Videos: update

ตอนนี้ API รองรับความสามารถในการตั้งสถานะช่องหรือวิดีโอเป็น "สร้างมาเพื่อเด็ก" แล้ว นอกจากนี้ แหล่งข้อมูล channel และ video ยังมีพร็อพเพอร์ตี้ที่ระบุสถานะ "สร้างมาเพื่อเด็ก" ของช่องหรือวิดีโอนั้นแล้ว เราได้ปรับปรุงข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ YouTube API เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2020 ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประวัติการแก้ไขสำหรับบริการ YouTube Data API และข้อกำหนดในการให้บริการของบริการ YouTube API

อัปเดตข้อมูลเมตาของวิดีโอ

ผลกระทบของโควต้า: การเรียกใช้วิธีการนี้มีค่าใช้จ่ายโควต้า 50 หน่วย

Use Case ทั่วไป

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

PUT https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos

การให้สิทธิ์

คำขอนี้ต้องได้รับการให้สิทธิ์อย่างน้อย 1 ขอบเขตต่อไปนี้ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์)

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

พารามิเตอร์

ตารางต่อไปนี้แสดงพารามิเตอร์ที่การค้นหานี้รองรับ พารามิเตอร์ทั้งหมดที่แสดงอยู่เป็นพารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
พารามิเตอร์ที่จำเป็น
part string
พารามิเตอร์ part ทำหน้าที่ 2 อย่างในการดำเนินการนี้ โดยจะระบุพร็อพเพอร์ตี้ที่การดำเนินการเขียนจะตั้งค่า รวมถึงพร็อพเพอร์ตี้ที่การตอบกลับจาก API จะรวมไว้ด้วย

โปรดทราบว่าเมธอดนี้จะลบล้างค่าที่มีอยู่สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ที่เปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดที่อยู่ในส่วนต่างๆ ที่ค่าพารามิเตอร์ระบุไว้ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของวิดีโอมีอยู่ในส่วน status ดังนั้น หากคำขอของคุณกำลังอัปเดตวิดีโอส่วนตัว และค่าพารามิเตอร์ part ของคำขอรวมส่วน status การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของวิดีโอจะได้รับการอัปเดตเป็นค่าใดก็ตามที่เนื้อหาคำขอระบุไว้ หากเนื้อหาของคำขอไม่ได้ระบุค่า ระบบจะนำการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ออกและวิดีโอจะเปลี่ยนกลับไปเป็นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเริ่มต้น

นอกจากนี้ บางส่วนไม่มีคุณสมบัติที่ตั้งค่าได้เมื่อแทรกหรืออัปเดตวิดีโอ ตัวอย่างเช่น ออบเจ็กต์ statistics สรุปสถิติที่ YouTube คำนวณสำหรับวิดีโอ และไม่มีค่าที่คุณสามารถกำหนดหรือแก้ไขได้ หากค่าพารามิเตอร์ระบุ part ที่ไม่มีค่าที่เปลี่ยนแปลงได้ part ดังกล่าวจะยังคงรวมอยู่ในการตอบกลับของ API

รายการต่อไปนี้มีชื่อ part ที่คุณใส่ไว้ในค่าพารามิเตอร์ได้
 • contentDetails
 • fileDetails
 • id
 • liveStreamingDetails
 • localizations
 • player
 • processingDetails
 • recordingDetails
 • snippet
 • statistics
 • status
 • suggestions
 • topicDetails
พารามิเตอร์ที่ไม่บังคับ
onBehalfOfContentOwner string
พารามิเตอร์นี้ใช้ได้เฉพาะในคำขอที่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสมเท่านั้น หมายเหตุ: พารามิเตอร์นี้มีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์เนื้อหาของ YouTube เท่านั้น

พารามิเตอร์ onBehalfOfContentOwner ระบุว่าข้อมูลเข้าสู่ระบบการให้สิทธิ์ของคำขอระบุผู้ใช้ YouTube CMS ที่ดำเนินการในนามของเจ้าของเนื้อหาที่ระบุไว้ในค่าพารามิเตอร์ พารามิเตอร์นี้มีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์เนื้อหาของ YouTube ที่เป็นเจ้าของและจัดการช่อง YouTube หลายช่อง ซึ่งช่วยให้เจ้าของเนื้อหาตรวจสอบสิทธิ์เพียงครั้งเดียวและมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลวิดีโอและช่องทั้งหมดของตนโดยไม่ต้องระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับแต่ละช่อง บัญชี CMS จริงที่ผู้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์จะต้องลิงก์กับเจ้าของเนื้อหา YouTube ที่ระบุ

เนื้อหาของคำขอ

ระบุแหล่งข้อมูลวิดีโอในเนื้อหาคำขอ สำหรับแหล่งข้อมูลดังกล่าว ให้ทำดังนี้

 • คุณต้องระบุค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้เหล่านี้

  • id
  • snippet.title – จำเป็นต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้ก็ต่อเมื่อคำขออัปเดต snippet ของทรัพยากร video เท่านั้น
  • snippet.categoryId – จำเป็นต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้ก็ต่อเมื่อคำขออัปเดต snippet ของทรัพยากร video เท่านั้น

 • คุณกำหนดค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้เหล่านี้ได้

  • snippet.categoryId
  • snippet.defaultLanguage
  • snippet.description
  • snippet.tags[]
  • snippet.title
  • status.embeddable
  • status.license
  • status.privacyStatus
  • status.publicStatsViewable
  • status.publishAt – หากกำหนดค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้นี้ คุณจะต้องตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ status.privacyStatus เป็น private ด้วย
  • status.selfDeclaredMadeForKids
  • recordingDetails.locationDescription (เลิกใช้งานแล้ว)
  • recordingDetails.location.latitude (เลิกใช้งานแล้ว)
  • recordingDetails.location.longitude (เลิกใช้งานแล้ว)
  • recordingDetails.recordingDate
  • localizations.(key)
  • localizations.(key).title
  • localizations.(key).description

  หากคุณส่งคําขออัปเดตและคําขอไม่ได้ระบุค่าสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ที่มีค่าอยู่แล้ว ระบบจะลบค่าที่มีอยู่ของพร็อพเพอร์ตี้

คำตอบ

หากสำเร็จ เมธอดนี้จะแสดงทรัพยากรวิดีโอในเนื้อหาการตอบสนอง

ข้อผิดพลาด

ตารางต่อไปนี้ระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ API อาจแสดงผลเพื่อตอบสนองต่อการเรียกเมธอดนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ประเภทข้อผิดพลาด รายละเอียดข้อผิดพลาด คำอธิบาย
badRequest (400) defaultLanguageNotSet คําขอ API พยายามเพิ่มรายละเอียดวิดีโอที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นโดยไม่ระบุภาษาเริ่มต้นของรายละเอียดวิดีโอ
badRequest (400) invalidCategoryId พร็อพเพอร์ตี้ snippet.categoryId ระบุรหัสหมวดหมู่ที่ไม่ถูกต้อง ใช้เมธอด videoCategories.list เพื่อดึงข้อมูลหมวดหมู่ที่รองรับ
badRequest (400) invalidDefaultBroadcastPrivacySetting คำขอพยายามตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องสำหรับการออกอากาศเริ่มต้น
badRequest (400) invalidDescription ข้อมูลเมตาของคำขอระบุคำอธิบายวิดีโอที่ไม่ถูกต้อง
badRequest (400) invalidPublishAt ข้อมูลเมตาของคำขอระบุเวลาในการเผยแพร่ตามกำหนดเวลาที่ไม่ถูกต้อง
badRequest (400) invalidRecordingDetails ออบเจ็กต์ recordingDetails ในข้อมูลเมตาของคำขอระบุรายละเอียดการบันทึกที่ไม่ถูกต้อง
badRequest (400) invalidTags ข้อมูลเมตาของคำขอระบุคีย์เวิร์ดของวิดีโอที่ไม่ถูกต้อง
badRequest (400) invalidTitle ข้อมูลเมตาของคำขอระบุชื่อวิดีโอที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า
badRequest (400) invalidVideoMetadata ข้อมูลเมตาของคำขอไม่ถูกต้อง
forbidden (403) forbidden
forbidden (403) forbiddenEmbedSetting คำขอพยายามตั้งค่าการฝังที่ไม่ถูกต้องสำหรับวิดีโอ โปรดทราบว่าบางช่องอาจไม่มีสิทธิ์เสนอโปรแกรมเล่นแบบฝังสำหรับสตรีมแบบสด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือของ YouTube
forbidden (403) forbiddenLicenseSetting คำขอพยายามตั้งค่าใบอนุญาตที่ไม่ถูกต้องสำหรับวิดีโอ
forbidden (403) forbiddenPrivacySetting คำขอพยายามตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องสำหรับวิดีโอ
notFound (404) videoNotFound ไม่พบวิดีโอที่คุณพยายามอัปเดต ตรวจสอบค่าของช่อง id ในส่วนเนื้อหาของคำขอเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง

ลองใช้เลย

ใช้ APIs Explorer เพื่อเรียกใช้ API นี้เพื่อดูคำขอและการตอบสนองของ API