VideoAbuseReportReasons: list

Kötüye kullanım amaçlı videoları bildirmek için kullanılabilecek nedenlerin listesini alın.

Kota etkisi: Bu yönteme yapılan bir çağrının 1 birim kota maliyeti olur.

Yaygın kullanım alanları

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/videoAbuseReportReasons

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl
https://www.googleapis.com/auth/youtube.readonly

Parametreler

Aşağıdaki tabloda, bu sorgunun desteklediği parametreler listelenmiştir. Listelenen parametrelerin tümü sorgu parametreleridir.

Parametreler
Gerekli parametreler
part string
part parametresi, API yanıtının içereceği videoAbuseReportReason kaynak parçalarını belirtir. id ve snippet değerleri desteklenir.
İsteğe bağlı parametreler
hl string
hl parametresi, API yanıtındaki metin değerleri için kullanılması gereken dili belirtir. Varsayılan değer en_US değeridir.

İstek içeriği

Bu yöntemi çağırırken istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
  "kind": "youtube#videoAbuseReportReasonListResponse",
  "etag": etag,
  "items": [
    videoAbuseReportReason resource
  ]
}

Özellikler

Aşağıdaki tabloda bu kaynakta görünen özellikler tanımlanmaktadır:

Özellikler
kind string
API kaynağının türünü tanımlar. Değer youtube#videoAbuseReportReasonListResponse olur.
etag etag
Bu kaynağın Etag'i.
items[] list
videoAbuseReportReason kaynaklarının listesi. Bu kaynakların her biri, kötüye kullanım amaçlı içerik barındırdığı için videoların bildirilme nedenini tanımlar. Kötüye kullanım amaçlı içerik barındıran videoları gerçekten bildirmek için videos.reportAbuse yöntemini çağırırken bu bilgileri kullanın.

Hatalar

Aşağıdaki tabloda, API'nin bu yönteme yapılan çağrıya yanıt olarak döndürebileceği hata mesajları tanımlanmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen hata mesajı dokümanlarına bakın.

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
forbidden (403) forbidden

Deneyin.

Bu API'yi çağırmak ve API isteğini ve yanıtını görmek için APIs Explorer kullanın.