Method: edits.details.patch

Bir uygulamanın yama ayrıntıları.

HTTP isteği

PATCH https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/details

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

editId

string

Düzenlemenin tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni, AppDetails öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, AppDetails öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher