Method: edits.expansionfiles.get

Belirtilen APK için genişletme dosyası yapılandırmasını getirir.

HTTP isteği

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/apks/{apkVersionCode}/expansionFiles/{expansionFileType}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

editId

string

Düzenlemenin tanımlayıcısı.

apkVersionCode

integer

Genişletme dosyası yapılandırması okunmakta veya değiştirilmekte olan APK'nın sürüm kodu.

expansionFileType

enum (ExpansionFileType)

Okunan veya değiştirilen dosya yapılandırmasının dosya türü.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, ExpansionFile öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher