REST Resource: edits.deobfuscationfiles

Kaynak: Kod gösterme dosyası

Kod gösterme dosyasını temsil eder.

JSON gösterimi
{
  "symbolType": enum (DeobfuscationFileType)
}
Alanlar
symbolType

enum (DeobfuscationFileType)

Kod gösterme dosyasının türü.

DeobfuscationFileType

Kod gösterme dosyasının türü.

Sıralamalar
deobfuscationFileTypeUnspecified Kod gösterme dosyası türü belirtilmedi.
proguard ProGuard kod gösterme dosyası türü.
nativeCode Yerel hata ayıklama sembolleri dosya türü.

Yöntemler

upload

Yeni bir kod gösterme dosyası yükler ve belirtilen APK'ya eklenir.