Method: edits.listings.list

Tüm yerelleştirilmiş mağaza girişlerini listeler.

HTTP isteği

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/listings

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

editId

string

Düzenlemenin tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Tüm yerelleştirilmiş girişleri listeleyen yanıt.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "kind": string,
 "listings": [
  {
   object (Listing)
  }
 ]
}
Alanlar
kind

string

Bu yanıtın türü ("androidpublisher#listingsListResponse").

listings[]

object (Listing)

Tüm yerelleştirilmiş girişler.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher