REST Resource: edits.expansionfiles

Kaynak: ExpansionFile

Genişletme dosyası. ExpansionFilesService kaynağı.

JSON gösterimi
{
  "referencesVersion": integer,
  "fileSize": string
}
Alanlar
referencesVersion

integer

Ayarlanırsa bu APK'nın genişletme dosyası, başka bir APK'nın genişletme dosyasına referans verir. fileSize alanı ayarlanmaz.

fileSize

string (int64 format)

Ayarlanırsa bu alan, bu APK'nın kendisine yüklenmiş bir genişletme dosyasının olduğunu gösterir: Bu APK, başka bir APK'nın genişletme dosyasına referansta bulunmuyordur. Alanın değeri, yüklenen genişletme dosyasının bayt cinsinden boyutudur.

Yöntemler

get

Belirtilen APK için genişletme dosyası yapılandırmasını getirir.

patch

APK'nın genişletme dosyası yapılandırmasına, başka bir APK'nın genişletme dosyasına referans verecek şekilde yama uygular.

update

APK'nın genişletme dosyası yapılandırmasını, başka bir APK'nın genişletme dosyasına referans verecek şekilde günceller.

upload

Yeni bir genişletme dosyası yükler ve belirtilen APK'ya eklenir.