Method: edits.bundles.list

Uygulamanın mevcut tüm Android App Bundle'larını ve düzenlemelerini listeler.

HTTP isteği

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/bundles

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

editId

string

Düzenlemenin tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Tüm uygulama paketlerini listeleyen yanıt.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "kind": string,
 "bundles": [
  {
   object (Bundle)
  }
 ]
}
Alanlar
kind

string

Bu yanıtın türü ("androidpublisher#bundlesListResponse").

bundles[]

object (Bundle)

Tüm uygulama paketleri.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher