REST Resource: edits.bundles

Kaynak: Paket

Uygulama paketi hakkında bilgiler. BundleService kaynağı.

JSON gösterimi
{
  "versionCode": integer,
  "sha1": string,
  "sha256": string
}
Alanlar
versionCode

integer

Android App Bundle'ın temel modül APK manifest dosyasında belirtildiği şekliyle Android App Bundle'ın sürüm kodu.

sha1

string

Yükleme yükünün sha1 karması, onaltılık dize olarak kodlanır ve sha1sum komutunun çıkışıyla eşleşir.

sha256

string

Yükleme yükünün sha256 karması, onaltılık dize olarak kodlanır ve sha256sum komutunun çıkışıyla eşleşir.

Yöntemler

list

Uygulamanın mevcut tüm Android App Bundle'larını ve düzenlemelerini listeler.

upload

Bu düzenlemeye yeni bir Android App Bundle yükler.