Method: edits.listings.patch

Yerelleştirilmiş mağaza girişine yama uygular.

HTTP isteği

PATCH https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/listings/{language}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

editId

string

Düzenlemenin tanımlayıcısı.

language

string

Dil yerelleştirme kodu (BCP-47 dil etiketi; örneğin, Avusturya Almancası için "de-AT").

İstek içeriği

İstek metni, Listing öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Listing öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher