API Boyutları ve Metrikleri

Analytics Data API sorgularında desteklenen boyutlar ve metrikler.

Boyutlar

Herhangi bir mülk için raporlarda aşağıdaki boyutlar istenebilir. Rapor yanıtındaki boyutun bir sütunu için Boyut adı alanında "API Adı"nı belirtin.

API adı Kullanıcı Arayüzü Adı Açıklama
başarıkimliği Başarı kimliği Bir etkinliğe ait oyundaki başarı kimliği. "achievement_id" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
adFormat Reklam biçimi Reklamların nasıl göründüğünü ve nerede bulunduğunu açıklar. Genel biçimler arasında "Geçiş reklamı", "Banner", "Ödüllü" ve "Yerel gelişmiş" reklam biçimleri bulunur.
adSourceName Reklam kaynağı Reklamı yayınlayan kaynak ağ. Tipik kaynaklar arasında "AdMob Ağı", "Liftoff", "Facebook Audience Network" ve "Uyumlulaştırılmış kurum reklamları" bulunur.
adUnitName Reklam birimi Bu Reklam birimini tanımlamak için seçtiğiniz ad. Reklam birimleri, kullanıcılara reklam göstermek için uygulamalarınıza yerleştirdiğiniz kapsayıcılardır.
UygulamaSürümü Uygulama sürümü Uygulamaya ait versionName (Android) veya kısa paket sürümü (iOS).
kitle kimliği Hedef kitle kimliği Bir kitlenin sayısal tanımlayıcısıdır. Kullanıcılar, raporun tarih aralığında ait oldukları kitlelerde raporlanır. Mevcut kullanıcı davranışı, kullanıcıların eski raporlarda hangi kitle listelerinin üyesi olduğunu etkilemez.
kitleAdı Kitle adı Bir Kitlenin belirtilen adı. Kullanıcılar, raporun tarih aralığında ait oldukları kitlelerde raporlanır. Mevcut kullanıcı davranışı, kullanıcıların eski raporlarda hangi kitle listelerinin üyesi olduğunu etkilemez.
brandingInterest İlgi Alanları Alışveriş dönüşüm hunisinde üst sıralarda bulunan kullanıcıların ilgi alanları. Kullanıcılar birden fazla ilgi alanı kategorisinde sayılabilir. Örneğin, "Alışveriş Tutkunları", "Yaşam Tarzları ve Hobiler/Evcil Hayvan Tutkunları" veya "Seyahat/Seyahat Tutkunları/Sahil Boyda Seyahat Edenler".
browser Tarayıcı Web sitenizi görüntülemek için kullanılan tarayıcılar.
campaignId Kampanya Kimliği Pazarlama kampanyasının tanımlayıcısı. Yalnızca dönüşüm etkinlikleri için gösterilir. Google Ads Kampanyaları, Manuel Kampanyalar ve diğer Kampanyalar dahildir.
campaignName Kampanya Pazarlama kampanyasının adı. Yalnızca dönüşüm etkinlikleri için gösterilir. Google Ads Kampanyaları, Manuel Kampanyalar ve diğer Kampanyalar dahildir.
karakter Karakter Bir etkinliğe ait oyundaki oyuncu karakteri. "character" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
şehir Şehir Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği şehir.
cityId Şehir kimliği Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği şehrin, IP adresinden elde edilen coğrafi kimliği.
grup Kohort İstekteki kohortun adı. Grup, web sitenizi veya uygulamanızı art arda birkaç gün içinde kullanmaya başlayan kullanıcı grubudur. İstekte bir kohort adı belirtilmezse, kohortlar sıfır tabanlı dizinlerine (grup_0, kohort_1 vb.) göre adlandırılır.
grupN. Gün Günlük kohort Gruptaki kullanıcılar için firstSessionDate'e göre gün farkı. Örneğin, 01.03.2020 başlangıç ve bitiş tarihiyle bir kohort seçilirse 02.03.2020 tarihi için kohortNthDay 0001 olur.
grupN.Ay Aylık kohort Kohorttaki kullanıcılar için firstSessionDate'e göre ay farkı. Ay sınırları, takvim ayı sınırlarıyla uyumludur. Örneğin, Mart 2020'de başlangıç ve bitiş tarihi olan bir grup seçilirse Nisan 2020'deki herhangi bir tarih için grupNthMonth 0001 olur.
kohortN.Hafta Haftalık kohort Gruptaki kullanıcılar için firstSessionDate'e göre hafta farkı. Haftalar Pazar günü başlar ve Cumartesi günü sona erer. Örneğin, başlangıç tarihi ve bitiş tarihi 2020-11.08.2020-11.11.2020 olan bir kohort seçilirse 25.11.2020 ile 21.11.2020 arasındaki tarihler için kohortNthWeek değeri 0001 olur.
içerikgrubu İçerik grubu Yayınlanan içerik öğeleri için geçerli olan bir kategori. "content_group" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
içerik kimliği Content ID Seçilen içeriğin tanımlayıcısı. "content_id" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
içerikTürü İçerik türü Seçilen içeriğin kategorisi. "content_type" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
continent Kıta Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği kıta. Örneğin, "Kuzey ve Güney Amerika" veya "Asya".
kıta kimliği Kıta kimliği Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği kıtanın coğrafi kimliği. Kullanıcının IP adresinden türetilir.
country Ülke Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği ülke.
ülke kimliği Ülke kimliği Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği ülkenin, IP adresinden elde edilen coğrafi kimliği. ISO 3166-1 alfa-2 standardına göre biçimlendirilir.
date (tarih) Tarih Etkinliğin YYYYAAGG biçimindeki tarihi.
tarihSaat Tarih + saat (YYYYAAGGss) Tarih ve saatin YYYYAAGGSS şeklinde biçimlendirilmiş değerleri.
tarihSaat Tarih saat ve dakika Tarih, saat ve dakikanın YYYYAAGGSSSS şeklinde biçimlendirilmiş değerleri.
gün Gün 01 ile 31 arasında iki basamaklı bir sayı olacak şekilde ayın günü.
HaftanınGünü Haftanın günü Haftanın tam sayı günü. [0,6] aralığındaki değerleri haftanın ilk günü Pazar olarak döndürür.
haftanınadı Haftanın gününün adı İngilizce gün. Bu boyut Pazar, Pazartesi vb. değerlere sahiptir.
varsayılanKanalGrubu Varsayılan kanal grubu Dönüşümün varsayılan kanal grubu öncelikle kaynak ve aracıyı temel alır. "Doğrudan", "Organik Arama", "Ücretli Sosyal", "Organik Sosyal", "E-posta", "Satış Ortakları", "Yönlendirme", "Ücretli Arama", "Video" ve "Görüntülü Reklam Ağı"nı içeren bir sıralama.
deviceCategory Cihaz kategorisi Cihaz türü: Masaüstü, Tablet veya Cep Telefonu.
cihazModeli Cihaz modeli Mobil cihaz modeli (örnek: iPhone 10,6).
etkinlik adı Etkinlik adı Etkinliğin adı.
dosya uzantısı Dosya uzantısı İndirilen dosyanın uzantısı (ör. "pdf" veya "txt"). Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. "file_extension" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
dosya adı Dosya adı İndirilen dosyanın sayfa yolu (ör. "/menuler/yemek-menusu.pdf"). Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. "file_name" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
ilkOturumTarihi İlk oturum tarihi Kullanıcının ilk oturumunun YYYYAAGG biçimindeki tarihi.
firstUserCampaignId İlk kullanıcı kampanya kimliği Kullanıcının ilk kazanıldığı pazarlama kampanyasının tanımlayıcısı. Google Ads Kampanyaları, Manuel Kampanyalar ve diğer Kampanyalar dahildir.
firstUserCampaignName İlk kullanıcı kampanyası Kullanıcının ilk kazanıldığı pazarlama kampanyasının adı. Google Ads Kampanyaları, Manuel Kampanyalar ve diğer Kampanyalar dahildir.
ilkKullanıcıVarsayılanKanalGrubu İlk kullanıcıyla ilişkilendirilen varsayılan kanal grubu Kullanıcıyı ilk kazandıran varsayılan kanal grubu. Varsayılan kanal grubu öncelikle kaynak ve aracıyı temel alır. "Doğrudan", "Organik Arama", "Ücretli Sosyal", "Organik Sosyal", "E-posta", "Satış Ortakları", "Yönlendirme", "Ücretli Arama", "Video" ve "Görüntülü Reklam Ağı"nı içeren bir sıralama.
firstUserGoogleAdsAccountName Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads hesap adı Kullanıcıyı ilk kazandıran Google Ads'deki hesap adı.
ilkKullanıcıGoogleReklamlarıReklamGrubuKimliği Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu kimliği Kullanıcıyı ilk kazandıran Google Ads'deki Reklam Grubu Kimliği.
ilkKullanıcıGoogleReklamlarıReklamGrubuAdı Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu adı Kullanıcıyı ilk kazandıran Google Ads'deki Reklam Grubu Adı.
firstUserGoogleAdsAdNetworkType Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam ağı türü Kullanıcıyı ilk kazandıran reklam ağı. "Google Arama", "Arama Ağı iş ortakları", "Google Görüntülü Reklam Ağı", "YouTube Arama", "YouTube Videoları", "Ağlar arası", "Sosyal" ve "(evrensel kampanya)" sütunlarını içeren bir sıralama.
ilkUserGoogleAdsKampanyaKimliği Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads kampanya kimliği Kullanıcıyı ilk kez edinen Google Ads pazarlama kampanyasının tanımlayıcısı.
ilkKullanıcıGoogleAdsKampanyaAdı Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads kampanyası Kullanıcıyı ilk kez edinen Google Ads pazarlama kampanyasının adı.
ilkKullanıcıGoogleAdsKampanyaTürü Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads kampanyası türü Kullanıcıyı ilk kazandıran Google Ads kampanyasının kampanya türü. Kampanya türleri, müşterilerin reklamlarınızı nerede göreceğini ve Google Ads'de kullanabileceğiniz ayarları ve seçenekleri belirler. Kampanya türü, Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı, Alışveriş, Video, Discovery, Uygulama, Akıllı, Otel, Yerel ve Maksimum Performans'ı içeren bir numaralandırmadır. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/google-ads/answer/2567043 adresini ziyaret edin.
ilkGoogleGoogleReklamReklamKimliği Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam öğesi kimliği Kullanıcıyı ilk kazandıran Google Ads reklam öğesinin kimliği. Reklam öğesi kimlikleri, reklamları tek tek tanımlar.
ilkUserGoogleAdsMüşteriKimliği Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads müşteri kimliği Kullanıcıyı ilk kazandıran Google Ads'deki Müşteri Kimliği. Google Ads'deki müşteri kimlikleri, Google Ads hesaplarını benzersiz şekilde tanımlar.
ilkUserGoogleAdsAnahtarKelime Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads anahtar kelime metni Kullanıcıyı ilk kazandıran eşleşen anahtar kelime. Anahtar kelimeler, sunduğunuz ürün veya hizmeti tanımlayan ve reklamınızı doğru müşterilerle buluşturmak için seçtiğiniz kelimeler ya da kelime öbekleridir. Anahtar kelimeler hakkında daha fazla bilgi için https://support.google.com/google-ads/answer/6323 adresine bakın.
ilkUserGoogleAdsSorgusu Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads sorgusu Kullanıcıyı ilk kazandıran arama sorgusu.
İlkKullanıcıManuelReklamİçerikleri İlk kullanıcı manuel reklam içeriği Kullanıcıyı ilk kazandıran reklam içeriği. utm_content parametresi tarafından doldurulur.
ilkUserManuelSüresi İlk kullanıcı manuel terimi Kullanıcıyı ilk kazandıran terim. utm_term parametresi tarafından doldurulur.
firstUserMedium Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen aracı Kullanıcıyı web sitenize veya uygulamanıza ilk kazandıran aracı.
firstUserSource Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen kaynak Kullanıcıyı web sitenize veya uygulamanıza ilk kazandıran kaynak.
ilkKullanıcıKaynakAracısı İlk kullanıcı kaynağı/aracısı "firstUserSource" ve "firstUserMedium" boyutlarının birleştirilmiş değerleri.
ilkKullanıcıKaynakPlatform Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen kaynak platform Kullanıcıyı ilk kazandıran kaynak platform. Lütfen bu alanın UTM (Urchin Trafik İzleme) kullanan trafik için "Manuel" değerini döndürmesine güvenmeyin. Bu alan, yakında kullanıma sunulacak bir özellik lansmanı için "Manuel" değeri yerine "(not set)" değerini döndürür.
tamSayfaUrl Tam sayfa URL Ziyaret edilen web sayfalarının ana makine adı, sayfa yolu ve sorgu dizesi. Örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true adresinin tam sayfası www.example.com/store/contact-us?query_string=true kısmıdır.
Google AdsHesapAdı Google Ads hesap adı Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan Google Ads'deki hesap adı. Google Ads API'deki customer.descriptive_name parametresine karşılık gelir.
googleAdsReklamGrubuKimliği Google Ads reklam grubu kimliği Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen reklam grubu kimliği.
googleAdsReklamGrubuAdı Google Ads reklam grubu adı Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen reklam grubu adı.
GoogleAdsAdNetworkType Google Ads reklam ağı türü Dönüşümün reklamcılık ağı türü. "Google Arama", "Arama Ağı iş ortakları", "Google Görüntülü Reklam Ağı", "YouTube Arama", "YouTube Videoları", "Ağlar arası", "Sosyal" ve "(evrensel kampanya)" sütunlarını içeren bir sıralama.
googleAdsKampanya Kimliği Google Ads kampanya kimliği Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen Google Ads kampanyasının kampanya kimliği.
googleAdsKampanyaAdı Google Ads kampanyası Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen Google Ads kampanyasının kampanya adı.
googleAdsKampanya Türü Google Ads kampanyası türü Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen Google Ads kampanyasının kampanya türü. Kampanya türleri, müşterilerin reklamlarınızı nerede göreceğini ve Google Ads'de kullanabileceğiniz ayarları ve seçenekleri belirler. Kampanya türü, Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı, Alışveriş, Video, Discovery, Uygulama, Akıllı, Otel, Yerel ve Maksimum Performans'ı içeren bir numaralandırmadır. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/google-ads/answer/2567043 adresini ziyaret edin.
googleAdsReklam Kimliği Google Ads reklam öğesi kimliği Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen Google Ads reklam öğesinin kimliği. Reklam öğesi kimlikleri, reklamları tek tek tanımlar.
Google AdsMüşteri Kimliği Google Ads müşteri kimliği Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan kampanyanın Google Ads'deki müşteri kimliği. Google Ads'deki müşteri kimlikleri, Google Ads hesaplarını benzersiz şekilde tanımlar.
googleAdsAnahtarKelime Google Ads anahtar kelime metni Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan eşleşen anahtar kelime. Anahtar kelimeler, sunduğunuz ürün veya hizmeti tanımlayan ve reklamınızı doğru müşterilerle buluşturmak için seçtiğiniz kelimeler ya da kelime öbekleridir. Anahtar kelimeler hakkında daha fazla bilgi için https://support.google.com/google-ads/answer/6323 adresine bakın.
GoogleAdsSorgusu Google Ads sorgusu Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan arama sorgusu.
grup kimliği Grup kimliği Bir etkinliğe ait oyundaki oyuncu grubu kimliği. "group_id" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
BarındırıcıAdı Ana makine adı Bir URL'nin alt alan ve alan adlarını içerir. Örneğin, www.example.com/iletisim.html'nin Ana Makine Adı www.example.com'dur.
saat Saat Etkinliğin günlüğe kaydedildiği iki haneli saat. Bu boyut, 0-23 arasında değişir ve mülkünüzün saat dilimine göre raporlanır.
Dönüşüm Etkinliği Dönüşüm etkinliği Etkinlik bir dönüşümse "true" dizesi. Etkinlikler, toplama sırasında dönüşüm olarak işaretlenir. Bir etkinliğin dönüşüm işaretinde yapılan değişiklikler bundan sonra geçerli olur. Herhangi bir etkinliği Google Analytics'te dönüşüm olarak işaretleyebilirsiniz.Bazı etkinlikler (ör. first_open, satın alma) varsayılan olarak dönüşüm şeklinde işaretlenir. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/analytics/answer/9267568 adresine bakın.
ISOHafta ISO yılın haftası ISO hafta numarası. Burada her hafta Pazartesi günü başlar. Ayrıntılı bilgi için http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date adresini ziyaret edin. Örnek değerler 01, 02 ve 53'ü içerir.
yıl ISO yılı Etkinliğin ISO yılı. Ayrıntılı bilgi için http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date adresini ziyaret edin. Örnek değerler: 2022 ve 2023.
yıldönümü ISO yılının ISO haftası isoWeek ve isoYear'in birleştirilmiş değerleri. Örnek değerler: 201652 ve 201701.
öğe satış ortaklığı Ürün ilişkilendirmesi Belirli bir öğeyle ilişkili satış ortağının (varsa iş ortağı/tedarikçi firma) adı veya kodu. "Satış ortağı" öğe parametresi tarafından doldurulur.
itemBrand (öğeMarkası) Öğe markası Öğenin marka adı.
itemCategory (öğe kategorisi) Öğe kategorisi Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için öğe kategorisi Giyim'dir.
öğeKategorisi2 2. öğe kategorisi Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 2. öğe kategorisi Erkek'tir.
öğeKategorisi3 3. öğe kategorisi Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 3. öğe kategorisi Yaz'dır.
öğeKategorisi4 4. öğe kategorisi Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 4. öğe kategorisi Gömlekler'dir.
itemCategory5 5. öğe kategorisi Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 5. öğe kategorisi Tişörtler'dir.
itemId (öğe kimliği) Öğe Kimliği Öğenin kimliği.
itemListId Öğe listesi kimliği Öğe listesinin kimliği.
itemListName Öğe listesi adı Öğe listesinin adı.
itemListKonumu Öğe listesi konumu Bir öğenin (ör. sattığınız bir ürün) listedeki konumu. Bu boyut, öğeler dizisindeki 'index' parametresi tarafından etiketlemede doldurulur.
itemLocationID Öğe yer kodu Öğeyle ilişkilendirilen fiziksel konum (ör. fiziksel mağaza konumu). İlişkilendirilmiş öğeye karşılık gelen Google Yer Kimliği'ni kullanmanız önerilir. Özel konum kimliği de kullanılabilir. Bu alan, items dizisindeki 'location_id' parametresi tarafından etiketlenir.
itemName [öğeAdı] Öğe adı Öğenin adı.
itemPromotionCreativeName Öğe promosyonu reklam öğesi adı Öğe promosyonu reklam öğesinin adı.
itemPromotionCreativeSlot Öğe promosyonu reklam öğesi alanı Öğeyle ilişkili promosyon reklam öğesi alanının adı. Bu boyut, etkinlik veya öğe düzeyinde "creative_slot" parametresi kullanılarak etiketlemede belirtilebilir. Parametre hem etkinlik hem de öğe düzeyinde belirtilirse öğe düzeyinde parametre kullanılır.
itemPromotionId Öğe promosyonu kodu Öğe promosyonunun kimliği.
itemPromotionName Öğe promosyonu adı Öğe promosyonunun adı.
itemVaryant Öğe varyantı Bir ürünün belirli bir varyasyonu. Beden için XS, S, M, L veya renk için Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah. "item_variant" parametresi tarafından doldurulur.
landingPage Açılış sayfası Bir oturumdaki ilk sayfa görüntülemeyle ilişkilendirilen sayfa yolu.
açılış sayfasıArtıSorgu Dizesi Açılış sayfası ve sorgu dizesi Bir oturumdaki ilk sayfa görüntülemeyle ilişkilendirilen sayfa yolu + sorgu dizesi.
language Dil Kullanıcının tarayıcısının veya cihazının dil ayarı. Örneğin, İngilizce
dilKodu Dil kodu Kullanıcının tarayıcısının veya cihazının dil ayarı (ISO 639). Örneğin, "en-us"
seviye Seviye Oyuncunun oyundaki seviyesi. "level" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
Bağlantı Sınıfları Bağlantı sınıfları Giden bir bağlantının HTML sınıfı özelliği. Örneğin, bir kullanıcı '' bağlantısını tıklarsa bu boyut, "center" değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. "link_classes" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
bağlantıAlanı Bağlantı alanı Giden bağlantının hedef alanı. Örneğin, bir kullanıcı '' bağlantısını tıklarsa bu boyut, "youtube.com" değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. "link_domain" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
bağlantı kimliği Bağlantı kimliği Giden bir bağlantının veya indirilen bir dosyanın HTML kimliği özelliği. Örneğin, bir kullanıcı '' bağlantısını tıklarsa bu boyut, "socialLinks" değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. "link_id" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
BağlantıMetni Bağlantı metni İndirilen dosyanın bağlantı metni. Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. "link_text" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkUrl Bağlantı URL'si Giden bir bağlantının veya indirilen bir dosyanın tam URL'si. Örneğin, bir kullanıcı '' bağlantısını tıklarsa bu boyut, "https://www.youtube.com/results?search_query=analytics" değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. "link_url" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
manuelReklamİçerikleri Kullanım kılavuzu reklam içeriği Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen reklam içeriği. utm_content parametresi tarafından doldurulur.
manuelSüre Kullanım kılavuzu terimi Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen terim. utm_term parametresi tarafından doldurulur.
medium Aracı Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen aracı.
method Yöntem Bir etkinliğin tetiklenme yöntemi. "method" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
dakika Dakika Etkinliğin günlüğe kaydedildiği iki dakikalık dakika. Bu boyut, 0-59 arasında değişir ve mülkünüzün saat dilimine göre raporlanır.
mobilCihazMarkası Cihaz markası Üretici ya da marka adı (örneğin: Samsung, HTC, Verizon, T-Mobile).
mobileDeviceMarketingName Cihaz Markalı cihaz adı (örnek: Galaxy S10 veya P30 Pro).
mobilCihazModeli Mobil modeli Mobil cihazın model adı (ör. iPhone X veya SM-G950F).
ay Ay Etkinliğin gerçekleştiği ay; 01 ile 12 arasında iki basamaklı bir tam sayı.
yeniVsReturne Yeni/geri gelen Yeni kullanıcıların önceki 0 oturumu, geri gelen kullanıcıların ise 1 veya daha fazla oturumu var. Bu boyut iki değer döndürür: "yeni" veya "geri gelen".
. Gün N. gün Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen gün sayısı.
. Saat N. saat Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen saat sayısı. Başlangıç saati 0.000'dir.
. dakika N. dakika Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen dakika sayısı. Başlangıç dakikası 0.000'dır.
. Ay N. ay Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen ay sayısı. Başlangıç ayı 0000'dır.
. Hafta N. hafta Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen hafta sayısını temsil eden sayı.
. Yıl N. yıl Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen yıl sayısı. Başlangıç yılı 0000'dır.
operatingSystem İşletim sistemi Uygulamanıza veya web sitenize gelen ziyaretçilerin kullandığı işletim sistemleri. Windows ve Android gibi masaüstü ve mobil işletim sistemlerini de içerir.
işletim sistemi sürümü OS sürümü Web sitenize veya uygulamanıza gelen ziyaretçilerin kullandığı işletim sistemi sürümleri. Örneğin, Android 10'un sürümü 10, iOS 13.5.1'in sürümü 13.5.1'dir.
operatingSystemWithVersion İşletim sistemi ve sürümü İşletim sistemi ve sürüm. Örneğin, Android 10 veya Windows 7.
orderCoupon Sipariş kuponu Sipariş düzeyindeki kuponun kodu.
giden Giden Bağlantı, bir siteye mülkün alanının bir parçası değilse "true" değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. "outbound" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
sayfa konumu Sayfa konumu Ziyaret edilen web sayfaları için protokol, ana makine adı, sayfa yolu ve sorgu dizesi. Örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true adresinin pageLocation bölümü https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true şeklindedir. "page_location" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
sayfaYolu Sayfa yolu URL'nin ziyaret edilen web sayfaları için ana makine adı ve sorgu dizesi arasındaki kısmı. Örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true öğesinin pagePath kısmı /store/contact-us.
pagePathPlusQueryString Sayfa yolu + sorgu dizesi URL'nin ziyaret edilen web sayfaları için ana makine adını izleyen kısmı. Örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true öğesinin pagePathPlusQueryString kısmı /store/contact-us?query_string=true şeklindedir.
Yönlendiren Sayfaya yönlendiren Ana makine adı ve yol dahil tam yönlendirme URL'si. Bu yönlendiren URL, kullanıcının önceki URL'sidir ve bu web sitesinin alan adı veya diğer alan adları olabilir. "page_referrer" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
pageTitle Sayfa başlığı Sitenizde kullanılan web sayfası başlıkları.
YüzdeKaydırıldı Kaydırılan kısmın yüzdesi Kullanıcının sayfayı aşağı kaydırdığı yüzde (ör. "90"). Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. "percent_scrolled" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
platform Platform Uygulamanızın veya web sitenizin yayınlandığı platform (ör. web, iOS veya Android). Bir raporda yayının türünü belirlemek için hem platform hem de akış kimliğini kullanın.
platformCihazKategorisi Platform/cihaz kategorisi Web sitenizin veya mobil uygulamanızın çalıştığı platform ve cihaz türü. (örnek: Android / mobil)
region Bölge Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği coğrafi bölge. Kullanıcının IP adresinden elde edilir.
screenResolution Ekran çözünürlüğü Kullanıcı ekranının çözünürlüğü. Örneğin, 1920x1080.
searchTerm Arama terimi Kullanıcı tarafından aranan terim. Örneğin, kullanıcı '/bir-sayfa.html?q=bir-terim'i ziyaret ederse, bu boyut 'bir-terim' değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. "search_term" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
sessionCampaignId Oturum kampanya kimliği Bir oturumun pazarlama kampanyası kimliği. Google Ads Kampanyaları, Manuel Kampanyalar ve diğer Kampanyalar dahildir.
sessionCampaignName Oturum kampanyası Bir oturumun pazarlama kampanyası adı. Google Ads Kampanyaları, Manuel Kampanyalar ve diğer Kampanyalar dahildir.
sessionDefaultChannelGroup Oturumla ilişkilendirilen varsayılan kanal grubu Oturumun varsayılan kanal grubu öncelikle kaynak ve aracıyı temel alır. "Doğrudan", "Organik Arama", "Ücretli Sosyal", "Organik Sosyal", "E-posta", "Satış Ortakları", "Yönlendirme", "Ücretli Arama", "Video" ve "Görüntülü Reklam Ağı"nı içeren bir sıralama.
oturumGoogle AdsHesapAdı Oturumla ilişkilendirilen Google Ads hesap adı Google Ads'de oturuma yol açan Hesap adı. Google Ads API'deki customer.descriptive_name parametresine karşılık gelir.
oturumGoogle AdsReklamGrubuKimliği Oturumla ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu kimliği Bir oturuma ait Google Ads'deki Reklam Grubu Kimliği.
sessionGoogleAdsAdGroupName Oturumla ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu adı Google Ads'de bir oturum için Reklam Grubu Adı.
oturumGoogle AdsReklamAğıTürü Oturumla ilişkilendirilen Google Ads reklam ağı türü Oturuma yol açan reklamcılık ağı. "Google Arama", "Arama Ağı iş ortakları", "Google Görüntülü Reklam Ağı", "YouTube Arama", "YouTube Videoları", "Ağlar arası", "Sosyal" ve "(evrensel kampanya)" sütunlarını içeren bir sıralama.
