REST Resource: edits.apks

Kaynak: APK

APK ile ilgili bilgiler. ApksService kaynağı.

JSON gösterimi
{
  "versionCode": integer,
  "binary": {
    object (ApkBinary)
  }
}
Alanlar
versionCode

integer

Bildiri dosyasında belirtilen APK'nın sürüm kodu.

binary

object (ApkBinary)

Bu APK'nın ikili yükü hakkında bilgi.

ApkBinary

Bir APK'nın ikili yükünü temsil eder.

JSON gösterimi
{
  "sha1": string,
  "sha256": string
}
Alanlar
sha1

string

APK yükünün sha1 karması, onaltılık dize olarak kodlanır ve sha1sum komutunun çıkışıyla eşleşir.

sha256

string

APK yükünün sha256 karması, onaltılık dize olarak kodlanır ve sha256sum komutunun çıkışıyla eşleşir.

Yöntemler

addexternallyhosted

APK'nın kendisini Google Play'e yüklemeden yeni bir APK oluşturur, bunun yerine APK'yı belirtilen URL'de barındırır.

list

Uygulamanın mevcut tüm APK'larını ve düzenlemelerini listeler.

upload

Bir APK yükler ve geçerli düzenlemeye ekler.