğin snippet.language, snippet.name ve snippet.videoId özellikleri için geçerli değerler belirttiğini onaylayın. snippet.isDraft özelliği de dahil edilebilir, ancak zorunlu değildir.
notFound (404) videoNotFound videoId parametresiyle tanımlanan video bulunamadı.
invalidValue (400) nameTooLong İstekte belirtilen snippet.name çok uzun. Desteklenen maksimum uzunluk 150 karakterdir.

captions.list

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
forbidden (403) forbidden İstekle ilişkili izinler istenen kaynakları almak için yeterli olmadığından bir veya daha fazla altyazı parçası alınamadı. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş olabilir.
notFound (404) captionNotFound Belirtilen altyazı parçalarından biri veya daha fazlası bulunamadı. Bu hata, videoId parametresi gerçek bir videoyu tanımlar ancak id parametresi var olmayan altyazı parçası kimliklerini veya diğer videolarla ilişkilendirilmiş parça kimliklerini tanımlarsa ortaya çıkar. İsteğin id ve videoId parametrelerinin değerlerini kontrol ederek doğru olduklarından emin olun.
notFound (404) videoNotFound videoId parametresiyle tanımlanan video bulunamadı.

captions.update

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) contentRequired Talep, güncellenmiş bir altyazı dosyası yüklememiştir. sync parametresi true olarak ayarlanırsa gerçek kanal içerikleri gereklidir.
forbidden (403) forbidden İstekle ilişkili izinler, altyazı parçasını güncellemek için yeterli değildir. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş olabilir.
notFound (404) captionNotFound Belirtilen altyazı parçası bulunamadı. İsteğin id parametre değerinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

channelBanners

Aşağıdaki tablolarda, API'nin channelBanners kaynaklarıyla ilgili çağrılara yanıt olarak döndürdüğü hata mesajları belirtilmiştir. Bu yöntemler, Yaygın istek hataları bölümünde listelenen hataları da döndürebilir.

channelBanners.insert

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) bannerAlbumFull YouTube Kanal Resmi albümünüzde çok fazla resim var. Lütfen http://photos.google.com adresine gidin, albümler sayfasına gidin ve ilgili albümdeki resimlerden bazılarını kaldırın.
badRequest (400) mediaBodyRequired İstek, resim içeriğini içermiyor.

channelSections

Aşağıdaki tablolarda, API'nin channelSections kaynaklarıyla ilgili çağrılara yanıt olarak döndürdüğü hata mesajları belirtilmiştir. Bu yöntemler, Yaygın istek hataları bölümünde listelenen hataları da döndürebilir.

channelSections.delete

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) notEditable Bu kanal bölümü silinemez.
forbidden (403) channelSectionForbidden İstek düzgün şekilde doğrulanmadı veya bu kanal için desteklenmiyor.
invalidValue (400) idInvalid id özelliği, geçersiz bir kanal bölümü kimliği belirtiyor.
invalidValue (400) idRequired id özelliği, silinmekte olan kanal bölümünü tanımlayan bir değer belirtmelidir.
notFound (404) channelNotFound Kanal bulunamadı.
notFound (404) channelSectionNotFound Güncellemeye çalıştığınız kanal bölümü bulunamıyor.

channelSections.insert

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) defaultLanguageNotSetError channelSection kaynağının snippet.defaultLanguage özelliği, bu kaynak için localizations nesnesini başarılı bir şekilde eklemek veya güncellemek üzere ayarlanmalıdır.
badRequest (400) invalidLanguage localizations nesnesinin dil anahtarlarından biri doğrulanamadı. channelSections.list yöntemini kullanarak geçerli değerleri alın ve a href="/youtube/v3/docs/channelSections#resource">channelSections kaynak dokümanlarındaki yönergeleri izleyerek güncelleyin.
badRequest (400) notEditable Bu kanal bölümü oluşturulamıyor.
badRequest (400) styleRequired channelSection kaynağı, snippet.style alanı için bir değer belirtmelidir.
badRequest (400) targetInvalidCountry targeting.countries listesindeki değerlerden biri doğrulanamadı. channelSections.list yöntemini kullanarak geçerli değerleri alın ve a href="/youtube/v3/docs/channelSections#resource">channelSections kaynak dokümanlarındaki yönergeleri izleyerek güncelleyin.
badRequest (400) targetInvalidLanguage targeting.languages listesindeki değerlerden biri doğrulanamadı. channelSections.list yöntemini kullanarak geçerli değerleri alın ve a href="/youtube/v3/docs/channelSections#resource">channelSections kaynak dokümanlarındaki yönergeleri izleyerek güncelleyin.
badRequest (400) targetInvalidRegion targeting.regions listesindeki değerlerden biri doğrulanamadı. channelSections.list yöntemini kullanarak geçerli değerleri alın ve a href="/youtube/v3/docs/channelSections#resource">channelSections kaynak dokümanlarındaki yönergeleri izleyerek güncelleyin.
badRequest (400) typeRequired channelSection kaynağı, snippet.type alanı için bir değer belirtmelidir.
forbidden (403) channelSectionForbidden İstek düzgün şekilde doğrulanmadı veya bu kanal için desteklenmiyor.
invalidValue (400) channelNotActive Belirtilen kanallardan en az biri etkin değil.
invalidValue (400) channelsDuplicated İstek, yinelenen kanallar belirttiğinden başarısız oldu.
invalidValue (400) channelsNeeded snippet.type özelliği multipleChannels değerine sahipse contentDetails.channels[] özelliği belirtilmeli ve en az bir kanal belirtmelidir.
invalidValue (400) channelsNotExpected İstekle birlikte sağlanan kaynak, contentDetails.channels[] özelliği için bir değer belirtti ancak bu kanal bölümü türü için kanallar beklenmiyor.
invalidValue (400) contentDetailsNeeded Eklediğiniz kaynak, bu kanal bölümü türü için bir contentDetails nesnesi içermelidir.
invalidValue (400) inValidPosition snippet.position özelliği geçersiz bir değer içeriyor.
invalidValue (400) maxChannelSectionExceeded Kanalda zaten maksimum sayıda kanal bölümü bulunduğundan istek tamamlanamıyor.
invalidValue (400) maxChannelsExceeded İstek, kanal bölümüne çok fazla kanal eklemeye çalıştığından başarısız oldu.
invalidValue (400) maxPlaylistExceeded İstek, kanal bölümünde çok fazla oynatma listesi eklenmeye çalışıldığı için başarısız oldu.
invalidValue (400) onePlaylistNeeded snippet.type özelliği singlePlaylist değerine sahipse contentDetails.playlists[] özelliği tam olarak bir oynatma listesi belirtmelidir.
invalidValue (400) ownChannelInChannels Bir kanalda görünen bölüme kendi kanalınızı ekleyemezsiniz.
invalidValue (400) playlistIsPrivate Belirtilen oynatma listelerinden en az biri gizli olduğu için kanal bölümüne eklenemiyor.
invalidValue (400) playlistsDuplicated İstek, yinelenen oynatma listeleri belirttiği için başarısız oldu.
invalidValue (400) playlistsNeeded snippet.type özelliğinin değeri singlePlaylist veya multiplePlaylists ise contentDetails.playlists[] özelliği belirtilmelidir.
invalidValue (400) playlistsNotExpected İstekle birlikte sağlanan kaynak, contentDetails.playlists[] özelliği için bir değer belirtti ancak bu kanal bölümü türü için oynatma listeleri beklenmiyor.
invalidValue (400) snippetNeeded Kanal bölümünü oluşturmak için bir snippet belirtmelisiniz.
invalidValue (400) titleLengthExceeded snippet.title özelliğinin değeri çok uzun.
invalidValue (400) titleRequired snippet.type özelliği multiplePlaylists veya multipleChannels değerine sahipse snippet.title özelliği için bir değer belirterek bölüm başlığını ayarlamanız gerekir.
notFound (404) channelNotFound Belirtilen kanallardan biri veya daha fazlası bulunamıyor.
notFound (404) playlistNotFound Belirtilen oynatma listelerinden biri veya daha fazlası bulunamıyor.

channelSections.list

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
forbidden (403) channelSectionForbidden Talep edenin, istenen kanal bölümlerine erişmesine izin verilmiyor.
invalidValue (400) idInvalid İstek, geçersiz bir kanal bölümü kimliği belirtiyor.
invalidValue (400) invalidCriteria Filtre ölçütleri geçersiz olduğundan istek yerine getirilemedi.
notFound (404) channelNotFound İstekle ilişkili kanal bulunamıyor.
notFound (404) channelSectionNotFound İstekle ilişkili kanal bölümü bulunamıyor.

channelSections.update

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) defaultLanguageNotSetError channelSection kaynağının snippet.defaultLanguage özelliği, bu kaynak için localizations nesnesini başarılı bir şekilde eklemek veya güncellemek üzere ayarlanmalıdır.
badRequest (400) invalidLanguage localizations nesnesinin dil anahtarlarından biri doğrulanamadı. channelSections.list yöntemini kullanarak geçerli değerleri alın ve a href="/youtube/v3/docs/channelSections#resource">channelSections kaynak dokümanlarındaki yönergeleri izleyerek güncelleyin.
badRequest (400) notEditable Bu kanal bölümü düzenlenemez.
badRequest (400) styleRequired channelSection kaynağı, snippet.style alanı için bir değer belirtmelidir.
badRequest (400) targetInvalidCountry targeting.countries listesindeki değerlerden biri doğrulanamadı. channelSections.list yöntemini kullanarak geçerli değerleri alın ve a href="/youtube/v3/docs/channelSections#resource">channelSections kaynak dokümanlarındaki yönergeleri izleyerek güncelleyin.
badRequest (400) targetInvalidLanguage targeting.languages listesindeki değerlerden biri doğrulanamadı. channelSections.list yöntemini kullanarak geçerli değerleri alın ve a href="/youtube/v3/docs/channelSections#resource">channelSections kaynak dokümanlarındaki yönergeleri izleyerek güncelleyin.
badRequest (400) targetInvalidRegion targeting.regions listesindeki değerlerden biri doğrulanamadı. channelSections.list yöntemini kullanarak geçerli değerleri alın ve a href="/youtube/v3/docs/channelSections#resource">channelSections kaynak dokümanlarındaki yönergeleri izleyerek güncelleyin.
badRequest (400) typeRequired channelSection kaynağı, snippet.type alanı için bir değer belirtmelidir.
forbidden (403) channelSectionForbidden İstek düzgün şekilde doğrulanmadı veya bu kanal için desteklenmiyor.
invalidValue (400) channelNotActive Belirtilen kanallardan en az biri etkin değil.
invalidValue (400) channelsDuplicated İstek, yinelenen kanallar belirttiğinden başarısız oldu.
invalidValue (400) channelsNeeded snippet.type özelliği multipleChannels değerine sahipse contentDetails.channels[] özelliği belirtilmeli ve en az bir kanal belirtmelidir.
invalidValue (400) channelsNotExpected İstekle birlikte sağlanan kaynak, contentDetails.channels[] özelliği için bir değer belirtti ancak bu kanal bölümü türü için kanallar beklenmiyor.
invalidValue (400) contentDetailsNeeded Güncellediğiniz kaynak, bu kanal bölümü türü için bir contentDetails nesnesi içermelidir.
invalidValue (400) idInvalid id özelliği, geçersiz bir kanal bölümü kimliği belirtiyor.
invalidValue (400) idRequired id özelliği, güncellenen kanal bölümünü tanımlayan bir değer belirtmelidir.
invalidValue (400) inValidPosition snippet.position özelliği geçersiz bir değer içeriyor.
invalidValue (400) maxChannelsExceeded İstek, kanal bölümüne çok fazla kanal eklemeye çalıştığından başarısız oldu.
invalidValue (400) maxPlaylistExceeded İstek, kanal bölümünde çok fazla oynatma listesi eklenmeye çalışıldığı için başarısız oldu.
invalidValue (400) onePlaylistNeeded snippet.type özelliği singlePlaylist değerine sahipse contentDetails.playlists[] özelliği tam olarak bir oynatma listesi belirtmelidir.
invalidValue (400) ownChannelInChannels Bir kanalda görünen bölüme kendi kanalınızı ekleyemezsiniz.
invalidValue (400) playlistIsPrivate Belirtilen oynatma listelerinden en az biri gizli olduğu için kanal bölümüne eklenemiyor.
invalidValue (400) playlistsDuplicated İstek, yinelenen oynatma listeleri belirttiği için başarısız oldu.
invalidValue (400) playlistsNeeded snippet.type özelliğinin değeri singlePlaylist veya multiplePlaylists ise contentDetails.playlists[] özelliği belirtilmelidir.
invalidValue (400) playlistsNotExpected İstekle birlikte sağlanan kaynak, contentDetails.playlists[] özelliği için bir değer belirtti ancak bu kanal bölümü türü için oynatma listeleri beklenmiyor.
invalidValue (400) snippetNeeded Kanal bölümünü güncellemek için bir snippet belirtmelisiniz.
invalidValue (400) titleLengthExceeded snippet.title özelliğinin değeri çok uzun.
invalidValue (400) titleRequired snippet.type özelliği multiplePlaylists veya multipleChannels değerine sahipse snippet.title özelliği için bir değer belirterek bölüm başlığını ayarlamanız gerekir.
notFound (404) channelNotFound Belirtilen kanallardan biri veya daha fazlası bulunamıyor.
notFound (404) channelSectionNotFound Güncellemeye çalıştığınız kanal bölümü bulunamıyor.
notFound (404) playlistNotFound Belirtilen oynatma listelerinden biri veya daha fazlası bulunamıyor.

kanallar

Aşağıdaki tablolarda, API'nin channels kaynaklarıyla ilgili çağrılara yanıt olarak döndürdüğü hata mesajları belirtilmiştir. Bu yöntemler, Yaygın istek hataları bölümünde listelenen hataları da döndürebilir.

channels.list

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) invalidCriteria Şu filtrelerden en fazla biri belirtilebilir:id, mySubscribers, categoryId, mine, managedByMe, forUsername. İçerik sahibi kimlik doğrulamasında onBehalfOfContentOwner parametresi kullanıldığında yalnızca id veya managedByMe belirtilebilir.
forbidden (403) channelForbidden id parametresiyle belirtilen kanal, isteği desteklemiyor veya istek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş.
notFound (404) categoryNotFound categoryId parametresiyle tanımlanan kategori bulunamıyor. Geçerli değerlerin listesini almak için guideCategories.list yöntemini kullanın.
notFound (404) channelNotFound id parametresinde belirtilen kanal bulunamıyor.

channels.update

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) brandingValidationError brandingSettings nesnesindeki değerlerden biri doğrulanamadı. Kanalın mevcut ayarlarını almak için channels.list yöntemini kullanın ve channels kaynak dokümanlarındaki kurallara uygun şekilde mülk değerlerini güncelleyin.
badRequest (400) channelTitleUpdateForbidden Bir kanalın brandingSettings part değerini güncellerken brandingSettings.channel.title özelliğinin değerini kanalın mevcut başlığı olarak ayarlamanız veya özelliği atlamanız gerekir. Özelliğin değerini değiştirirseniz API hata verir.
badRequest (400) defaultLanguageNotSetError localizations güncellemesi için defaultLanguage ayarlanmalıdır.
badRequest (400) invalidBrandingOption Belirttiğiniz markalama ayarlarından biri mevcut değil. Geçerli değerleri almak için channels.list yöntemini kullanın ve channels kaynak dokümanlarındaki yönergelere uyarak bunları güncellediğinizden emin olun.
badRequest (400) invalidCustomMessage İstek meta verileri, geçersiz bir özel mesaj belirtiyor. İsteğin gönderdiği kaynaktaki invideoPromotion.items[].customMessage özelliğinin değerini kontrol edin.
badRequest (400) invalidDuration İstek meta verileri, invideoPromotion bölümünde geçersiz bir süre belirtiyor.
badRequest (400) invalidDuration İstek meta verileri, tanıtılan öğenin video oynatıcıda nasıl konumlandırılacağını belirlemek için geçersiz bir konum türü belirtiyor. İsteğin gönderdiği kaynaktaki invideoPromotion.position.type özelliğinin değerini kontrol edin.
badRequest (400) invalidRecentlyUploadedBy İstek meta verileri geçersiz bir kanal kimliği belirtiyor. İsteğin gönderdiği kaynaktaki invideoPromotion.items[].id.recentlyUploadedBy özelliğinin değerini kontrol edin.
badRequest (400) invalidTimingOffset İstek meta verileri, invideoPromotion bölümünde geçersiz bir zamanlama ofseti belirtiyor.
badRequest (400) invalidTimingOffset İstek meta verileri, tanıtılan öğenin video oynatıcıda ne zaman gösterileceğini belirlemek için geçersiz bir zamanlama ofseti belirtiyor. İsteğin gönderdiği kaynaktaki invideoPromotion.timing.offsetMs özelliğinin değerini kontrol edin.
badRequest (400) invalidTimingType İstek meta verileri, tanıtılan öğenin video oynatıcıda ne zaman gösterileceğinin belirlenmesi için geçersiz bir zamanlama yöntemi belirtiyor. İsteğin gönderdiği kaynaktaki invideoPromotion.timing.type özelliğinin değerini kontrol edin.
badRequest (400) localizationValidationError Yerelleştirme nesnesindeki değerlerden biri doğrulanamadı. Geçerli değerleri almak için channels.list yöntemini kullanın ve kanalların kaynak belgelerindeki yönergeleri izleyerek değerleri güncellediğinizden emin olun.
badRequest (400) tooManyPromotedItems invideoPromotion bölümünde izin verilen tanıtılan öğe sayısı aşıldı.
forbidden (403) channelForbidden id parametresinde belirtilen kanal, isteği desteklemiyor veya istek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş.
forbidden (403) promotedVideoNotAllowed API isteğinin güncellemeye çalıştığı kanal bulunamıyor. Kanal kimliğinin doğru olduğundan emin olmak için isteğin gönderdiği channel kaynağındaki id özelliğinin değerini kontrol edin.
forbidden (403) websiteLinkNotAllowed Belirtilen web sitesi URL'sine izin verilmiyor.
notFound (404) channelNotFound id parametresiyle belirtilen kanal bulunamıyor veya markalama seçenekleri içermiyor.
notFound (404) channelNotFound id parametresinde belirtilen kanal bulunamıyor.
notFound (404) unknownChannelId Belirtilen kanal kimliği bulunamadı.
notFound (404) unknownChannelId Belirtilen recentUploadBy kanal kimliği bulunamadı.
notFound (404) unknownVideoId Tanıtılan öğe olarak belirtilen video kimliği bulunamıyor.
required (400) requiredItemIdType İstek meta verilerinin invideoPromotion bölümünde bir öğe türü belirtilmesi gerekir.
required (400) requiredItemId İstek meta verilerinin invideoPromotion bölümünde bir öğe belirtilmesi gerekir.
required (400) requiredTimingOffset YouTube'un tanıtılan öğenin ne zaman gösterileceğini belirleyebilmesi için istek meta verilerinin varsayılan zamanlama farkını belirtmesi gerekir. İsteğin gönderdiği kaynakta invideoPromotion.defaultTiming.offsetMs özelliğinin değerini ayarlayın.
required (400) requiredTimingOffset YouTube'un tanıtılan öğenin ne zaman gösterileceğini belirleyebilmesi için istek meta verilerinin zamanlama farkını belirtmesi gerekir. İsteğin gönderdiği kaynakta invideoPromotion.timing.offsetMs özelliğinin değerini ayarlayın.
required (400) requiredTimingType İstek meta verileri, YouTube'un tanıtılan öğenin ne zaman gösterileceğini belirleyebilmesi için bir zamanlama yöntemi belirtmelidir. İsteğin gönderdiği kaynakta invideoPromotion.defaultTiming.type özelliğinin değerini ayarlayın.
required (400) requiredTimingType İstek meta verileri, YouTube'un tanıtılan öğenin ne zaman gösterileceğini belirleyebilmesi için bir zamanlama yöntemi belirtmelidir. İsteğin gönderdiği kaynakta invideoPromotion.timing.type özelliğinin değerini ayarlayın.
required (400) requiredTiming İstek meta verileri, invideoPromotion bölümündeki her öğe için bir zamanlama belirtmelidir.
required (400) requiredVideoId İstek meta verileri, tanıtılan öğeyi tanımlamak için bir video kimliği belirtmelidir.
required (400) requiredWebsiteUrl İstek meta verilerinin invideoPromotion bölümünde bir web sitesi URL'si belirtilmesi gerekir. İsteğin gönderdiği kaynakta invideoPromotion.items[].id.websiteUrl özelliğinin değerini ayarlayın.

commentThreads

Aşağıdaki tablolarda, API'nin commentThreads kaynaklarıyla ilgili çağrılara yanıt olarak döndürdüğü hata mesajları belirtilmiştir. Bu yöntemler, Yaygın istek hataları bölümünde listelenen hataları da döndürebilir.

commentThreads.list

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) operationNotSupported API isteği geçersiz veya yanlış biçimlendirilmiş. Bu nedenle API sunucusu isteği anlayamadı.
badRequest (400) processingFailure API sunucusu, isteği başarıyla işleyemedi. Bu geçici bir hata olabileceği gibi, genellikle istek girişinin geçersiz olduğunu gösterir. Geçerli olduğundan emin olmak için istek gövdesindeki commentThread kaynağının yapısını kontrol edin.
forbidden (403) commentsDisabled videoId parametresiyle tanımlanan videoda yorumlar devre dışı bırakıldı.
forbidden (403) forbidden İstenen yorum ileti dizilerinden biri veya daha fazlası, yetersiz izinler nedeniyle alınamıyor. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş olabilir.
notFound (404) channelNotFound allThreadsRelatedToChannelId parametresiyle tanımlanan kanal bulunamadı.
notFound (404) commentThreadNotFound Belirtilen yorum dizilerinden biri veya daha fazlası bulunamıyor. İsteğin id parametresinin değerlerini kontrol ederek doğru olduğundan emin olun.
notFound (404) videoNotFound videoId parametresiyle tanımlanan video bulunamadı.

commentThreads.insert

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) channelOrVideoIdMissing Her yorum ileti dizisinin bir kanala veya videoya bağlı olması gerekir. Kaynağın hem snippet.channelId hem de snippet.videoId özellikleri için değerleri belirttiğinden emin olun. Videodaki yorumlar, videonun izleme sayfasında görünür.
badRequest (400) commentTextRequired Eklenen comment kaynağı, snippet.topLevelComment.snippet.textOriginal özelliği için bir değer belirtmelidir. Yorumlar boş olamaz.
badRequest (400) commentTextTooLong Eklenen comment kaynağı snippet.topLevelComment.snippet.textOriginal özelliğinde çok fazla karakter içeriyor.
badRequest (400) invalidCommentThreadMetadata İstek meta verileri geçersiz.
badRequest (400) processingFailure API sunucusu, isteği başarıyla işleyemedi. Bu geçici bir hata olabileceği gibi, genellikle istek girişinin geçersiz olduğunu gösterir. Geçerli olduğundan emin olmak için istek gövdesindeki commentThread kaynağının yapısını kontrol edin.
forbidden (403) forbidden Yorum ileti dizisi, yetersiz izinler nedeniyle oluşturulabilir. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş olabilir.
forbidden (403) ineligibleAccount API isteğini yetkilendirmek için kullanılan YouTube hesabı, yorum veya yorum dizisi eklemek için kullanıcının Google Hesabı ile birleştirilmelidir.
notFound (404) channelNotFound Belirtilen kanal bulunamadı. snippet.channelId özelliğinin değerinin doğru olup olmadığını kontrol edin.
notFound (404) videoNotFound Belirtilen video bulunamadı. snippet.videoId özelliğinin değerinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

comments

comments.markAsSpam yöntemi artık desteklenmiyor.

Aşağıdaki tablolarda, API'nin comments kaynaklarıyla ilgili çağrılara yanıt olarak döndürdüğü hata mesajları belirtilmiştir. Bu yöntemler, Yaygın istek hataları bölümünde listelenen hataları da döndürebilir.

comments.list

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) operationNotSupported API isteği geçersiz veya yanlış biçimlendirilmiş. Bu nedenle API sunucusu isteği anlayamadı.
forbidden (403) forbidden İstenen yorumlardan biri veya daha fazlası yetersiz izinler nedeniyle alınamıyor. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş olabilir.
notFound (404) commentNotFound Belirtilen yorumlardan biri veya daha fazlası bulunamıyor. İsteğin id ve parentId parametrelerinin değerlerini kontrol ederek doğru olduklarından emin olun.

comments.setModerationStatus

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) banWithoutReject banAuthor parametresi yalnızca moderationStatus parametre değeri rejected ise kullanılabilir.
badRequest (400) operationNotSupported API isteği geçersiz veya yanlış biçimlendirilmiş. Bu nedenle API sunucusu isteği anlayamadı.
badRequest (400) processingFailure API sunucusu, isteği başarıyla işleyemedi. Bu geçici bir hata olabileceği gibi, genellikle istek girişinin geçersiz olduğunu gösterir.
forbidden (403) forbidden Bir veya daha fazla yorumun denetim durumu, yetersiz izinler nedeniyle ayarlanamıyor. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş olabilir.
notFound (404) commentNotFound İsteğin güncellemeye çalıştığı yorumlardan biri veya daha fazlası bulunamıyor. İsteğin id parametre değerlerinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

comments.insert

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) commentTextRequired Eklenen comment kaynağı, snippet.textOriginal özelliği için bir değer belirtmelidir. Yorumlar boş olamaz.
badRequest (400) commentTextTooLong Eklenen comment kaynağı snippet.textOriginal özelliğinde çok fazla karakter içeriyor.
badRequest (400) invalidCommentMetadata İstek meta verileri geçersiz.
badRequest (400) operationNotSupported API kullanıcısı, snippet.parentId mülkü tarafından tanımlanan üst düzey yoruma yanıt olarak yorum ekleyemez. Bir commentThread kaynağında snippet.canReply özelliği, geçerli görüntüleyenin ileti dizisine yanıt verip veremeyeceğini ifade eder.
badRequest (400) parentCommentIsPrivate Belirtilen üst yorum gizli. API, gizli yorumların yanıtlarını desteklemez.
badRequest (400) parentIdMissing Eklenen yorum bir üst yoruma bağlı olmalıdır. Ancak API isteğinin gövdesindeki comment kaynağı, snippet.parentId özelliği için bir değer belirtmedi.
badRequest (400) processingFailure API sunucusu, isteği başarıyla işleyemedi. Bu geçici bir hata olabileceği gibi, genellikle istek girişinin geçersiz olduğunu gösterir. Geçerli olduğundan emin olmak için istek gövdesindeki comment kaynağının yapısını kontrol edin.
forbidden (403) forbidden Yetersiz izinler nedeniyle yorum oluşturulamıyor. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş olabilir.
forbidden (403) ineligibleAccount API isteğini yetkilendirmek için kullanılan YouTube hesabı, yorum veya yorum dizisi eklemek için kullanıcının Google Hesabı ile birleştirilmelidir.
notFound (404) parentCommentNotFound Belirtilen üst yorum bulunamadı. İstek gövdesinde snippet.parentId özelliği değerinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

comments.delete

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) processingFailure API sunucusu, isteği başarıyla işleyemedi. Bu geçici bir hata olabileceği gibi, genellikle istek girişinin geçersiz olduğunu gösterir.
forbidden (403) forbidden Yorum, yetersiz izinler nedeniyle silinemedi. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş olabilir.
notFound (404) commentNotFound Belirtilen yorum bulunamadı. İsteğin id parametre değerinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

comments.update

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) commentTextTooLong Güncellenmekte olan comment kaynağı snippet.textOriginal özelliğinde çok fazla karakter içeriyor.
badRequest (400) invalidCommentMetadata İstek meta verileri geçersiz.
badRequest (400) operationNotSupported API isteği geçersiz veya yanlış biçimlendirilmiş. Bu nedenle API sunucusu isteği anlayamadı.
badRequest (400) processingFailure API sunucusu, isteği başarıyla işleyemedi. Bu geçici bir hata olabileceği gibi, genellikle istek girişinin geçersiz olduğunu gösterir. Geçerli olduğundan emin olmak için istek gövdesindeki comment kaynağının yapısını kontrol edin.
forbidden (403) forbidden İzinler yetersiz olduğundan yorum güncellenemedi. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş olabilir.
forbidden (403) ineligibleAccount API isteğini yetkilendirmek için kullanılan YouTube hesabı, bir yorumun veya yorum ileti dizisinin güncellenmesi için kullanıcının Google Hesabı ile birleştirilmelidir.
notFound (404) commentNotFound Belirtilen yorum bulunamadı. İstek gövdesinde id özelliği değerinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

üyeler

Aşağıdaki tablolarda, API'nin members kaynaklarıyla ilgili çağrılara yanıt olarak döndürdüğü hata mesajları belirtilmiştir. Bu yöntemler, Yaygın istek hataları bölümünde listelenen hataları da döndürebilir.

members.list

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) channelMembershipsNotEnabled İsteği yetkilendiren içerik üretici kanalında kanal üyelikleri etkinleştirilmemiş.
badRequest (400) invalidMode mode parametre değeri geçersiz. pageToken parametresi, belirtilenden farklı bir mod kullanılarak alınan bir jetonu belirtirse bu hata oluşabilir.
badRequest (400) invalidPageToken pageToken parametre değeri geçersiz. Bu hata, istekte kullanılan sayfa jetonunun süresi dolduysa oluşur.
badRequest (400) invalidHasAccessToLevel hasAccessToLevel parametre değeri geçersiz. Belirtilen id ile bir seviye yok.
badRequest (400) invalidFilterByMemberChannelId filterByMemberChannelId parametre değeri geçersiz. Bu hata, filterByMemberChannelId parametre değeri 100'den fazla kanal belirtiyorsa ortaya çıkar.

membershipsLevels

Aşağıdaki tablolarda, API'nin members kaynaklarıyla ilgili çağrılara yanıt olarak döndürdüğü hata mesajları belirtilmiştir. Bu yöntemler, Yaygın istek hataları bölümünde listelenen hataları da döndürebilir.

membershipsLevels.list

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) channelMembershipsNotEnabled İsteği yetkilendiren içerik üretici kanalında kanal üyelikleri etkinleştirilmemiş.

playlistItems

Aşağıdaki tablolarda, API'nin playlistItems kaynaklarıyla ilgili çağrılara yanıt olarak döndürdüğü hata mesajları belirtilmiştir. Bu yöntemler, Yaygın istek hataları bölümünde listelenen hataları da döndürebilir.

playlistItems.delete

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
forbidden (403) playlistItemsNotAccessible Bu isteğin, belirtilen oynatma listesi öğesini silme yetkisi yok.
notFound (404) playlistItemNotFound İsteğin id parametresiyle tanımlanan oynatma listesi öğesi bulunamıyor.
invalidValue (400) playlistOperationUnsupported API, belirtilen oynatma listesinden video silme özelliğini desteklemiyor. Örneğin, yüklediğiniz videolar oynatma listesinden bir videoyu silemezsiniz.

playlistItems.insert

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
duplicate videoAlreadyInPlaylist Oynatma listesine eklemeye çalıştığınız video zaten oynatma listesinde.
forbidden (403) playlistContainsMaximumNumberOfVideos Oynatma listesi zaten izin verilen maksimum sayıda öğe içeriyor.
forbidden (403) playlistItemsNotAccessible Bu istek, belirtilen oynatma listesi öğesini eklemek için düzgün şekilde yetkilendirilmemiş.
invalidValue (400) invalidContentDetails İstekteki contentDetails özelliği geçerli değil. Bunun olası bir nedeni contentDetails.note alanının 280 karakterden uzun olmasıdır.
invalidValue (400) invalidPlaylistItemPosition İstek, oynatma listesi öğesinin konumunu geçersiz veya desteklenmeyen bir değere ayarlamaya çalışıyor. Kaynağın snippet öğesinde position özelliğinin değerini kontrol edin.
invalidValue (400) invalidResourceType Kaynak kimliği için belirtilen type bu işlemde desteklenmiyor. Kaynak kimliği, oynatma listesine eklenen öğeyi tanımlar (ör. youtube#video).
invalidValue (400) manualSortRequired İstek, oynatma listesi öğesinin konumunu ayarlamaya çalışır, ancak oynatma listesi manuel sıralamayı kullanmaz. (Örneğin, oynatma listesi öğeleri tarihe veya popülerliğe göre sıralanabilir.) İsteğin eklediği kaynaktan snippet.position öğesini kaldırarak hatayı giderebilirsiniz. Oynatma listesi öğesinin listede belirli bir konumda olmasını istiyorsanız öncelikle oynatma listesi ayarlarında oynatma listesinin Sıralama seçeneğini Manuel olarak güncellemeniz gerekir. Bu ayarlar YouTube Video Yöneticisi'nden düzenlenebilir.
invalidValue (400) videoAlreadyInAnotherSeriesPlaylist Oynatma listesine eklemeye çalıştığınız video zaten başka bir dizi oynatma listesinde.
invalidValue (400) playlistOperationUnsupported API, belirtilen oynatma listesine video ekleme özelliğini desteklemiyor. Örneğin, yüklediğiniz videolar oynatma listenize video ekleyemezsiniz.
notFound (404) playlistNotFound İsteğin playlistId parametresiyle tanımlanan oynatma listesi bulunamıyor.
notFound (404) videoNotFound Oynatma listesine eklemeye çalıştığınız video bulunamıyor. videoId özelliğinin değerinin doğru olup olmadığını kontrol edin.
required (400) channelIdRequired İstek, gerekli channelId özelliği için bir değer belirtmiyor.
required (400) playlistIdRequired İstek, gerekli playlistId özelliği için bir değer belirtmiyor.
required (400) resourceIdRequired İstek, snippet nesnesinin bir resourceId belirttiği bir kaynak içermelidir.

playlistItems.list

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
forbidden (403) playlistItemsNotAccessible Bu isteğin, belirtilen oynatma listesini almak için gerektiği gibi yetkisi yok.
notFound (404) playlistNotFound İsteğin playlistId parametresiyle tanımlanan oynatma listesi bulunamıyor.
notFound (404) videoNotFound İsteğin videoId parametresiyle tanımlanan video bulunamıyor.
required (400) playlistIdRequired Abone olma isteği, gerekli playlistId özelliği için bir değer belirtmiyor.
invalidValue (400) playlistOperationUnsupported API, belirtilen oynatma listesindeki videoları listeleme özelliğini desteklemiyor. Örneğin, daha sonra izle oynatma listenizdeki bir videoyu listeleyemezsiniz.

playlistItems.update

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
forbidden (403) playlistItemsNotAccessible Bu isteğin, belirtilen oynatma listesi öğesini güncelleme yetkisi yok.
invalidValue (400) invalidPlaylistItemPosition İstek, oynatma listesi öğesinin konumunu geçersiz veya desteklenmeyen bir değere ayarlamaya çalışıyor. Kaynağın snippet öğesinde position özelliğinin değerini kontrol edin.
invalidValue (400) invalidResourceType Kaynak kimliği için belirtilen type bu işlemde desteklenmiyor. Kaynak kimliği, oynatma listesine eklenen öğeyi tanımlar (ör. youtube#video).
invalidValue (400) invalidSnippet İstek geçerli bir snippet özelliği belirtmiyor.
invalidValue (400) manualSortRequired İstek, oynatma listesi öğesinin konumunu ayarlamaya çalışır, ancak oynatma listesi manuel sıralamayı kullanmaz. (Örneğin, oynatma listesi öğeleri tarihe veya popülerliğe göre sıralanabilir.) İsteğin eklediği kaynaktan snippet.position öğesini kaldırarak hatayı giderebilirsiniz. Oynatma listesi öğesinin listede belirli bir konumda olmasını istiyorsanız öncelikle oynatma listesi ayarlarında oynatma listesinin Sıralama seçeneğini Manuel olarak güncellemeniz gerekir. Bu ayarlar YouTube Video Yöneticisi'nden düzenlenebilir.
invalidValue (400) playlistOperationUnsupported API, belirtilen oynatma listesindeki videoları güncelleme özelliğini desteklemiyor. Örneğin, yüklediğiniz videolar oynatma listenizdeki bir videoyu güncelleyemezsiniz.
notFound (404) playlistItemNotFound İsteğin id mülküyle tanımlanan oynatma listesi öğesi bulunamıyor.
notFound (404) playlistNotFound İsteğin playlistId parametresiyle tanımlanan oynatma listesi bulunamıyor.
required (400) channelIdRequired İstek, gerekli channelId özelliği için bir değer belirtmiyor.
required (400) playlistIdRequired İstek, gerekli playlistId özelliği için bir değer belirtmiyor.
required (400) playlistItemIdRequired İstekte belirtilen oynatma listesi öğesi kaynağı, güncellenen oynatma listesi öğesini tanımlamak için id özelliğini kullanmalıdır.

oynatma listeleri

Aşağıdaki tablolarda, API'nin playlists kaynaklarıyla ilgili çağrılara yanıt olarak döndürdüğü hata mesajları belirtilmiştir. Bu yöntemler, Yaygın istek hataları bölümünde listelenen hataları da döndürebilir.

playlists.delete

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
forbidden (403) playlistForbidden Bu işlem yasaklanmış veya istek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş.
notFound (404) playlistNotFound İsteğin id parametresiyle tanımlanan oynatma listesi bulunamıyor.
invalidValue (400) playlistOperationUnsupported API, belirtilen oynatma listesini silme özelliğini desteklemiyor. Örneğin, yüklediğiniz videolar oynatma listesini silemezsiniz.

playlists.list

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
forbidden (403) channelClosed channelId parametresinde belirtilen kanal kapatıldı.
forbidden (403) channelSuspended channelId parametresinde belirtilen kanal askıya alındı.
forbidden (403) playlistForbidden İsteğin id parametresiyle tanımlanan oynatma listesi, isteği desteklemiyor veya istek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş.
notFound (404) channelNotFound channelId parametresinde belirtilen kanal bulunamıyor.
notFound (404) playlistNotFound İsteğin id parametresiyle tanımlanan oynatma listesi bulunamıyor.
invalidValue (400) playlistOperationUnsupported API, belirtilen oynatma listesini listeleme özelliğini desteklemiyor. Örneğin, daha sonra izle oynatma listenizi listeleyemezsiniz.

playlists.insert

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) defaultLanguageNotSetError localizations güncellemesi için defaultLanguage ayarlanmalıdır.
badRequest (400) localizationValidationError Yerelleştirme nesnesindeki değerlerden biri doğrulanamadı. Geçerli değerleri almak için playlists.list yöntemini kullanın ve oynatma listeleri kaynak dokümanlarındaki yönergeleri izleyerek değerleri güncellediğinizden emin olun.
badRequest (400) maxPlaylistExceeded Kanalda izin verilen maksimum sayıda oynatma listesi zaten olduğundan oynatma listesi oluşturulamıyor.
forbidden (403) playlistForbidden Bu işlem yasaklanmış veya istek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş.
invalidValue (400) invalidPlaylistSnippet İstek, geçersiz bir oynatma listesi snippet'i sağlıyor.
required (400) playlistTitleRequired İstekte bir oynatma listesi başlığı belirtilmelidir.

playlists.update

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) defaultLanguageNotSetError localizations güncellemesi için defaultLanguage ayarlanmalıdır.
badRequest (400) localizationValidationError Yerelleştirme nesnesindeki değerlerden biri doğrulanamadı. Geçerli değerleri almak için playlists.list yöntemini kullanın ve oynatma listeleri kaynak dokümanlarındaki yönergeleri izleyerek değerleri güncellediğinizden emin olun.
forbidden (403) playlistForbidden Bu işlem yasaklanmış veya istek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş.
invalidValue (400) invalidPlaylistSnippet İstek, geçersiz bir oynatma listesi snippet'i sağlıyor.
invalidValue (400) playlistOperationUnsupported API, belirtilen oynatma listesini güncelleme özelliğini desteklemiyor. Örneğin, yüklediğiniz videolar oynatma listesinin özelliklerini güncelleyemezsiniz.
notFound (404) playlistNotFound İsteğin id parametresiyle tanımlanan oynatma listesi bulunamıyor.
required (400) playlistTitleRequired İstekte bir oynatma listesi başlığı belirtilmelidir.

subscriptions

Aşağıdaki tablolarda, API'nin subscriptions kaynaklarıyla ilgili çağrılara yanıt olarak döndürdüğü hata mesajları belirtilmiştir. Bu yöntemler, Yaygın istek hataları bölümünde listelenen hataları da döndürebilir.

subscriptions.delete

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
forbidden (403) subscriptionForbidden İstek düzgün şekilde doğrulanmadı veya bu kanal için desteklenmiyor.
notFound (404) subscriptionNotFound Silmeye çalıştığınız abonelik bulunamıyor. İsteğin id parametre değerinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

subscriptions.insert

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) subscriptionDuplicate Oluşturmaya çalıştığınız abonelik zaten mevcut.
badRequest (400) subscriptionForbidden Maksimum abonelik sayısına ulaştınız.
badRequest (400) subscriptionForbidden Yakın zamanda çok fazla abone olundu. Birkaç saat sonra tekrar deneyin.
badRequest (400) subscriptionForbidden Kendi kanalınıza abone olma desteklenmiyor.
forbidden (403) subscriptionForbidden İstek düzgün şekilde doğrulanmadı veya bu kanal için desteklenmiyor.
notFound (404) publisherNotFound İsteğin snippet.resourceId özelliği tarafından belirtilen kaynak bulunamıyor.
notFound (404) subscriberNotFound İstekle tanımlanan abone bulunamıyor.
required (400) publisherRequired İstekte belirtilen abonelik kaynağı, abone olunan kanalı tanımlamak için snippet.resourceId özelliğini kullanmalıdır.

subscriptions.list

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
forbidden (403) accountClosed Abonenin hesabı kapalı olduğundan abonelikler alınamadı.
forbidden (403) accountSuspended Abonenin hesabı askıya alındığı için abonelikler alınamadı.
forbidden (403) subscriptionForbidden İstekte bulunan tarafın, istenen aboneliklere erişmesine izin verilmiyor.
notFound (404) subscriberNotFound İstekle tanımlanan abone bulunamıyor.

küçük resimler

Aşağıdaki tablolarda, API'nin thumbnails kaynaklarıyla ilgili çağrılara yanıt olarak döndürdüğü hata mesajları belirtilmiştir. Bu yöntemler, Yaygın istek hataları bölümünde listelenen hataları da döndürebilir.

thumbnails.set

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) invalidImage Sağlanan görsel içeriği geçersiz.
badRequest (400) mediaBodyRequired İstek, resim içeriğini içermiyor.
forbidden (403) forbidden Küçük resim, belirtilen video için ayarlanamıyor. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş olabilir.
forbidden (403) forbidden Kimliği doğrulanan kullanıcının özel video küçük resimleri yükleme ve ayarlama izni yoktur.
notFound (404) videoNotFound Küçük resim eklemeye çalıştığınız video bulunamıyor. İsteğin videoId parametre değerinin doğru olup olmadığını kontrol edin.
tooManyRequests (429) uploadRateLimitExceeded Kanal son zamanlarda çok fazla küçük resim yükledi. Lütfen isteği daha sonra tekrar deneyin.

videoAbuseReportReasons

Aşağıdaki tablolarda, API'nin videoAbuseReportReasons kaynaklarıyla ilgili çağrılara yanıt olarak döndürdüğü hata mesajları belirtilmiştir. Bu yöntemler, Yaygın istek hataları bölümünde listelenen hataları da döndürebilir.

videoAbuseReportReasons.list

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
forbidden (403) forbidden Erişim yasak. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş olabilir.

videoCategories

Aşağıdaki tablolarda, API'nin videoCategories kaynaklarıyla ilgili çağrılara yanıt olarak döndürdüğü hata mesajları belirtilmiştir. Bu yöntemler, Yaygın istek hataları bölümünde listelenen hataları da döndürebilir.

videoCategories.list

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
notFound (404) videoCategoryNotFound id parametresiyle tanımlanan video kategorisi bulunamıyor. Geçerli değerlerin listesini almak için videoCategories.list yöntemini kullanın.

videolar

Aşağıdaki tablolarda, API'nin videos kaynaklarıyla ilgili çağrılara yanıt olarak döndürdüğü hata mesajları belirtilmiştir. Bu yöntemler, Yaygın istek hataları bölümünde listelenen hataları da döndürebilir.

videos.insert

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) defaultLanguageNotSet İstek, video ayrıntılarının varsayılan dilini belirtmeden yerelleştirilmiş video ayrıntıları eklemeye çalışıyor.
badRequest (400) invalidCategoryId snippet.categoryId özelliği, geçersiz bir kategori kimliği belirtiyor. Desteklenen kategorileri almak için videoCategories.list yöntemini kullanın.
badRequest (400) invalidDescription İstek meta verileri geçersiz bir video açıklaması belirtiyor.
badRequest (400) invalidFilename Slug başlığında belirtilen video dosya adı geçersiz.
badRequest (400) invalidPublishAt İstek meta verileri, geçersiz bir zamanlanmış yayınlama saati belirtiyor.
badRequest (400) invalidRecordingDetails İstek meta verilerindeki recordingDetails nesnesi geçersiz kayıt ayrıntıları belirtiyor.
badRequest (400) invalidTags İstek meta verileri, geçersiz video anahtar kelimeleri belirtiyor.
badRequest (400) invalidTitle İstek meta verileri geçersiz veya boş bir video başlığı belirtiyor.
badRequest (400) invalidVideoGameRating İstek meta verileri, geçersiz bir video oyunu derecelendirmesi belirtiyor.
badRequest (400) invalidVideoMetadata İstek meta verileri geçersiz. Bu hata, istek bir video kaynağının snippet bölümünü güncelleyip hem snippet.title hem de snippet.categoryId özellikleri için bir değer ayarlamazsa ortaya çıkar.
badRequest (400) mediaBodyRequired Talep, video içeriğini içermiyor.
badRequest (400) uploadLimitExceeded Kullanıcı, yükleyebileceği video sayısını aştı.
forbidden (403) forbidden
forbidden (403) forbiddenLicenseSetting İstek, video için geçersiz bir lisans ayarlamaya çalışıyor.
forbidden (403) forbiddenPrivacySetting İstek, video için geçersiz bir gizlilik ayarı belirlemeye çalışıyor.

videos.list

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) videoChartNotFound İstenen video grafiği desteklenmiyor veya kullanılamıyor.
forbidden (403) forbidden İsteğin, video dosyasına veya işleme bilgilerine erişmek için gerektiği gibi yetkisi yok. fileDetails, processingDetails ve suggestions bölümleri yalnızca videonun sahibi tarafından kullanılabilir.
forbidden (403) forbidden İstek, kullanıcı puanı bilgilerine erişemez. Bu hata, isteğin myRating parametresini kullanmak için doğru şekilde yetkilendirilmemesinden kaynaklanabilir.
notFound (404) videoNotFound Getirmeye çalıştığınız video bulunamıyor. İsteğin id parametre değerinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

videos.delete

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
forbidden (403) forbidden Silmeye çalıştığınız video silinemiyor. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş olabilir.
notFound (404) videoNotFound Silmeye çalıştığınız video bulunamıyor. İsteğin id parametre değerinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

videos.update

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) defaultLanguageNotSet API isteği, video ayrıntılarının varsayılan dilini belirtmeden yerelleştirilmiş video ayrıntıları eklemeye çalışıyor.
badRequest (400) invalidCategoryId snippet.categoryId özelliği, geçersiz bir kategori kimliği belirtiyor. Desteklenen kategorileri almak için videoCategories.list yöntemini kullanın.
badRequest (400) invalidDefaultBroadcastPrivacySetting İstek, varsayılan yayın için geçersiz bir gizlilik ayarı belirlemeye çalışıyor.
badRequest (400) invalidDescription İstek meta verileri geçersiz bir video açıklaması belirtiyor.
badRequest (400) invalidPublishAt İstek meta verileri, geçersiz bir zamanlanmış yayınlama saati belirtiyor.
badRequest (400) invalidRecordingDetails İstek meta verilerindeki recordingDetails nesnesi geçersiz kayıt ayrıntıları belirtiyor.
badRequest (400) invalidTags İstek meta verileri, geçersiz video anahtar kelimeleri belirtiyor.
badRequest (400) invalidTitle İstek meta verileri geçersiz veya boş bir video başlığı belirtiyor.
badRequest (400) invalidVideoMetadata İstek meta verileri geçersiz. Bu hata, istek bir video kaynağının snippet bölümünü güncelleyip hem snippet.title hem de snippet.categoryId özellikleri için bir değer ayarlamazsa ortaya çıkar.
forbidden (403) forbidden Erişim yasak. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş olabilir.
forbidden (403) forbiddenEmbedSetting İstek, video için geçersiz bir yerleştirme ayarı belirlemeye çalışıyor. Bazı kanalların canlı yayınlar için yerleşik oynatıcılar sunma izni olmayabilir. Daha fazla bilgi için YouTube Yardım Merkezi'ne göz atın.
forbidden (403) forbiddenLicenseSetting İstek, video için geçersiz bir lisans ayarlamaya çalışıyor.
forbidden (403) forbiddenPrivacySetting İstek, video için geçersiz bir gizlilik ayarı belirlemeye çalışıyor.
notFound (404) videoNotFound Güncellemeye çalıştığınız video bulunamıyor. Doğru olduğundan emin olmak için istek gövdesindeki id alanının değerini kontrol edin.

videos.rate

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) emailNotVerified Kullanıcı, derecelendirmeden önce e-posta adresini doğrulamalıdır.
badRequest (400) invalidRating İstek, rating parametresi için beklenmeyen bir değer içeriyordu.
badRequest (400) videoPurchaseRequired Kiralık videolar, yalnızca bunları kiralayan kullanıcılar tarafından değerlendirilebilir.
forbidden (403) forbidden Derecelendirmeye çalıştığınız video derecelendirilemiyor. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş olabilir.
forbidden (403) videoRatingDisabled Derecelendirmeye çalıştığınız videonun sahibi, bu video için verilen derecelendirmeleri devre dışı bırakmış.
notFound (404) videoNotFound Derecelendirmeye çalıştığınız video bulunamıyor. İsteğin id parametre değerinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

videos.reportAbuse

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) invalidAbuseReason İstek, reason_id alanı için beklenmeyen bir değer veya reason_id ve secondary_reason_id alanlarının bir birleşimini içeriyordu.
badRequest (400) rateLimitExceeded Kullanıcı, belirli bir zaman aralığında çok fazla istek gönderdi.
forbidden (403) forbidden
notFound (404) videoNotFound Kötüye kullanım bildirmeye çalıştığınız video bulunamıyor.

watermarks

Aşağıdaki tablolarda, API'nin watermarks kaynaklarıyla ilgili çağrılara yanıt olarak döndürdüğü hata mesajları belirtilmiştir. Bu yöntemler, Yaygın istek hataları bölümünde listelenen hataları da döndürebilir.

watermarks.set

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) imageFormatUnsupported Sağladığınız resim desteklenmeyen bir biçimde.
badRequest (400) imageTooTall Sağladığınız resim çok uzun.
badRequest (400) imageTooWide Sağladığınız resim çok geniş.
badRequest (400) mediaBodyRequired İstek, resim içeriğini içermiyor.
forbidden (403) forbidden Filigran, belirtilen kanal için ayarlanamıyor. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş veya channelId parametresi geçersiz bir değere ayarlanmış olabilir.

watermarks.unset

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
forbidden (403) forbidden Filigran, belirtilen kanal için ayarlanamıyor. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş veya channelId parametresi geçersiz bir değere ayarlanmış olabilir.