PageInfo

Geçerli sayfayla ilgili bilgiler.

Sayfalara ayırmayı destekleyen işlemleri yalnızca bir sonuç "sayfası" döndürür. Bu protokol arabelleği mesajı, döndürülen sayfayı tanımlar.

JSON gösterimi
{
  "totalResults": integer,
  "resultPerPage": integer,
  "startIndex": integer
}
Alanlar
totalResults

integer

Arka uçta bulunan toplam sonuç sayısı Sonuç kümesindeki toplam sonuç sayısı.

resultPerPage

integer

Bir sayfada döndürülen maksimum sonuç sayısı. ! API yanıtına dahil edilen sonuçların sayısı.

startIndex

integer

Geçerli sayfada döndürülen ilk sonucun dizini.