Bắt đầu

Hướng dẫn này dành cho các nhà xuất bản muốn kiếm tiền từ ứng dụng Unity.

Bước đầu tiên để hiển thị quảng cáo AdMob và tạo doanh thu là tích hợp trình bổ trợ Unity dành cho quảng cáo của Google trên thiết bị di động. Sau khi quá trình tích hợp hoàn tất, bạn có thể chọn một định dạng quảng cáo, chẳng hạn như quảng cáo gốc hoặc quảng cáo có tặng thưởng, để xem các bước triển khai chi tiết.

Điều kiện tiên quyết

 • Sử dụng Unity 2019.4 trở lên
 • Để triển khai cho iOS
  • Xcode 15.1 trở lên
  • Nhắm mục tiêu đến iOS 12.0 trở lên
  • CocoaPods
 • Để triển khai cho Android
  • Cấp độ API tối thiểu trên Android từ 21 trở lên
  • Nhắm đến API Android cấp 31 trở lên

Tải trình bổ trợ Unity quảng cáo trên thiết bị di động xuống

Trình bổ trợ Unity quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho phép nhà phát triển Unity phân phát quảng cáo trên thiết bị di động của Google trên ứng dụng Android và iOS mà không cần phải viết mã Java hoặc Objective-C. Trình bổ trợ này cung cấp giao diện C# để yêu cầu các quảng cáo được tập lệnh C# sử dụng trong dự án Unity.

Sử dụng các đường liên kết sau để tải gói Unity xuống cho trình bổ trợ hoặc xem mã của trình bổ trợ trên GitHub.

TẢI PLUGIN XUỐNG XEM NGUỒN

Nhập trình bổ trợ Unity quảng cáo trên thiết bị di động

Quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Unity được phân phối theo một gói thành phần Unity. Để nhập gói này, hãy mở dự án trong trình chỉnh sửa Unity, chọn Assets > Import Package > Custom Package (Tài sản > Nhập gói > Tuỳ chỉnh gói) rồi tìm tệp GoogleMobileAdsPlugin.unitypackage bạn đã tải xuống. Đảm bảo tất cả các tệp đều được chọn rồi nhấp vào Import (Nhập).

Thêm các phần phụ thuộc bên ngoài

Trình bổ trợ Unity dành cho quảng cáo trên thiết bị di động của Google được phân phối cùng với thư viện Trình phân giải các dịch vụ của Google Play dành cho Unity. Thư viện này dành cho mọi trình bổ trợ của Unity và yêu cầu quyền truy cập vào các thư viện dành riêng cho Android, chẳng hạn như AAR (đề xuất được tự động áp dụng) hoặc iOS CocoaPods trên iOS. Thư viện này cung cấp cho các trình bổ trợ Unity khả năng khai báo các phần phụ thuộc. Sau đó, các phần phụ thuộc này sẽ được tự động phân giải và sao chép vào dự án Unity của bạn.

Hãy làm theo các bước sau đây để đảm bảo dự án của bạn bao gồm tất cả các phần phụ thuộc:

Android

Chuyển đến Project Settings > Player > Android > Publishing Settings > Build (Cài đặt dự án > Trình phát > Android > Cài đặt xuất bản > Bản dựng) rồi chọn:

 • Mẫu Gradle chính tuỳ chỉnh
 • Mẫu thuộc tính Gradle tuỳ chỉnh

Trong trình chỉnh sửa Unity, hãy chọn Assets > bên ngoài Trình quản lý phần phụ thuộc > Android Resolver > Resolve để yêu cầu thư viện Trình quản lý phần phụ thuộc bên ngoài của Unity sao chép các phần phụ thuộc đã khai báo vào thư mục Assets/Plugins/Android của ứng dụng Unity.

iOS

Bạn không cần thực hiện thêm bước nào để đưa SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động vào dự án Unity.

 • Khi sử dụng Unity 5.6 trở lên, hệ thống sẽ tạo xcworkspace bao gồm các thư viện phần phụ thuộc bắt buộc. Hãy sử dụng xcworkspace đã tạo thay vì dự án Xcode chuẩn.
 • Khi bạn sử dụng các phiên bản Unity cũ, các phần phụ thuộc sẽ được đưa vào dự án Xcode chuẩn.

Đặt mã ứng dụng AdMob của bạn

Trong trình chỉnh sửa Unity, hãy chọn Assets > Google Mobile Ads > Settings (Thành phần > Quảng cáo trên thiết bị di động của Google > Cài đặt) trong trình đơn.

Nhập Mã ứng dụng AdMob trên Android và iOS vào từng trường.

Khởi chạy SDK

Trước khi tải quảng cáo, hãy để ứng dụng của bạn khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google bằng cách gọi MobileAds.Initialize(). Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần, tốt nhất là khi bắt đầu chạy ứng dụng.

Dưới đây là ví dụ về cách gọi Initialize() bên trong phương thức Start() của tập lệnh được đính kèm vào GameObject:

...
using GoogleMobileAds.Api;
...
public class GoogleMobileAdsDemoScript : MonoBehaviour
{
  public void Start()
  {
    // Initialize the Google Mobile Ads SDK.
    MobileAds.Initialize(initStatus => { });
  }
}

Nếu bạn đang sử dụng tính năng dàn xếp, hãy đợi cho đến khi lệnh gọi lại xảy ra trước khi tải quảng cáo để đảm bảo rằng tất cả các bộ chuyển đổi dàn xếp đều được khởi chạy.

Chọn định dạng quảng cáo

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google hiện được đưa vào ứng dụng Unity khi triển khai cho nền tảng Android hoặc iOS. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng triển khai quảng cáo. AdMob cung cấp nhiều định dạng quảng cáo, vì vậy, bạn có thể chọn một định dạng giúp mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất.

Đơn vị quảng cáo biểu ngữ hiển thị quảng cáo hình chữ nhật chiếm một phần bố cục của ứng dụng. Những quảng cáo này có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Điều này có nghĩa là người dùng sẽ xem quảng cáo mới theo định kỳ, ngay cả khi họ ở trên cùng một màn hình trong ứng dụng. Đây cũng là định dạng quảng cáo đơn giản nhất để triển khai.

Triển khai quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo xen kẽ

Đơn vị quảng cáo xen kẽ hiển thị quảng cáo toàn trang trong ứng dụng của bạn. Hãy đặt các quảng cáo này tại các điểm ngắt và chuyển đổi tự nhiên trong giao diện của ứng dụng, chẳng hạn như sau khi hoàn thành cấp độ trong ứng dụng trò chơi.

Triển khai quảng cáo xen kẽ

Mã gốc

Quảng cáo gốc là quảng cáo mà bạn có thể tuỳ chỉnh cách các thành phần như dòng tiêu đề và lời kêu gọi hành động hiển thị trong ứng dụng. Bằng cách tự tạo kiểu cho quảng cáo, bạn có thể tạo bản trình bày quảng cáo tự nhiên, không phô trương và có thể làm phong phú trải nghiệm người dùng.

Triển khai quảng cáo gốc

Được thưởng

Đơn vị quảng cáo có tặng thưởng cho phép người dùng chơi trò chơi, thực hiện bản khảo sát hoặc xem video để nhận phần thưởng trong ứng dụng, chẳng hạn như tiền xu, thêm mạng hoặc điểm. Bạn có thể đặt các phần thưởng khác nhau cho các đơn vị quảng cáo khác nhau, đồng thời chỉ định giá trị phần thưởng và mục mà người dùng nhận được.

Triển khai quảng cáo có tặng thưởng

Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng

Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng là một loại định dạng quảng cáo có tặng thưởng mới, cho phép bạn cung cấp phần thưởng (chẳng hạn như tiền xu hoặc thêm mạng) cho những quảng cáo tự động xuất hiện tại các điểm chuyển tiếp tự nhiên của ứng dụng.

Không giống như quảng cáo có tặng thưởng, người dùng không bắt buộc phải chọn xem quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng.

Thay vì hiển thị lời nhắc chọn xem trong quảng cáo có tặng thưởng, quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng yêu cầu một màn hình giới thiệu thông báo về phần thưởng và cho phép người dùng chọn không xem nếu muốn.

Triển khai quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng

Mở ứng dụng

Quảng cáo khi mở ứng dụng là một định dạng quảng cáo xuất hiện khi người dùng mở hoặc quay lại ứng dụng của bạn. Quảng cáo sẽ phủ lên màn hình tải.

Triển khai quảng cáo khi mở ứng dụng