Chọn cách tích hợp của bạn bên dưới để tiếp tục!

Nội dung của Actions Center hiện được sắp xếp và tuỳ chỉnh theo loại tích hợp. Chọn chế độ tích hợp phù hợp để xem thông tin bạn đang tìm kiếm.

Tích hợp Actions Center

Cho phép đặt cuộc hẹn cho các nhà cung cấp dịch vụ địa phương.

Các công cụ tích hợp:

Cho phép đặt chỗ và đặt danh sách chờ None nhà hàng.

Các công cụ tích hợp:

Bật dịch vụ giao đồ ăn và đồ ăn mang đi.

Các công cụ tích hợp:

Bật tính năng đặt lịch hẹn cho dịch vụ y tế.

Các công cụ tích hợp:

Bật tính năng đặt trước cho các nhà quảng cáo dịch vụ địa phương.

Các công cụ tích hợp:

Cho phép đến lấy hàng và giao hàng đối với người bán lẻ.

Các công cụ tích hợp: