REST Resource: edits.listings

Kaynak: Giriş

Yerelleştirilmiş mağaza girişi ListingsService kaynağı.

JSON gösterimi
{
  "language": string,
  "title": string,
  "fullDescription": string,
  "shortDescription": string,
  "video": string
}
Alanlar
language

string

Dil yerelleştirme kodu (BCP-47 dil etiketi; örneğin, Avusturya Almancası için "de-AT").

title

string

Uygulamanın yerelleştirilmiş başlığı.

fullDescription

string

Uygulamanın tam açıklaması.

shortDescription

string

Uygulamanın kısa açıklaması.

video

string

Uygulama için bir YouTube tanıtım videosunun URL'si.

Yöntemler

delete

Yerelleştirilmiş mağaza girişini siler.

deleteall

Tüm mağaza girişlerini siler.

get

Yerelleştirilmiş bir mağaza girişi elde eder.

list

Tüm yerelleştirilmiş mağaza girişlerini listeler.

patch

Yerelleştirilmiş mağaza girişine yama uygular.

update

Yerelleştirilmiş mağaza girişi oluşturma veya güncelleme