REST Resource: edits.details

Kaynak: AppDetails

Uygulama ayrıntıları. Ayrıntılar Hizmeti ile ilgili kaynak.

JSON gösterimi
{
  "defaultLanguage": string,
  "contactWebsite": string,
  "contactEmail": string,
  "contactPhone": string
}
Alanlar
defaultLanguage

string

BCP 47 biçiminde varsayılan dil kodu (ör. "en-US").

contactWebsite

string

Bu uygulama için kullanıcı tarafından görülebilen web sitesi.

contactEmail

string

Bu uygulama için kullanıcı tarafından görülebilen destek e-posta adresi.

contactPhone

string

Bu uygulama için, kullanıcı tarafından görülebilen destek telefon numarası.

Yöntemler

get

Bir uygulamanın ayrıntılarını alır.

patch

Bir uygulamanın yama ayrıntıları.

update

Uygulamanın ayrıntılarını günceller.