oturumGoogle AdsKampanya Kimliği Oturumla ilişkilendirilen Google Ads kampanya kimliği Bu oturuma yol açan Google Ads kampanyasının kampanya kimliği.
oturumGoogle AdsKampanyaAdı Oturumla ilişkilendirilen Google Ads kampanyası Bu oturuma yol açan Google Ads kampanyasının kampanya adı.
oturumGoogleAdsCampaignType Oturumla ilişkilendirilen Google Ads kampanyası türü Bu oturuma neden olan Google Ads kampanyasının kampanya türü. Kampanya türleri, müşterilerin reklamlarınızı nerede göreceğini ve Google Ads'de kullanabileceğiniz ayarları ve seçenekleri belirler. Kampanya türü, Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı, Alışveriş, Video, Discovery, Uygulama, Akıllı, Otel, Yerel ve Maksimum Performans'ı içeren bir numaralandırmadır. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/google-ads/answer/2567043 adresini ziyaret edin.
oturumGoogleAdsCreativeId Oturumla ilişkili Google Ads reklam öğesi kimliği Web sitenizde veya uygulamanızda oturum sağlayan Google Ads reklam öğesinin kimliğidir. Reklam öğesi kimlikleri, reklamları tek tek tanımlar.
oturumGoogle AdsMüşteri Kimliği Oturumla ilişkilendirilen Google Ads müşteri kimliği Google Ads'de oturumla sonuçlanan Müşteri Kimliği. Google Ads'deki müşteri kimlikleri, Google Ads hesaplarını benzersiz şekilde tanımlar.
oturumGoogleAdsAnahtar Kelime Oturumla ilişkilendirilen Google Ads anahtar kelime metni Oturuma yol açan eşleşen anahtar kelime. Anahtar kelimeler, sunduğunuz ürün veya hizmeti tanımlayan ve reklamınızı doğru müşterilerle buluşturmak için seçtiğiniz kelimeler ya da kelime öbekleridir. Anahtar kelimeler hakkında daha fazla bilgi için https://support.google.com/google-ads/answer/6323 adresine bakın.
oturumGoogle AdsSorgu Oturumla ilişkilendirilen Google Ads sorgusu Oturuma yol açan arama sorgusu.
sessionManualAdContent Oturum manuel reklam içeriği Oturuma yol açan reklam içeriği. utm_content parametresi tarafından doldurulur.
oturumManuelSüresi Oturum manuel terimi Oturumla sonuçlanan terim. utm_term parametresi tarafından doldurulur.
sessionMedium Oturum aracısı Web sitenizde veya uygulamanızda oturum başlatan aracı.
oturumSa360ReklamGrubuAdı Oturumla ilgili SA360 reklam grubu adı Search Ads 360'ta bu oturuma neden olan Reklam Grubu adı.
oturumSa360Kampanya Kimliği Oturumla ilişkilendirilen SA360 kampanya kimliği Search Ads 360'ta bu oturuma neden olan Kampanya Kimliği.
oturumSa360KampanyaAdı Oturumla ilgili SA360 kampanyası Search Ads 360'ta bu oturumu tetikleyen kampanya adı.
oturumSa360Reklam Öğesi Biçimi Oturumla ilgili SA360 reklam öğesi biçimi Search Ads 360'ta bu oturumu sağlayan reklam öğesinin türü. Örneğin, "Duyarlı arama ağı reklamı" veya "Genişletilmiş metin reklam". Daha fazla bilgi edinmek için GA4 Trafik Kaynağı Boyutları başlıklı makaleyi inceleyin.
oturumSa360Arama MotoruHesapKimliği Oturumla ilgili SA360 arama motoru hesabı kimliği SA360'taki bu oturuma neden olan arama motoru hesabının kimliği.
oturumSa360Arama MotoruHesapAdı Oturumla ilgili SA360 arama motoru hesabı adı SA360'ta bu oturuma neden olan arama motoru hesabının adı.
oturumSa360EngineAccountType Oturumla ilgili SA360 arama motoru hesabı türü Search Ads 360'ta bu oturuma neden olan arama motoru hesabının türü. Örneğin, "google ads", "bing" veya "baidu".
oturumSa360Anahtar Kelime Oturumla ilgili SA360 anahtar kelime metni Search Ads 360'tan bu oturumun gerçekleşmesini sağlayan arama motoru anahtar kelimesi.
oturumSa360Aracı Oturumla ilgili SA360 aracısı Search Ads 360'tan bu oturumun gerçekleşmesini sağlayan arama motoru anahtar kelimesi. Örneğin, "tbm".
oturumSa360Sorgusu Oturumla ilgili SA360 sorgusu Search Ads 360'tan bu oturumu tetikleyen arama sorgusu.
sessionSa360Kaynak Oturumla ilgili SA360 kaynağı Bu oturuma neden olan Search Ads 360 trafiğinin kaynağı. Örneğin, "example.com" veya "google".
sessionSource Oturum kaynağı Web sitenizde veya uygulamanızda oturum başlatan kaynak.
sessionSourceMedium Oturum kaynağı/aracısı "sessionSource" ve "sessionMedium" boyutlarının birleştirilmiş değerleri.
oturumKaynakPlatform Oturum kaynak platformu Oturumun kampanyasının kaynak platformu. Lütfen bu alanın UTM (Urchin Trafik İzleme) kullanan trafik için "Manuel" değerini döndürmesine güvenmeyin. Bu alan, yakında kullanıma sunulacak bir özellik lansmanı için "Manuel" değeri yerine "(not set)" değerini döndürür.
gönderim katmanı Gönderim katmanı Satın alınan öğenin teslimatı için seçilmiş gönderim katmanı (ör. Kara yolu, Hava yolu, Ertesi gün). "shipping_tier" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
İmzalanan KullanıcıKimliği Kullanıcı kimliğiyle oturum açıldı Kullanıcı User-ID özelliğiyle oturum açtıysa "yes" (evet) dizesi. User-ID hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://support.google.com/analytics/answer/9213390 adresine göz atın.
source Kaynak Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen kaynak.
kaynakAracı Kaynak / aracı "kaynak" ve "aracı" boyutlarının birleştirilmiş değerleri.
kaynakPlatform Kaynak platform Dönüşüm etkinliği kampanyasının kaynak platformu. Lütfen bu alanın UTM (Urchin Trafik İzleme) kullanan trafik için "Manuel" değerini döndürmesine güvenmeyin. Bu alan, yakında kullanıma sunulacak bir özellik lansmanı için "Manuel" değeri yerine "(not set)" değerini döndürür.
akış kimliği Akış Kimliği Uygulamanızın veya web sitenizin sayısal veri akışı tanımlayıcısı.
yayınAdı Akış adı Uygulamanızın veya web sitenizin veri akışı adı.
testVeriFiltresi Kimliği Test verileri filtre kimliği Test durumundaki bir veri filtresinin sayısal tanımlayıcısı. Etkinlik parametre değerlerini temel alarak etkinlik verilerini rapor kapsamına eklemek veya hariç tutmak için veri filtrelerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/analytics/answer/10108813 adresine göz atın.
testVeriFiltresiAdı Test verileri filtre adı Test durumundaki veri filtrelerinin adı. Etkinlik parametre değerlerini temel alarak etkinlik verilerini rapor kapsamına eklemek veya hariç tutmak için veri filtrelerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/analytics/answer/10108813 adresine göz atın.
işlem kimliği İşlem kimliği E-ticaret işleminin kimliği.
BirleştirilmişSayfaYolEkranı Sayfa yolu ve ekran sınıfı Etkinliğin günlüğe kaydedildiği sayfa yolu (web) veya ekran sınıfı (uygulama).
BirleştirilmişSayfaEkranı Sayfa yolu + sorgu dizesi ve ekran sınıfı Etkinliğin günlüğe kaydedildiği sayfa yolu ve sorgu dizesi (web) veya ekran sınıfı (uygulama).
birleşikEkranSınıfı Sayfa başlığı ve ekran sınıfı Etkinliğin günlüğe kaydedildiği sayfa başlığı (web) veya ekran sınıfı (uygulama).
Birleştirilmiş Ekran Adı Sayfa başlığı ve ekran adı Etkinliğin günlüğe kaydedildiği sayfa başlığı (web) veya ekran adı (uygulama).
userAgeBracket Yaş Kullanıcıların yaş grupları.
userGender Cinsiyet Kullanıcının cinsiyeti.
VideoSağlayıcı Video sağlayıcısı Videonun kaynağı (ör. "youtube"). Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. "video_provider" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
videoBaşlığı Video başlığı Videonun başlığı. Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. "video_title" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
video URL'si Video URL'si Videonun URL'si. Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. "video_url" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
sanalPara Birimi Adı Sanal para birimi adı Kullanıcının etkileşimde bulunduğu sanal para biriminin adı. Diğer bir deyişle, oyunda mücevher satın alma veya satın alma. "virtual_currency_name" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
görünür Gösteriliyor İçerik görünürse "true" değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. "visible" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
hafta Hafta Etkinliğin gerçekleştiği hafta; 01 ile 53 arasında iki basamaklı bir sayı. Her hafta pazar başlar. 1 Ocak her zaman 1. haftadır. Yılın ilk ve son haftasında, çoğu yıl 7 günden daha kısa bir süre bulunur. Yılın ilk ve son haftalarından başka haftalar her zaman 7 gün içerir. 1 Ocak Pazar günü ile yılın ilk haftası ve önceki yılın son haftası 7 gün sürer.
yıl Yıl Etkinliğin gerçekleştiği dört haneli yıl (ör. 2020).
yılAy Yıl ay Yıl ve ay için birleştirilmiş değerler. Örnek değerler: 202212 veya 202301.
yılHafta Yıl hafta Yıl ve hafta için birleştirilmiş değerler. Örnek değerler: 202253 veya 202301.

Özel Boyutlar

Data API, etkinlik ve kullanıcı kapsamlı özel boyutlar hakkında raporlar oluşturabilir. Özel boyutlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Etkinlik kapsamlı özel boyutlar ve metrikler raporlaması ve Özel kullanıcı özellikleri bölümlerini inceleyin. Özel boyutlar, bir API raporu isteğinde boyutun parametre adına ve kapsamına göre belirtilir. Örneğin, etkinlik kapsamlı Özel Boyut için "achievement_id" parametre adına sahip bir rapor oluşturmak üzere bir Data API isteğine "customEvent:achievement_id" ekleyin. Mülk bu etkinlik kapsamlı özel boyutu kaydetmediyse bu API isteği başarısız olur.

Etkinlik kapsamlı Özel Boyut Ekim 2020'den önce kaydedildiyse bu boyut, etkinlik adıyla birlikte bir API isteğinde belirtilmelidir. Örneğin, etkinlik kapsamındaki Özel Boyut için "achievement_id" parametre adına, "level_up" etkinlik adına sahip "customEvent:achievement_id[level_up]" ifadesini ekleyin. Analytics, Ekim 2020'de Özel parametre raporlamasını Etkinlik kapsamlı özel boyut ve metrik raporlaması ile değiştirdi.

Aşağıda, Özel Boyutlar için genel söz dizimi verilmiştir. Bir Mülke ait tüm Özel Boyutları listelemek için Meta Veri API yöntemini sorgulayabilirsiniz. Burada bir Meta Veri API yöntemini kullanma örneğini görebilirsiniz.

Genel API Adı Açıklama
customEvent:parameter_name Parametre_adi için etkinlik kapsamlı Özel Boyut
customEvent:parameter_name[event_name] Ekim 2020'den önce tescil edildiyse parameter_name için etkinlik kapsamlı Özel Boyut
customUser:parametre_adı Parametre_adi için kullanıcı kapsamlı Özel Boyut

Özel Kanal Grupları

Data API, özel kanal grupları hakkında raporlar oluşturabilir. Özel kanal grupları hakkında daha fazla bilgi için GA4'teki özel kanal gruplarıyla ilgili bu makaleyi inceleyin. Özel Kanal Grupları, boyutun kapsamı ve kanal grubu kimliğine göre API raporu isteğinde belirtilir. Örneğin, 9432931 kimliğine sahip Oturum kapsamlı Özel Kanal için bir rapor oluşturmak üzere bir Data API isteğine "sessionCustomChannelGroup:9432931" ifadesini ekleyin. Mülkün bu kimliğe sahip özel bir kanalı yoksa bu API isteği başarısız olur.

Aşağıda, Özel Kanal Gruplarına ilişkin genel söz dizimi verilmiştir. Bir Mülke ait tüm Özel Kanal Gruplarını listelemek için Meta Veri API yöntemini sorgulayabilirsiniz.

Genel API Adı Açıklama
sessionCustomChannelGroup:özel_kanal_kimliği Bu oturumu sağlayan özel kanal.
firstUserCustomChannelGroup:custom_channel_id Bu kullanıcıyı ilk kazandıran özel kanal.
customChannelGroup:özel_kanal_kimliği Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan özel kanal.

Metrikler

Herhangi bir mülk için raporlarda aşağıdaki metrikler isteyebilirsiniz. Rapor yanıtındaki metriğin bir sütunu için Metrik ad alanında "API Adı" belirtin.

API adı Kullanıcı Arayüzü Adı Açıklama
etkin1GünKullanıcı 1 gün etkin kullanıcılar Sitenizde veya uygulamanızda 1 günlük dönem içinde gerçekleşen farklı etkin kullanıcıların sayısı. 1 günlük dönem, raporun tarih aralığındaki son günü içerir. Not: Bu değer, Etkin Kullanıcı Sayısıyla aynıdır.
etkin28GünKullanıcı 28 gün etkin kullanıcılar 28 günlük dönem içinde sitenizdeki veya uygulamanızdaki farklı etkin kullanıcıların sayısı. 28 günlük dönem, raporun tarih aralığındaki son günü içerir.
etkin7GünKullanıcı 7 gün etkin kullanıcılar 7 günlük dönem içinde sitenizdeki veya uygulamanızdaki farklı etkin kullanıcıların sayısı. 7 günlük süre, raporun tarih aralığındaki son günü içerir.
etkinKullanıcı Etkin kullanıcı sayısı Sitenizi veya uygulamanızı ziyaret eden farklı kullanıcıların sayısı.
Reklam Birimi Karşılaşma Reklam biriminin gösterildiği süre Reklam biriminin kullanıcıya gösterildiği süre (milisaniye cinsinden).
sepete ekleme Alışveriş sepetine ürün ekleme sayısı Kullanıcıların alışveriş sepetlerine öğe ekleme sayısı.
reklamverenReklamTıklama Sayısı Reklam tıklaması sayısı Kullanıcıların bir mülke ulaşmak için bir reklamı tıklama sayısı. Bağlı Search Ads 360 reklamverenleri gibi bağlı entegrasyonlardan gelen tıklamaları içerir. Verileri içe aktarmadan yüklenen tıklamaları da içerir.
reklamverenReklam Maliyeti Reklam maliyeti Reklamlarınız için ödediğiniz toplam tutar. Bağlı Google Ads hesapları gibi bağlı entegrasyonların maliyetlerini içerir. Ayrıca, verileri içe aktarmadan yüklenen maliyeti de içerir. Daha fazla bilgi edinmek için Maliyet verilerini içe aktarma başlıklı makaleye bakın.
reklamverenReklam Maliyeti Tıklama başına reklam maliyeti Tıklama başına reklam maliyeti, reklam maliyetinin reklam tıklamalarına bölünmesiyle hesaplanır ve genellikle TBM olarak kısaltılır.
reklamverenReklam Başına Maliyet Dönüşüm başına maliyet Dönüşüm başına maliyet, reklam maliyetinin dönüşüm sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
reklamverenReklam Gösterimleri Reklam gösterimi sayısı Toplam gösterim sayısı. Bağlı Display & Video 360 reklamverenleri gibi bağlı entegrasyonlardan gelen gösterimleri içerir. Verileri içe aktarmadan yüklenen gösterimleri de içerir.
OrtalamaSatın Alma Geliri Ortalama satın alma geliri Etkinliklerin işlem grubundaki ortalama satın alma geliri.
OrtalamaSatın Alma Geliri Başına Ödeme Kullanıcısı ARPPU Ödeme yapan kullanıcı başına ortalama gelir (ARPPU), bir satın alma etkinliği kaydeden etkin kullanıcı başına toplam satın alma geliridir. Özet metriği, seçilen dönem içindir.
OrtalamaSatın Alma Geliri Başına Kullanıcı Kullanıcı başına ortalama satın alma geliri Etkin kullanıcı başına ortalama satın alma geliri, herhangi bir etkinliği günlüğe kaydeden etkin kullanıcı başına toplam satın alma geliridir. Özet metriği, seçilen dönem içindir.
OrtalamaGelir Başına Kullanıcı KBOG Etkin kullanıcı başına ortalama gelir (KBOG). Özet metriği, seçilen dönem içindir. KBOG, toplam geliri kullanır ve AdMob tahmini kazançlarını içerir.
ortalamaOturumSüresi Ortalama oturum süresi Kullanıcı oturumlarının ortalama süresi (saniye cinsinden).
Hemen çıkma oranı Hemen çıkma oranı Etkileşim sağlanan oturum yüzdesi (Oturum sayısı eksi Etkileşim sağlanan oturum sayısı) Oturum sayısına bölünür. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin 0,2761, oturumların% 27,61'inin hemen çıkmalar olduğu anlamına gelir.
SepetToGörüntüleme Oranı Görüntüledikten sonra alışveriş sepetine ekleme oranı Sepetlerine ürün ekleyen kullanıcı sayısının, aynı ürünleri görüntüleyen kullanıcı sayısına bölünmesiyle elde edilen oran. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin 0,1132 değeri, bir ürünü görüntüleyen kullanıcıların% 11,32'sinin alışveriş sepetine aynı ürünü eklediği anlamına gelir.
ödeme işlemi sayısı Ödeme işlemi sayısı Kullanıcıların ödeme işlemini başlatma sayısı. Bu metrik, "begin_checkout" etkinliğinin gerçekleşmesini sayar.
grupEtkinKullanıcı Sayısı Kohort etkin kullanıcı sayısı Grupta n. gün/hafta/ay için zaman aralığında etkin olan kullanıcıların sayısı. Örneğin kohortNthWeek = 0001 olan satır için bu metrik, 1. haftada etkin olan kullanıcıların (gruptaki) sayısıdır.
Kullanıcı Grubu Kohort toplam kullanıcı sayısı Gruptaki toplam kullanıcı sayısı. Bu metrik, her bir kohort için raporun her satırında aynı değerdir. Kohortlar ortak bir edinme tarihine göre tanımlandığı için kohortToplamKullanıcı sayısı, kohortun seçildiği tarih aralığı için groupActiveUsers ile aynıdır. Ochort'un seçim aralığından sonraki rapor satırları için kohortActiveUsers'ın groupTotalUsers'dan küçük olması normaldir. Bu fark, kohortta bulunan ve daha sonra etkin olmayan kullanıcıları temsil eder. KohortToplamKullanicileri, kohort için kullanıcıları elde tutma oranı hesaplamak amacıyla genellikle kohortEtkinKaçKaç Kullanıcıların/cohortTotalUsers metrik ifadesinde kullanılır. ActiveUsers ve totalUsers arasındaki ilişki, groupActiveUsers ile groupTotalUsers arasındaki ilişkiye eşit değil.
dönüşümler Dönüşüm Dönüşüm etkinliklerinin sayısı. Etkinlikler, toplama sırasında dönüşüm olarak işaretlenir. Bir etkinliğin dönüşüm işaretinde yapılan değişiklikler bundan sonra geçerli olur. Herhangi bir etkinliği Google Analytics'te dönüşüm olarak işaretleyebilirsiniz.Bazı etkinlikler (ör. first_open, satın alma) varsayılan olarak dönüşüm şeklinde işaretlenir. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/analytics/answer/9267568 adresine bakın.
kilitlenmeden etkilenen kullanıcılar Kilitlenme sorunu yaşayan kullanıcılar Raporun bu satırında bir kilitlenme kaydeden kullanıcıların sayısı. Örneğin, raporda tarihe göre zaman serisi bulunuyorsa bu metrikler, ilgili tarihte en az bir kilitlenme yaşayan toplam kullanıcı sayısını bildirir. Kilitlenmeler, "app_exception" adlı etkinliklerdir.
KilitlenmeÜcretsizKullanıcı Oranı Kilitlenme sorunu yaşamayan kullanıcıların oranı Kilitlenme etkinliği olmayan (raporun bu satırında) kullanıcı sayısının toplam kullanıcı sayısına bölünmesiyle elde edilen oran. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin 0,9243, kullanıcıların% 92,43'ünün kilitlenme sorunu yaşamadığı anlamına gelir.
Peru Mau GEKS / AEKS Aynı zamanda 1 günlük etkin kullanıcılar olan 30 günlük etkin kullanıcıların hareketli yüzdesi. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin 0,113 değeri, 30 günlük etkin kullanıcıların% 11,3'ünün 1 gün boyunca etkin olduğu anlamına gelir.
DauPerWau GEKS / HEKS Aynı zamanda 1 günlük etkin kullanıcılar olan 7 günlük etkin kullanıcıların hareketli yüzdesi. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin 0,082 değeri, 7 günlük etkin kullanıcıların% 8,2'sinin de 1 günlük etkin kullanıcılar olduğu anlamına gelir.
E-ticaret Satın Alma İşlemleri E-ticaret satın alma işlemleri Kullanıcıların bir satın alma işlemini tamamlama sayısı. Bu metrik "purchase" etkinliklerini, "in_app_purchase" ve abonelik etkinliklerini ise saymaz.
etkileşim sağlanan oturum sayısı Etkileşimli oturum sayısı 10 saniyeden uzun süren, bir dönüşüm etkinliğinin gerçekleştiği veya en az 2 ekranın görüntülendiği oturumların sayısı.
etkileşim oranı Etkileşim oranı Etkileşim sağlanan oturumların yüzdesi (etkileşim sağlanan oturum sayısının oturum sayısına bölümü). Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin 0,7239, oturumların% 72,39'u etkileşim sağlanan oturumlardır.
Etkinlik Sayısı Etkinlik sayısı Etkinlik sayısı.
EtkinlikSayısıKullanıcı Sayısı Kullanıcı başına etkinlik sayısı Kullanıcı başına ortalama etkinlik sayısı (Etkinlik sayısının etkin kullanıcı sayısına bölümü).
EtkinlikDeğeri Etkinlik değeri "value" adlı etkinlik parametresinin toplamı.
Oturum başına etkinlik sayısı Oturum başına etkinlik sayısı Oturum başına ortalama etkinlik sayısı (Etkinlik sayısının Oturum sayısına bölümü).
İlk Kez Satın alan kullanıcı dönüşüm oranı İlk kez satın alım gerçekleştiren alıcı dönüşümü sayısı İlk kez satın alma işlemi gerçekleştiren etkin kullanıcıların yüzdesi. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin 0,092 değeri, etkin kullanıcıların% 9,2'sinin ilk kez satın alma işlemi gerçekleştirdiği anlamına gelir.
İlkSatın Alımlar İlk kez satın alım gerçekleştiren alıcı sayısı İlk satın alma etkinliğini tamamlayan kullanıcıların sayısı.
İlk Kez Satın Alan Kullanıcı Sayısı Yeni kullanıcı başına ilk kez satın alım gerçekleştiren alıcı sayısı Her yeni kullanıcı başına ilk kez satın alım gerçekleştiren ortalama kullanıcı sayısı.
brütItemRevenue Brüt öğe geliri Yalnızca öğelerden elde edilen toplam gelir. Brüt öğe geliri, fiyatının ve miktarının ürünüdür. Öğe gelirine vergi ve gönderim değerleri dahil değildir. Vergi ve gönderim değerleri öğe düzeyinde değil, etkinlikte belirtilir. Brüt öğe geliri geri ödemeleri içermez.
Brüt Satın Alma Geliri Brüt satın alma geliri Uygulama veya sitenizde gerçekleştirilen satın alma işlemlerinden elde edilen toplam gelir. Brüt satın alma geliri şu etkinliklerin gelirini toplar: "purchase", "ecommerce_purchase", "in_app_purchase", "app_store_subscription_convert" ve "app_store_subscription_renew". Satın alma geliri, etiketlemedeki "value" parametresiyle belirtilir.
öğelistesitıklama etkinlikleri Öğe listesi tıklama etkinlikleri Bir öğe listede göründüğünde kullanıcılar tarafından tıklanma sayısı. Bu metrik, "select_item" etkinliğinin tekrarını sayar.
itemListClickThroughRate Öğe listesi tıklama oranı Listeleri seçen kullanıcı sayısının, aynı listeleri görüntüleyen kullanıcı sayısına bölünmesiyle elde edilen oran. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin 0,2145 değeri, bir listeyi görüntüleyen kullanıcıların% 21,45'inin aynı listeyi seçtiğini gösterir.
ÖğeListesiEtkinlikleri Öğe listesi görüntüleme etkinlikleri Öğe listesinin görüntülenme sayısı. Bu metrik, "view_item_list" etkinliğinin oluşumunu sayar.
itemPromotionClickThroughRate Öğe promosyonu tıklama oranı Promosyon seçen kullanıcı sayısının, aynı promosyonları görüntüleyen kullanıcı sayısına bölünmesiyle elde edilen oran. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin 0,1382 değeri, bir promosyonu görüntüleyen kullanıcıların% 13,82'sinin promosyonu seçtiği anlamına gelir.
itemRefundAmount Öğe geri ödeme tutarı Öğe geri ödeme tutarı, yalnızca öğelerden geri ödenen toplam işlem geliridir. Öğe geri ödeme tutarı, "refund" etkinliğinin fiyat ve miktarıdır.
öğeGeliri Öğe geliri Satın alınan ürünlerden elde edilen toplam gelirden yalnızca öğelerin geri ödemesi yapılan işlem geliri. Öğe geliri, ürününün fiyatının ve miktarının ürünüdür. Öğe gelirine vergi ve gönderim değerleri dahil değildir. Vergi ve gönderim değerleri öğe düzeyinde değil, etkinlikte belirtilir.
itemViewEvents Öğe görüntüleme etkinlikleri Öğe ayrıntılarının görüntülenme sayısı. Metrik, "view_item" etkinliğinin tekrarını sayar.
Alışveriş Sepetine Eklenen Öğeler Alışveriş sepetine eklenen ürün sayısı Tek bir öğe için alışveriş sepetine eklenen birim sayısı. Bu metrik, "add_to_cart" etkinliklerindeki öğelerin miktarını sayar.
Öğe Ödemesi Yapıldı Ödemesi yapılan ürün sayısı Tek bir öğe için ödeme yapılan birim sayısı. Bu metrik, "begin_checkout" etkinliklerindeki öğe miktarını sayar.
itemsClickedInList öğeleri Listede tıklanan ürün sayısı Tek bir öğe için listede tıklanan birimlerin sayısı. Bu metrik, "select_item" etkinliklerindeki öğelerin miktarını sayar.
itemsClickedInPromotion Promosyonda tıklanan ürün sayısı Tek bir öğenin tanıtımında tıklanan birim sayısı. Bu metrik, "select_promotion" etkinliklerindeki öğe miktarını sayar.
Satın alınan öğeler Satın alınan ürünler Satın alma etkinliklerine dahil edilen tek bir öğeye ait birim sayısı. Bu metrik, satın alma etkinliklerindeki öğelerin miktarını sayar.
Görüntülenen Ürün Sayısı Görüntülenen ürün sayısı Tek bir öğe için görüntülenen birim sayısı. Bu metrik, "view_item" etkinliklerindeki öğelerin miktarını sayar.
itemsViewedInList öğeleri Listede görüntülenen ürün sayısı Tek bir öğe için listede görüntülenen birim sayısı. Bu metrik, "view_item_list" etkinliklerindeki öğelerin miktarını sayar.
itemsViewedInPromotion Promosyonda görüntülenen ürün sayısı Tek bir öğenin promosyonunda görüntülenen birim sayısı. Bu metrik, "view_promotion" etkinliklerindeki öğelerin miktarını sayar.
yeni kullanıcılar Yeni kullanıcı sayısı Sitenizle ilk kez etkileşimde bulunan veya uygulamanızı ilk kez başlatan kullanıcıların sayısı (tetiklenen etkinlik: first_open veya first_visit).
organikGoogleAramaOrtalamaKonumu Organik google arama ortalama konumu Search Console'dan bildirilen sorgu için web sitesi URL'lerinizin ortalama sıralaması. Örneğin, sitenizin URL'si bir sorgu için 3. sırada, başka bir sorgu içinse 7. sırada görünüyorsa, ortalama konum 5 olur ((3+7)/2). Bu metrik için etkin bir Search Console bağlantısı gerekir.
organikGoogleAramaTıklama Oranı Organik google arama tıklama oranı Search Console'da raporlanan organik Google Arama tıklama oranı. Tıklama oranı, gösterim başına tıklama sayısıdır. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin 0,0588 değeri, gösterimlerin yaklaşık% 5,88'inin tıklama ile sonuçlandığı anlamına gelir. Bu metrik için etkin bir Search Console bağlantısı gerekir.
organikGoogleAramaTıklamaları Organik google arama tıklama sayısı Search Console'da raporlanan organik Google Arama tıklamalarının sayısı. Bu metrik için etkin bir Search Console bağlantısı gerekir.
organikGoogleSearchImpressions Organik google arama gösterim sayısı Search Console'da raporlanan organik Google Arama gösterimlerinin sayısı. Bu metrik için etkin bir Search Console bağlantısı gerekir.
promosyonTıklama Sayısı Promosyon tıklama sayısı Öğe promosyonunun tıklanma sayısı. Bu metrik, "select_promotion" etkinliğinin tekrarını sayar.
promosyon Görüntülemeleri Promosyon görüntüleme sayısı Öğe promosyonunun görüntülenme sayısı. Bu metrik, "view_promotion" etkinliğinin tekrarını sayar.
yayıncıReklamTıklama Sayısı Yayıncı reklam tıklaması sayısı ad_click etkinliklerinin sayısı.
yayıncıReklam Gösterimleri Yayıncı reklam gösterimi sayısı ad_impression etkinliklerinin sayısı.
Satın Alma Geliri Satın alma geliri Satın alma işlemlerinden elde edilen toplam gelir, uygulamanızda veya sitenizde geri ödenen işlem gelirinden çıkarılmasıyla hesaplanır. Satın alma geliri şu etkinliklerin gelirini toplar: "purchase", "ecommerce_purchase", "in_app_purchase", "app_store_subscription_convert" ve "app_store_subscription_renew". Satın alma geliri, etiketlemedeki "value" parametresiyle belirtilir.
satın alma oranı Görüntüledikten sonra satın alma oranı Ürün satın alan kullanıcı sayısının, aynı ürünleri görüntüleyen kullanıcı sayısına bölünmesiyle elde edilen oran. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin 0,128 değeri, bir ürünü görüntüleyen kullanıcıların% 12,8'inin aynı ürünleri satın aldığı anlamına gelir.
alıcı dönüşüm oranı Satın alan kullanıcı dönüşümü 1 veya daha fazla satın alma işlemi gerçekleştiren etkin kullanıcıların yüzdesi. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin 0,412, kullanıcıların% 41,2'sinin satın alma işlemi gerçekleştirdiği anlamına gelir.
geri ödenecek tutar Geri ödenecek tutar Geri ödenen toplam işlem geliri. Geri ödeme tutarı, "refund" ve "app_store_refund" etkinlikleri için geri ödenen geliri toplar.
returnOnAdSpend Reklam harcamalarından elde edilen gelir Reklam harcamalarından elde edilen gelir (ROAS), toplam gelirin reklamveren reklam maliyetine bölünmesiyle hesaplanır.
ekran sayfası görüntülemeleri görüntüleme Kullanıcılarınızın görüntülediği uygulama ekranı veya web sayfası sayısı. Tek bir sayfanın veya ekranın yinelenen gösterimleri de sayılır. (screen_view + page_view etkinlik).
EkranSayfası Görüntüleme Sayısı Oturum başına görüntüleme sayısı Kullanıcılarınızın oturum başına görüntülediği uygulama ekranı veya web sayfası sayısı. Tek bir sayfanın veya ekranın yinelenen gösterimleri de sayılır. (screen_view + page_view etkinliği sayısı) / oturum sayısı.
Ekran Sayfası Görüntülemeleri ve Kullanıcı Sayısı Kullanıcı başına görüntüleme sayısı Kullanıcılarınızın etkin kullanıcı başına görüntülediği uygulama ekranı veya web sayfası sayısı. Tek bir sayfanın veya ekranın yinelenen gösterimleri de sayılır. (screen_view + page_view etkinlik sayısı ) / etkin kullanıcı sayısı.
kaydırılanKullanıcılar Sayfayı kaydıran kullanıcılar Sayfanın en az% 90'ını aşağı kaydıran benzersiz kullanıcıların sayısı.
oturumDönüşüm Oranı Oturum dönüşüm oranı Dönüşüm etkinliklerinden herhangi birinin tetiklendiği oturumların yüzdesi.
oturum sayısı Oturum sayısı Sitenizde veya uygulamanızda başlatılan oturumların sayısı (tetiklenen etkinlik: session_start).
Kullanıcı Başına Oturum Sayısı Kullanıcı başına oturum sayısı Kullanıcı başına ortalama oturum sayısı (Oturum sayısının Etkin Kullanıcı sayısına bölümü).
shippingAmount Gönderim tutarı Bir işlemle ilişkilendirilen gönderim tutarı. "shipping" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
vergi tutarı Vergi tutarı Bir işlemle ilişkilendirilen vergi tutarı. "tax" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
toplamReklamGeliri Toplam reklam geliri Hem AdMob'dan hem de üçüncü taraf kaynaklardan elde edilen toplam reklam geliri.
Alıcıların toplamı Toplam alıcı sayısı Seçilen dönem için, satın alma etkinliği kaydeden kullanıcıların sayısı.
ToplamGelir Toplam gelir Satın alma işlemlerinden, aboneliklerden ve reklamlardan elde edilen gelirlerin toplamı (Satın alma geliri + Abonelik geliri artı Reklam geliri) - geri ödenen işlem geliri.
toplamKullanıcı Toplam kullanıcı sayısı En az bir etkinlik kaydeden kullanıcıların, etkinlik kaydedildiği sırada site veya uygulamada kullanılmakta olup olmamasına bakılmaz.
işlem sayısı İşlemler Satın alma geliri olan işlem etkinliklerinin sayısı. İşlem etkinlikleri in_app_purchase, ecommerce_purchase, purchase, app_store_subscription_renew, app_store_subscription_convert ve geri ödeme etkinlikleridir.
işlem başına satın alma işlemi gerçekleştiren Alıcı başına işlem sayısı Alıcı başına ortalama işlem sayısı.
kullanıcıDönüşüm Oranı Kullanıcı dönüşüm oranı Dönüşüm etkinliklerinden herhangi birini tetikleyen kullanıcıların yüzdesi.
Kullanıcı Etkileşim Süresi Kullanıcı etkileşimi Web sitenizin veya uygulamanızın, kullanıcıların cihazlarının ön planında bulunduğu toplam süre (saniye cinsinden).
WauPerMau HEKS / AEKS Aynı zamanda 7 günlük etkin kullanıcılar olan 30 günlük etkin kullanıcıların hareketli yüzdesi. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin 0,234 değeri, 30 günlük etkin kullanıcıların% 23,4'ünün 7 gün boyunca etkin olduğu anlamına gelir.

Özel Metrikler

Data API, etkinlik kapsamlı Özel Metrikler hakkında raporlar oluşturabilir. Özel metrikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Etkinlik kapsamlı özel boyutlar ve metrikler raporlaması bölümünü inceleyin. Özel metrikler, bir API rapor isteğinde metriğin parametre adı ve kapsamına göre belirtilir. Örneğin, etkinlik düzeyindeki Özel Metrik'e "levels_unlocked" parametre adına sahip bir rapor oluşturmak için Veri API'sı isteğine "customEvent:levels_unlocked" ekleyin. Mülk bu etkinlik kapsamlı özel metriği kaydetmediyse bu API isteği başarısız olur.

Etkinlik kapsamlı bir Özel Metrik, Ekim 2020'den önce kaydedildiyse bu metriğin etkinlik adıyla birlikte bir API isteğinde belirtilmesi gerekir. Örneğin, "levels_unlocked" parametre adına ve "tutorial_start" etkinlik adına sahip Etkinlik kapsamlı Özel Metrik için "customEvent:levels_unlocked[tutorial_start]" ifadesini ekleyin. Analytics, Ekim 2020'de Özel parametre raporlamasını Etkinlik kapsamlı özel boyut ve metrik raporlaması ile değiştirdi.

Aşağıda, Özel Metrikler için genel söz dizimi verilmiştir. Bir Mülke ait tüm Özel Metrikleri listelemek için Meta Veri API yöntemini sorgulayabilirsiniz. Burada bir Meta Veri API yöntemini kullanma örneğini görebilirsiniz.

Genel API Adı Açıklama
customEvent:parameter_name parameter_name için etkinlik kapsamlı özel metrik
customEvent:parameter_name[event_name ] Ekim 2020'den önce kaydedilmiş parametresi_name için etkinlik kapsamlı Özel Metrik

Özel Metrik Varyantları

Bir mülkün kaydettiği her özel metrik, toplam, ortalama ve bir sayı olmak üzere üç API metriği varyantı oluşturur. Çoğu istek, özel metriğin toplamını kullanır. Özel metriğin ortalaması, bir özet istatistiği için yararlıdır. Bir parametrenin gerçekleşme sayısı sizin için yararlıysa özel metrik sayısı ilginçtir.

Bir Mülke ait Özel Metriklerin tüm varyantlarını listelemek için Meta Veri API yöntemini sorgulayabilirsiniz. Burada özel bir ortalama için Meta Veri API'si yöntemini kullanma örneği verilmiştir.

Genel API Adı Açıklama
customEvent:parameter_name Parametre_adı için Etkinlik kapsamlı Özel Metriğin toplamı
ortalamaCustomEvent:parameter_name Parametre_adı için Etkinlik kapsamlı Özel Metriğin ortalama değeri
countCustomEvent:parametre_adı parameter_name için etkinlik kapsamlı özel metrik oluşturma sayısı

Bir Dönüşüm İçin Dönüşüm Oranı Metrikleri

Bir mülke kaydettiğiniz her dönüşüm etkinliği, raporlarda isteyebileceğiniz Dönüşüm Oranı metrikleri oluşturur. Her dönüşüm için iki dönüşüm oranı metriği vardır: bir dönüşüm için oturum tabanlı dönüşüm oranı ve bir dönüşüm için kullanıcıya dayalı dönüşüm oranı.

Bir Mülke ait tek bir dönüşümün tüm dönüşüm oranı metriklerini listelemek için Meta Veri API yöntemini sorgulayabilirsiniz. Dönüşüm olarak kayıtlı olmayan bir etkinlik için dönüşüm oranı istemeye çalışırsanız istek başarısız olur. Bir dönüşüm için dönüşüm oranı metriği için Meta Veri API yönteminin kullanılmasına ilişkin örneği inceleyin.

Genel API Adı Açıklama
sessionConversionRate:event_name Belirli bir dönüşüm etkinliğinin tetiklendiği oturumların yüzdesi.
userConversionRate:event_name Belirli bir dönüşüm etkinliğini tetikleyen kullanıcıların yüzdesi.