Method: edits.expansionfiles.update

APK'nın genişletme dosyası yapılandırmasını, başka bir APK'nın genişletme dosyasına referans verecek şekilde günceller. Yeni bir genişletme dosyası eklemek için expandfiles.upload yöntemini kullanın.

HTTP isteği

PUT https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/apks/{apkVersionCode}/expansionFiles/{expansionFileType}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

editId

string

Düzenlemenin tanımlayıcısı.

apkVersionCode

integer

Genişletme dosyası yapılandırması okunmakta veya değiştirilmekte olan APK'nın sürüm kodu.

expansionFileType

enum (ExpansionFileType)

Okunan veya değiştirilen dosya yapılandırmasının dosya türü.

İstek içeriği

İstek metni, ExpansionFile öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, ExpansionFile öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher